Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2016

Θέσεις υγειονομικών συλλόγων για το ασφαλιστικό ??

Το 1978 συζητείτο και τότε το ασφαλιστικό. Ο ΠΙΣ με διορισμένη διοίκηση αδυνατούσε να αναλάβει πρωτοβουλίες. Η διοίκηση του ΙΣΑ με πρόεδρο τον Ιατρό Χαλαζωνίτη ανέθεσε σε αναλογιστές της Εθνικής Ασφαλιστικής να κάνουν αναλογιστική μελέτη για το ΤΣΑΥ. Τα αποτελέσματα αυτής αποτέλεσαν την βάση του καταστατικού νομού του ΤΣΑΥ 982/1979.

Σήμερα οι εκλεγμένες διοικήσεις του ΠΙΣ της ΕΟΟ αλλά και του ΠΦΣ ενώ έχουν την οικονομική ευχέρεια να προβούν σε αναλογιστική μελέτη για το ΤΣΑΥ ώστε να διαμορφώσουν θέσεις και προτάσεις επί του προσχέδιου του ασφαλιστικού της κυβέρνησης, δεν το πράττουν. Και το ερώτημα είναι γιατί.

Επειδή πέρα από το σύνθημα να αποσυρθεί το προσχέδιο του ασφαλιστικού, θα μπορούσε κάνεις, αν γνωρίζει, να μου πει ποιες είναι οι θέσεις των υγειονομικών συλλόγων για το ασφαλιστικό ???

Kitsopanidis Ioannis

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου