Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2020

Συνταγές με SMS - Ηλεκτρονικά βεβαιώσεις, αναρρωτικές άδειες, επιδόματα - Νομοσχέδιο υπουργείου Εργασίας

Στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης δημιουργείται ηλεκτρονικό υποσύστημα υποστήριξης των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας.

ΙΑΤRONET

Με υπηρεσίες πληροφορικής και μηνύματα μέσω κινητού τηλεφώνου (SMS) θα εξυπηρετούνται οι ασθενείς.

Σχετικές ρυθμίσεις περιλαμβάνονται σε νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, το οποίο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση έως τις 7 Φεβρουαρίου.

Μιλώντας στη Βουλή, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, ανακοίνωσε σειρά αλλαγών, μεταξύ των οποίων η άυλη συνταγογράφηση φαρμάκων.

Δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν πως το σύστημα θα τεθεί σε εφαρμογή από τον Μάρτιο, σε συνεργασία με το υπουργείο Υγείας, τον ΕΦΚΑ,, φορείς των γιατρών και των φαρμακοποιών.


Το εγχείρημα υλοποιείται από τη γενική γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ).

Με το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας έρχονται οι εξής αλλαγές στο θέμα των υπηρεσιών Υγείας:

Οι ιατρικές βεβαιώσεις που απαιτούνται από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (e-ΕΦΚΑ) για τη χορήγηση αναρρωτικής άδειας, επιδόματος μητρότητας, επιδόματος ασθενείας είτε εξαιτίας νόσου είτε μετά από ατύχημα εργατικό ή μη και του επιδόματος εργατικού ατυχήματος εκδίδονται υποχρεωτικά μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ.

Αναπηρία

Στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης δημιουργείται ηλεκτρονικό υποσύστημα υποστήριξης των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) του e-ΕΦΚΑ.

Η λειτουργία του ηλεκτρονικού υποσυστήματος υποστηρίζει ενδεικτικά τη σύνταξη της γνωμάτευσης του εισηγητικού φακέλου από το θεράποντα ιατρό, τον προγραμματισμό των ιατρικών επιτροπών πιστοποίησης (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια), τον προγραμματισμό της εξέτασης των ασφαλισμένων στην επιτροπή, την παροχή πρόσβασης στον ιατρικό φάκελο του εξεταζόμενου από την επιτροπή ή κατ΄ οίκον και την αυθημερόν έκδοση της απόφασης πιστοποίησης αναπηρίας.

Κάθε αντίθετη καταστατική διάταξη καταργείται μετά τη λειτουργία του ηλεκτρονικού υποσυστήματος.

ΑΥΣ

Οι αποφάσεις των Ανωτάτων Υγειονομικών Επιτροπών (ΑΥΣ) που εκδίδονται με σκοπό να υποβληθούν στον e- ΕΦΚΑ για τη χορήγηση παροχών και συντάξεων αναπηρίας καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.

Με κοινή απόφαση των υπουργών Εργασίας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υγείας ρυθμίζονται ο χρόνος έναρξης λειτουργίας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, οι εξαιρέσεις, οι τεχνικές λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου, οι διαδικασίες χορήγησης των ιατρικών βεβαιώσεων σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Δημ.Κ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου