Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2013

Αναμένουμε σαφές χρονοδιάγραμμα για την αποπληρωμή των δεδουλευμένων των ιατρών


Δημοσιεύθηκε Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2013
Προς τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ

κ. Ελευθέριο Παπαγεωργόπουλο,
Κηφισίας 39 Μαρούσι

Κοιν: 1) Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
κύριο Α. Λυκουρέντζο

2) Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
κύριο Μ. Σαλμά

Αθήνα, 25/2/2013
ΑΠ 35700

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ ΣΑΦΕΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ»

Το άρθρο 34 παρ. 4 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ Β΄/14/02.02.2012), με τίτλο «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», έθετε ως πρόκριμα για την εξόφληση των οφειλών του ΕΟΠΥΥ προς του ιατρούς- παρόχους υπηρεσιών υγείας, την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης, η οποία πράγματι δημοσιεύτηκε με αριθμ. ΟΙΚ.9425/2013 (ΦΕΚ Β'/188/2013). Στη συγκεκριμένη ΚΥΑ ορίζονται οι προϋποθέσεις αποπληρωμής των δεδουλευμένων των ιατρών για το χρονικό διάστημα 2010 έως 31/10/2011 και το ποσοστό έκπτωσης αυτών.

Πλην όμως, ακόμα δεν έχουν διευκρινιστεί κάποια ύψιστης σημασίας θέματα σε μια εποχή που τα ιατρεία κλείνουν καθημερινά, διότι πλέον οι ιατροί εξαιτίας των ως άνω οφειλών του Δημοσίου προς αυτούς, αντιμετωπίζουν βιοποριστική αδυναμία εκπλήρωσης των οικονομικών τους υποχρεώσεων.

Ως εκ τούτου σας καλούμε να μας ενημερώσετε σχετικά:

1)Με το χρονοδιάγραμμα και τρόπο αποπληρωμής των ποσών που μνημονεύονται στην ως άνω ΚΥΑ.

2)Με τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2011, διότι οι συγκεκριμένοι μήνες δεν αναφέρονται στην ΚΥΑ.

3)Με τα οφειλόμενα των ταμείων ΤΑΥΤΕΚΩ, ΕΤΑΑ, Οίκος Ναύτου, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, που εντάχθηκαν μεταγενέστερα στον ΕΟΠΥΥ.

4)Με το 10% που δεν έχει πληρωθεί από τον ΕΟΠΥΥ από 1/2012, αφού οι ιατροί έλαβαν ως προκαταβολή το 90%.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχει δηλώσει πολλές φορές ότι δεν είναι δυνατό να υπάρχουν ανισότητες μεταξύ των υγειονομικών κλάδων. Είναι ανεπίτρεπτο να πληρώνονται οι φαρμακοποιοί και οι φυσιοθεραπευτές και λοιποί πάροχοι και οι λειτουργοί της υγείας, δηλαδή οι ιατροί και οι ιατρικές εταιρίες, οι οποίοι έχουν συμβληθεί με τον ΕΟΠΥΥ να παραμένουν απλήρωτοι από τον Ιούλιο του 2012.

Κατόπιν των ανωτέρω, αναμένουμε τις άμεσες απαντήσεις για αυτά τα καίρια ζητήματα.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ         ΕΥΣΤ. ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ

- Posted using BlogPress from my iPad

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου