Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2013

Οι "κατεπείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας" στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Υπό την Προεδρία του καθηγητή Δημήτρη Κρεμαστινού, εισήχθησαν και συζητήθηκαν με τη διαδικασία του κατεπείγοντος σήμερα στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής τα άρθρα του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας, με θέμα «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις», παρουσία του Υπουργού Υγείας κ. Ανδρέα Λυκουρέντζου.

Μεταξύ άλλων, με τα άρθρα αυτά ρυθμίζεται η καταβολή των οφειλομένων εκ μέρους του ΕΟΠΥΥ προς φαρμακοποιούς, νοσοκομεία, κλινικές και ιδιώτες. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής καθηγητής Δημήτρης Κρεμαστινός υποστήριξε ότι τα σχετικά άρθρα που αφορούν την καταβολή των οφειλομένων του ΕΟΠΥΥ θα έπρεπε να έχουν ψηφισθεί από χθες, διότι υπάρχουν εργαζόμενοι που παραμένουν απλήρωτοι λόγω έλλειψης ρευστότητας των εργοδοτών, κυρίως στις κλινικές, τα εργαστήρια και τα φαρμακεία. 

Ως γνωστόν, ο κ. Κρεμαστινός είχε πρωτοστατήσει ώστε να αποφασισθεί σε επίπεδο αρχηγών των τριών κομμάτων (Α. Σαμαρά, Ε. Βενιζέλο και Δ. Κουβέλη) ούτως ώστε να εξασφαλισθεί η χρηματοδότηση του ΕΟΠΥΥ σταθερά από τον κρατικό προϋπολογισμό ή από τις δόσεις του δανείου από το ΔΝΤ και την Ε.Ε.

Τα τέσσερα άρθρα του Νομοσχεδίου ενεκρίθησαν κατά πλειοψηφία από την Επιτροπή και εισάγονται προς συζήτηση αύριο (Σ.Σ σήμερα) Πέμπτη στην Ολομέλεια.

Επισυνάπτονται τα βασικά σημεία του σκεπτικού των άρθρων.

Boυλή των Ελλήνων, 100 21 Αθήνα, τηλ. 210 3707035-6, Fax: 210 3707037
Βουλής 4, 105 62 Αθήνα, τηλ. 210 3706261, 210 3706461, Fax: 210 3706061
Καναδά 69, 851 00 Ρόδος, τηλ. 22410 20480, 22410 20580, Fax: 22410 22320

Άρθρο 1

Με τις προτεινόμενες διατάξεις και μέσω των εις αυτές περιγραφόμενων διαδικασιών εκχώρησης και συμψηφισμού απαιτήσεων διασφαλίζεται η είσπραξη των ποσών επιστροφής που προβλέπονται στις διατάξεις του υπό τροποποίηση άρθρου από τις φαρμακευτικές εταιρείες και τους Κ.Α.Κ. (Κάτοχοι Αδειών Κυκλοφορίας Φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων). Τούτο επιχειρείται κατά τρόπο αφενός δίκαιο και αφετέρου αποτελεσματικό, καθότι με τον συμψηφισμό των αμοιβαίων απαιτήσεων μεταξύ Ε.Ο.Π.Υ.Υ., φαρμακευτικών εταιρειών ή Κ.Α.Κ. και νοσοκομείων γίνεται εκκαθάριση αυτών και αποφεύγεται η σώρευση οφειλών.

Άρθρο 2

Με τη διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 18 του ν.2519/1997 (165 Α΄) παρεχόταν η νομοθετική εξουσιοδότηση στον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, εντός ενός έτους από τη δημοσίευση του νόμου να θεσπίζει με υπουργική απόφαση τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας των νοσοκομείων, με τον οποίο διδόταν και η δυνατότητα ρύθμισης της προσφοράς υπηρεσιών στους νοσηλευόμενους από αποκλειστικές νοσοκόμες και αποκλειστικούς νοσοκόμους καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη απασχόλησή τους αυτή. Η προβλεπόμενη ωστόσο κατά τα ανωτέρω υπουργική απόφαση δεν εκδόθηκε εντός του χρονικού διαστήματος του ενός έτους, με αποτέλεσμα ζητήματα που αφορούν την απασχόληση των αποκλειστικών νοσοκόμων εντός των νοσοκομείων της χώρας να ρυθμίζονται μέχρι σήμερα ανεπαρκώς, δημιουργώντας νομικές παρερμηνείες αναφορικά με το ρόλο των αποκλειστικών νοσοκόμων, τους όρους και τις προϋποθέσεις επιλογής τους καθώς και τις προϋποθέσεις παροχής των υπηρεσιών τους σε νοσηλευόμενους ασθενείς. Με την παρούσα διάταξη καθορίζεται ρητά ο ρόλος των αποκλειστικών νοσοκόμων, η ατομική και αποκλειστική τους ευθύνη για την παροχή υπηρεσιών στους νοσηλευόμενους ασθενείς, ο τρόπος κάλυψης της δαπάνης απασχόλησης τους αποκλειστικά από τον ασθενή ή από τους οικείους του ή τον ασφαλιστικό τους φορέα, ενώ προβλέπεται υπουργική απόφαση για τη ρύθμιση κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις προσφοράς των υπηρεσιών εντός των νοσοκομείων της χώρας.

Άρθρο 3

1. Με την προτεινόμενη διάταξη δίνεται στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (εφεξής ΕΟΠΥΥ) η δυνατότητα αποπληρωμής των υφιστάμενων κατά την 31η Δεκεμβρίου 2011 ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς τα φαρμακεία και λοιπούς συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας και με τη διαδικασία των προκαταβολών και μέχρι του ύψους της εναπομένουσας οφειλής ύστερα από την τήρηση των προϋποθέσεων της παρ. 2 του άρθρου 34 του Ν.4038/2012. Η εν λόγω ρύθμιση αναμένεται να επιταχύνει σημαντικά την καταβολή των οφειλόμενων ποσών στους ως άνω ενδιαφερόμενους και έτσι να αποπληρωθούν άμεσα οι ληξιπρόθεσμες οφειλές με δεδομένο ότι τούτο αποτελεί και υποχρέωση έναντι των εταίρων μας. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα υιοθέτησης της ως άνω διαδικασίας εξόφλησης και για τις απλήρωτες υποχρεώσεις του Οργανισμού, για τις οποίες έχουν εκδοθεί τα απαιτούμενα παραστατικά κατά το χρονικό διάστημα από 1.11.2011 μέχρι 31.12.2011,

Άρθρο 4

Με την παρούσα διάταξη ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τρίτους των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ΕΣΥ, του ΠΓΝ Παπαγεωργίου, των λοιπών φορέων γενικής κυβέρνησης που λειτουργούν υπό τη μορφή ν.π.δ.δ. και ν.π.ι.δ. και εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας, του Αιγινήτειου Νοσοκομείου Αθηνών, του Αρεταίειου Νοσοκομείου Αθηνών, του ΝΙΜΙΤΣ και των στρατιωτικών νοσοκομείων που έχουν προκύψει από την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών και μέχρι του ύψους των υφιστάμενων κατά την 31η Δεκεμβρίου 2011 υποχρεώσεων αυτών.

FARMAKOPOIOI

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου