Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2016

Τα νοσοκομειακά φάρμακα οφείλουν να είναι υψηλής ποιότητας και γνωστής προέλευσηςΤα νοσοκομειακά φάρμακα - και ιδίως τα ενέσιμα- πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας και όχι άγνωσητης προέλευσης, ενώ από την πλευρά των ασθενών ζητούνται πιο ρεαλιστικοί προϋπολογισμοί για την κάλυψη αναγκών για σημαντικά νοσοκομειακά φάρμακα, όπως τα αντιρετροϊκά. 

Την ίδια ώρα, οι προμήθειες των φαρμάκων στα Νοσοκομεία βασίζονται σε δύο στόχους, σύμφωνα με την ΕΠΥ, στην επάρκεια και στις καλύτερες δυνατές τιμές. Για τον λόγο αυτό, θα χρησιμοποιηθούν εργαλεία όπως οι ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί, για να αυξηθεί ο ανταγωνισμός και να πέσουν οι τιμές.

τα παραπάνω συμπεράσματα, διατυπώθηκαν κατά την διάρκεια του συνεδρίου για το Νοσοκομειακό Φάρμακο που πραγματοποιήθηκε χθες στο Divani Caravel και διοργανώθηκε από το Health Daily και τη Boussias Communications. Το συνέδριο αποτέλεσε ένα βήμα διαλόγου μεταξύ όλων των εμπλεκομένων στον χώρο του συστήματος υγείας, μέσα από το οποίο να προέκυψαν συμπεράσματα αξιοποιήσιμα από τα κέντρα λήψης αποφάσεων, προς όφελος της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.

Το Συνέδριο άνοιξε με την ομιλία του ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας κ. Γιάννης Μπασκόζος.

Ο Γ. Γραμματέας δήλωσε ότι προσωπικά διαφωνεί με το μέτρο του νοσοκομειακού clawback. Όμως ο κύριος Μπασκόζος δεσμεύτηκε ότι η Πολιτεία, οφείλει να προασπίσει τη σωστή και δίκαιη εφαρμογή του μέτρου με γνώμονα τον εξορθολογισμό των δαπανών υγείας. Τέλος ανέφερε ότι «Δεν πρέπει να αγνοούμε το θέμα της μικροβιακής αντίστασης και των νοσοκομειακών λοιμώξεων. Πάνω σε αυτό το θέμα θα κριθούν οι Διοικήσεις των νοσοκομείων».


Η Πρόεδρος του ΕΟΦ κυρία Κατερίνα Αντωνίου αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα θέματα που έχει να αντιμετωπίσει ο Οργανισμός όπως:
Η επάρκεια και οι ελλείψεις αποτελούν ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο. Υπάρχει έλλειψη παλαιών, αλλά χρήσιμων φαρμάκων στην αγορά. Ένα μέτρο είναι ο περιορισμός των παράλληλων των εξαγωγών. Βασική προϋπόθεση η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων στην εφοδιαστική αλυσίδα. Ειδικά για τα νοσοκομεία θα βγει συγκεκριμένη εγκύκλιος, που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ.

Οι Κλινικές Μελέτες: διαμόρφωση πρότασης νομοθετικών ρυθμίσεων σε συζήτηση με ΣΦΕΕ και ΠΕΦ για προσδιορισμό νέου κανονιστικού πλαισίου για τις κλινικές μελέτες. «Δεν πρέπει να χάνεται στην Ελλάδα ούτε μία κλινική δοκιμή!» δήλωσε χαρακτηριστικά η Πρόεδρος του ΕΟΦ.

Τα Θεραπευτικά Πρωτόκολλα: θα έπρεπε να υπάρχουν νοσοκομειακά πρωτόκολλα και θα πρέπει να λειτουργούν. Δεν προσθέτουμε νέα γραφειοκρατία και πρέπει να ισορροπήσουμε μεταξύ γενοσήμων, off patent, καινοτόμων φαρμάκων και φαρμάκων υψηλού κόστους (ΦΥΚ).

«Ο εξορθολογισμός των δαπανών αποτελεί προτεραιότητα» είπε η κυρία Αντωνίου.

Τα ΦΥΚ: «τα ΦΥΚ είναι φάρμακα που ακολουθούν τις Κεντρικές Ευρωπαϊκές εγκρίσεις και πρέπει να μεριμνήσουμε για το σωστό χρόνο έγκρισης αυτών των φαρμάκων από τον ΕΟΦ, διευκολύνοντας τις διαδικασίες» δήλωσε η Πρόεδρος του ΕΟΦ.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος ΠΕΦΝΙ και Α΄ Αντιπρόεδρος ΕΟΦ κυρία Δέσποινα Μακριδάκη τόνισε ότι η κρίση έχει πλήξει οικονομικά τη χρηματοδότηση του συστήματος υγείας. Ο νοσοκομειακός φαρμακοποιός καλύπτει εσωτερικούς και εξωτερικούς ασθενείς. Σε σύνολο 100 νοσοκομείων ΕΣΥ εργάζονται μόνο 250 Νοσοκομειακοί φαρμακοποιοί, (1 φαρμακοποιός για 270 κλίνες). Σε 50 νομαρχιακά νοσοκομεία έχουν μόνο με ένα φαρμακοποιό. Οι νοσοκομειακοί φαρμακοποιοί είναι επιφορτισμένοι και με την επιστημονική ευθύνη στη διαχείριση των προμηθειών σε ένα νοσοκομείο. Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο δεν επιτρέπει διαγωνιστικές διαδικασίες και το κάθε νοσοκομείο επαφίεται στην έκπτωση που δίνει κάθε εταιρεία.
Υπάρχουν ειδικές περιπτώσεις χορήγησης φαρμάκων όπως η χορήγηση φαρμάκων εκτός ενδείξεων βάσει συγκεκριμένων διαδικασιών, τα προγράμματα πρώιμης πρόσβασης και η χορήγηση φαρμάκων για κλινικές μελέτες με την ενυπόγραφη πληροφορημένη συναίνεση των ασθενών.
Οφείλουμε να δίνουμε επιστημονικό feedback στον ΕΟΦ και για τις τρεις περιπτώσεις και όχι μόνο για τις κλινικές μελέτες.
Πρέπει να γίνει κεντρική μηχανογράφηση όλων των νοσοκομείων και να συνδεθεί με το σύστημα της ΗΔΙΚΑ.
«Ο φαρμακευτικός προϋπολογισμός εντός νοσοκομείων είναι οριζόντια κομμένος και πολλοί ασθενείς μετακινήθηκαν από τα νοσοκομεία στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ» ανέφερε η Πρόεδρος της ΠΕΦΝΙ.

Τέλος η κυρία Μακριδάκη επεσήμανε ότι η υποστελέχωση των νοσοκομειακών φαρμακείων δυσχεραίνει τη χορήγηση φαρμάκων και την ποιότητα παροχής υπηρεσιών.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος από το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ) κ. Δημήτριος Πανταζής ανέφερε μεταξύ άλλων ότι το ζήτημα των ελλείψεων απασχολεί αρκετές χώρες, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών. Το 80% των ελλείψεων στα νοσοκομεία, βάσει στοιχείων του FDA, οφείλονται σε ζητήματα παραγωγής. Πολλά δε φάρμακα παράγονται μόνο από έναν παραγωγό. Τα βασικά μέτρα για απρόσκοπτη πρόσβαση είναι η έγκαιρη και συστηματική αναγνώριση όλων των φαρμάκων που παρουσιάζουν ελλείψεις και η θεσμοθέτηση ενός συστήματος αναφοράς για τα φάρμακα που καλύπτουν νοσοκομειακές ανάγκες. «Το ΙΦΕΤ μπορεί να συμβάλλει στην διευκόλυνση του ζητήματος των ελλείψεων, με προϋπόθεση ότι υπάρχουν οι διαθέσιμοι πόροι για το Ινστιτούτο» δήλωσε ο Δ/νων Σύμβουλος του ΙΦΕΤ.

Η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Οικονομικών της Υγείας Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου κυρία Μαίρη Γείτονα δήλωσε ότι «Βιώνουμε προβλήματα στο χώρο των Νοσοκομείων, όπως η διαχείριση του προϋπολογισμού των νοσοκομείων, οριζόντια μέτρα που επιβάλλονται όπως το clawback και το rebate καθώς και η καθυστέρηση των πληρωμών των νοσοκομειακών χρεών Ο έλεγχος στη Δημόσια Φαρμακευτική Δαπάνη, μέσω πληροφοριακών συστημάτων είναι η βασική λύση αυτών των προβλημάτων».

Για το σοβαρό θέμα των ελλείψεων στα φάρμακα μίλησε ο κ. Αντώνης Μαρκογιαννάκης, Κλινικός Φαρμακοποιός. Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό».
Οι ελλείψεις σε φάρμακα που δεν έχουν εμπορικό ενδιαφέρον και η απόσυρση παλαιότερων φαρμάκων δυσκολεύει στο έργο τους του νοσοκομειακούς φαρμακοποιούς και τους θεράποντες γιατρούς. Οι μειωμένοι προϋπολογισμοί των νοσοκομείων οδηγούν σε μειωμένες παραγγελίες και άρα σε ελλείψεις των Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ). Η ίδρυση ειδικής μόνιμης επιτροπής του Υπουργείου για τηνορθή εκτίμηση του κόστους των νοσοκομειακών φαρμάκων, η ενίσχυση του ΙΦΕΤ και η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των ΦΥΚ είναι κάποια μέτρα που πρότεινε ο κύριος Μαρκογιαννάκης.

Στη συνέχεια η Φαρμακοποιός στο «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» Ν.Ε.Ε.Σ. κυρία Δήμητρα Γεννηματά αναφέρθηκε στην αντιμετώπιση των ελλείψεων στην Ευρώπη, καθώς το συγκεκριμένο ζήτημα είναι διασυνοριακό.
«Απαιτείται μεγαλύτερη νομική διαφάνεια της ευθύνης των παραγωγών και χρήσιμη θα ήταν και μια Ετήσια Έκθεση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ), πάνω στις ελλείψεις φαρμάκων σε χώρες της Ευρώπης» δήλωσαν πολλοί Ευρωπαίοι Νοσοκομειακοί Φαρμακοποιοί.

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και Πρόεδρος της Επιτροπής Φαρμάκου του Υπουργείου Υγείας κ. Ιωάννης Φίλος δήλωσε ότι: «έχουν καταναλωθεί πολλά χρήματα για πληροφοριακά συστήματα στα Νοσοκομεία, τόσα που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν νέα Νοσοκομεία». Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, όπως οι ορκωτοί λογιστές δυστυχώς δεν παρίστανται στις απογραφές του Νοσοκομειακού υλικού.
Πάνω στο θέμα του Προϋπολογισμού ανέφερε ότι τα λίγα και ακριβά φάρμακα έχουν μεγάλη μερίδα στο κόστος. Δεν υπάρχουν επαρκείς δείκτες αξιολόγησης, ανέφερε ο κύριος Φίλος.

Ο κ. Ξενοφών Θειακός Νοσοκομειακός Φαρμακοποιός ΕΣΥ και Δ/ντής Φαρμακείου Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία» τόνισε ότι η αλλαγή του δημογραφικού χάρτη στην Ευρώπη, λόγω του προσφυγικού, έχει αλλάξει τις ανάγκες υγειονομικής περίθαλψης στην Ευρώπη. Τα έσοδα των φαρμακευτικών εταιρειών με καινοτόμα φάρμακα, μειώνονται λόγω των μέτρων των Κυβερνήσεων και την κυκλοφορία γενοσήμων. Για την προαγωγή της καινοτομίας, είναι απαραίτητη η κλινική έρευνα η οποία εστιάζει κυρίως στην αποτελεσματικότητα και δευτερευόντως στην ασφάλεια.
«Οι Κανονιστικές Αρχές πρέπει να πληροφορούν επαρκώς τους Επαγγελματίες Υγείας. Επίσης πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλα τα στοιχεία φαρμακοεπαγρύπνησης» δήλωσε ο κύριος Θειακός.
Επίσης, ανέφερε ότι οι φαρμακευτικοί προϋπολογισμοί στα Νοσοκομεία έχουν μειωθεί σημαντικά, στα χρόνια των Μνημονίων. Από την άλλη πλευρά το Νοσοκομείο εξυπηρετεί βιβλιάρια Πρόνοιας για 10.000 άπορους ασθενείς κάθε χρόνο.

Ο κ. Ιωάννης Πετράκης, Market Access, Health Economics & Governmental Affairs Director, Head MCO Balkans, της Takeda Hellas αναφέρθηκε σε προτάσεις για την καλύτερη πρόσβαση ασθενών στο Νοσοκομειακό Φάρμακο. Πιο συγκεκριμένα δήλωσε ότι υπάρχει ανάγκη αξιολόγησης τεχνολογίας υγείας (ΑΤΥ) και σε ένα μηχανισμό αξιολόγησης της συνολικής φαρμακευτικής δαπάνης και ενδονοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής με σωστή στοχοθέτηση, για να αποφευχθούν φαινόμενα μεταφοράς κόστους μεταξύ των καναλιών διανομής. Μέχρι τότε υπάρχει ανάγκη προτεραιοποίησης των δαπανών για συγκεκριμένα φάρμακα. Επίσης, σημείωσε ότι πρέπει να υπάρξει εξοικονόμηση μέσω χρήσης σε γενόσημα και βιο-ομοειδή, για να απελευθερωθούν πόροι υπέρ των καινοτόμων θεραπειών. Με τη χρήση απλών αλγορίθμων και με άλλα ισοδύναμα μέτρα, μπορούν σταδιακά να αποσυρθούν οριζόντια μέτρα όπως τα rebate και τα clawback.

Η Πρόεδρος ΠΕΣΠΑ κυρία Μαριάννα Λάμπρου εκπροσωπώντας 26 Συλλόγους Ασθενών με σπάνιες παθήσεις, δήλωσε ότι:
«Οι ασθενείς με σπάνιες παθήσεις θέλουν απρόσκοπτη πρόσβαση στα μόλις 65 ορφανά φάρμακα που προορίζονται για τη σωστή θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών με σπάνιες παθήσεις». Υπάρχουν εκτός ένδειξης φάρμακα που είναι αποτελεσματικά για τις σπάνιες παθήσεις και οι ασθενείς πρέπει να έχουν πρόσβαση και σε αυτά.
Πρέπει να υπάρχει ενιαίος κατάλογος τιμολόγησης φαρμάκων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και να μην καταλήγουμε σε κοντόφθαλμα και στείρα μέτρα κοστολόγησης θεραπειών, που μπορεί να στερήσουν την ύπαρξη αναγκαίων θεραπειών.
«Η έρευνα πρέπει να οδηγεί σε ανακάλυψη και άλλων νέων ορφανών φαρμάκων, απαραίτητα για τη ζωή των ασθενών» σημείωσε η κυρία Λάμπρου.

Η κυρία Ελένη Κάκαλου, Αντιπρόεδρος ΜΚΟ «Γιατροί Χωρίς Σύνορα» αναφέρθηκε σε πρωτοβουλίες του οργανισμού, για να αυξηθεί η πρόσβαση των ασθενών σε θεραπείες «παραμελημένων» παθήσεων, καθώς και εμβολίων.
Επίσης έθεσε θέμα μεταξύ ανισορροπίας κάλυψης όλων των απαραίτητων θεραπειών για όλους τους ασθενείς που έχουν ανάγκη.

Ο κ. Παναγιώτης Γεωργακόπουλος, Αντιπρόεδρος ΕΟΠΥΥ σημείωσε ότι ο ΕΟΠΥΥ διαχειρίζεται για φέτος 6,2 δις. δηλαδή έναν προϋπολογισμό μεγαλύτερο και από το Υπουργείο Υγείας. Εκ των οποίων 510 εκ. ευρώ για τα δημόσια νοσοκομεία και 50 εκ. ευρώ για τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ.
Επανασυγκροτείται η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης για να διαπραγματευτεί όλα τα φάρμακα που αποζημιώνει ο Οργανισμός και για την τήρηση της εμπιστευτικότητας λειτουργίας για όλες τις συμφωνίες με τις εταιρείες.
Η επόμενη κίνηση της νέας Διοίκησης του ΕΟΠΥΥ είναι η δημιουργία βάσης δεδομένων (registries) για πολλές παθήσεις, για να υπάρχει πλαίσιο στη χορήγηση θεραπειών.
«Πρόθεσή μας είναι κάποια στιγμή να καταργηθεί το clawback, αλλά όχι τα rebate που αφορούν έκπτωση επί των όγκων» ανέφερε ο κύριος Γεωργακόπουλος.

Η κυρία Πετρούλα-Αναστασία Σαρτζετάκη, Πρόεδρος Επιτροπής Προμηθειών Υγείας δήλωσε μεταξύ άλλων: «Οι προμήθειες των φαρμάκων στα Νοσοκομεία βασίζονται σε δύο στόχους. Στην επάρκεια και στις καλύτερες δυνατές τιμές». «Θα χρησιμοποιηθούν εργαλεία όπως οι ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί, για να αυξηθεί ο ανταγωνισμός και να πέσουν οι τιμές» ανέφερε η Πρόεδρος της ΕΠΥ.

Συνεχίζοντας η κυρία Δέσποινα Μακριδάκη, Α’ Αντιπρόεδρος ΕΟΦ, Πρόεδρος ΠΕΦΝΙ είπε:
«Για να πάμε σε διαπραγματεύσεις, πρέπει να ξέρουμε τις ανάγκες καλύπτουν και σε ποιο σύστημα διαφάνειας στηρίζεται».
«Οι φαρμακοποιοί μπορούν να αξιολογήσουν τα ήδη υπάρχοντα στοιχεία κατανάλωσης σε όλα τα νοσοκομεία» πρότεινε η Πρόεδρος της ΠΕΦΝΙ.

Κλείνοντας ο κ. Πασχάλης Αποστολίδης, Πρόεδρος ΣΦΕΕ ανέφερε «Οι κλινικές μελέτες μπορούν να διπλασιαστούν και να φτάσουν στο μισό της νοσοκομειακής δαπάνης, αλλά με μία προϋπόθεση: να έχουμε ένα σταθερό και προβλέψιμο περιβάλλον και όχι αποφάσεις τύπου clawback που λαμβάνονται και νομοθετούνται αιφνιδιαστικά μέσα σε μία μέρα». Προχωρήσαμε ήδη από το 1ο Μνημόνιο σε ΚΕΝ.
Άλλες προτάσεις του ΣΦΕΕ αφορούν τη μηχανογράφηση των νοσοκομείων, τη δημιουργία ηλεκτρονικού φακέλου ασθενών και την ενεργοποίηση μειοδοτικών διαγωνισμών για τις κατηγορίες συνταγογραφούμενων φαρμάκων.


Ο κ. Δημήτρης Δέμος, Αντιπρόεδρος ΔΣ ΠΕΦ τόνισε ότι «Υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ νοσοκομειακού φαρμάκου και φαρμάκων που κυκλοφορούν στην ιδιωτική αγορά. Η πλειοψηφία είναι ενέσιμα, πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας και όχι άγνωστης προέλευσης».
«Από χώρα σε χώρα αλλάζουν τα μοντέλα εκπτωτικής πολιτικής. Στη Ελλάδα υπάρχει εμπειρία από τους νοσοκομειακούς φαρμακοποιούς στις εκπτώσεις, αλλά πρέπει να λειτουργούν σωστά και οι διαγωνιστικές διαδικασίες της ΕΠΥ» σημείωσε ο Αντιπρόεδρος της ΠΕΦ.


Τέλος ο κ. Γιώργος Τσιακαλάκης, Υπεύθυνος Επικοινωνίας & Διεκδίκησης Δικαιωμάτων του Συλλόγου Οροθετικών Ελλάδος «Θετική Φωνή» δήλωσε:
«Εκ μέρους των ασθενών ζητούνται πιο ρεαλιστικοί προϋπολογισμοί για την κάλυψη αναγκών για σημαντικά νοσοκομειακά φάρμακα, όπως τα αντιρετροϊκά».Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου