Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2013

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΕΥΠ-ΕΟΠΥΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΟΠΥΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΟΠΥΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
( ΣΕΥΠ-ΕΟΠΥΥ ΑΤΤΙΚΗΣ )
E-mail: seyp.eopyy.att@gmail.com
Κάνιγγος 19, Αθήνα
Τηλ.: 210-3845732, Fax: 210-3834869
Αθήνα 25-02-2013

Αρ. Πρωτ. 6
Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ

Κο Παπαγεωργόπουλο Ελευθέριο

ΘΈΜΑ : Αποστολή στατιστικών στοιχείων σε ιατρούς από την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Συνταγών (ΚΜΕΣ) με την επισήμανση αντιεπιστημονικών & αυθαίρετων συνταγογραφικών συμπερασμάτων.

Πρό ημερών αποστείλατε, μέσω των Διευθυντών των Μονάδων του ΕΟΠΥΥ σε Γιατρούς έγγραφες αναλύσεις συνταγογράφησης από την στατιστική ανάλυση που γίνεται στην ΚΜΕΣ.

Στα συγκεκριμένα έγγραφα αναφέρονται διάφορα στατιστικά στοιχεία όπως υφιστάμενη απόκλιση συνολικού κόστους μηνιαίας συνταγογραφίας από άλλους γιατρούς της ιδίας ειδικότητας στην ίδια Μονάδα ή στην Επικράτεια, ποσοστό σκευασμάτων που ενδεχομένως συνταγογραφείται χωρίς να ανήκει στην ειδικότητα του γιατρού & άλλα παρόμοια.

Όπως είναι γνωστό, ο οποιοσδήποτε γιατρός, οφείλει να επιτελεί το καθήκον του lege artis, δηλαδή σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης & της δεοντολογίας, οι οποίοι άλλωστε έχουν ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη αφενός ως Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας ( Ν.3418/2005 ) και αφετέρου ως διατάξεις του Γενικού Δικαίου αλλά και ως ειδικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα τις οποίες ο γιατρός είναι υποχρεωμένος έναντι των αρχών του κράτους να τηρεί απαρεγκλίτως, διότι διαφορετικά ενδέχεται οποιοσδήποτε γιατρός να διωχθεί για ένα από τα παρακάτω εγκλήματα του προαναφερθέντος Κώδικα, όπως :

Ανθρωποκτονία εξ αμελείας. Άρθρο 302 ΠΚ
Έκθεση. Άρθρο 306 ΠΚ
Απλή σωματική βλάβη. Άρθρο 308 ΠΚ
Επικίνδυνη σωματική βλάβη. Άρθρο 309 ΠΚ
Θανατηφόρος σωματική βλάβη. Άρθρο 311 ΠΚ
Σωματική βλάβη εξ αμελείας. Άρθρο 314 ΠΚ

Σε τέτοιο δε απευκταίο ενδεχόμενο που ήθελε συμβεί σε οποιονδήποτε γιατρό, κανένα κρατικό όργανο και κανένας εισαγγελικός λειτουργός ή δικαστής δεν πρόκειται να εκλάβει ποτέ ως ελαφρυντικό την επίκληση οποιουδήποτε γιατρού ότι ενήργησε σύμφωνα με διοικητική εντολή κάποιου Ασφαλιστικού Ταμείου, ή κάποιου Φορέα ή οποιουδήποτε προισταμένου, διότι η ποινική ευθύνη είναι αυτοτελής και ακέραια για τον γιατρό που ενήργησε κατά τρόπο που έτυχε να βλάψει κάποιον ασθενή.

Οι γιατροί είμαστε και το δηλώνουμε υπέρ της περιστολής οποιασδήποτε σπατάλης αλλά και υπέρ της έγκλησης οποιουδήποτε συναδέλφου ήθελε παραβεί κανόνες άσκησης ιατρικής, που με σοβαρές ενδείξεις σε συγκεκριμένα ονομαζόμενα περιστατικά, έχουν παραβιασθεί αρχές και κανόνες.

Επειδή λοιπόν η παραβατική συμπεριφορά τεκμηριώνεται μόνο με τέλεση συγκεκριμένης πράξης που εκφεύγει κανόνων δικαίου οι οποίοι έχουν ρητή διατύπωση, 

Επειδή το έγγραφο σας επικαλείται κατά αυθαίρετο επιστημονικά τρόπο, ότι οι αναφερόμενοι γιατροί έχουν υπερβεί κάποιο μέσο όρο συνταγογραφίας σε σχέση με κάποιον μέσο όρο άλλων περιοχών της Επικράτειας με διαφορετική πληθυσμιακή σύνθεση, νοσηρότητα κλπ., γεγονός που δεν τεκμηριώνει συμπεριφορά του γιατρού παρά τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και δεοντολογίας,

Επειδή έχουμε την πεποίθηση ότι επιτελούμε το έργο μας όπως ορίζουν οι όροι της ιατρικής επιστήμης και δεοντολογίας καθώς και οι κανόνες που περιλαμβάνονται στην ελληνική έννομη τάξη,

Επειδή η παραλαβή του συγκεκριμένου εγγράφου ενδέχεται ασκώντας πίεση και 
εμμέσως απειλή, να ωθήσει ορισμένους συναδέλφους μας γιατρούς να ασκήσουν
πλημμελώς ιατρικές πράξεις έναντι μερικών ίσως ασθενών με αποτέλεσμα να εκτεθούν αφενός ασθενείς σε βλάβη της υγείας τους και αφετέρου γιατροί σε παράλειψη άσκησης ιατρικού και νομικού καθήκοντος.

Επειδή στα συγκεκριμένα έγγραφα που αποστείλατε προς τους γιατρούς ως προειδοποιήσεις δεν περιγράφεται καμία παράνομη υπηρεσιακά ή ποινικά ιατρική
ή άλλη πράξη, που θα όφειλε να επιβάλλει την αντίστοιχη ποινή σύμφωνα με την γενική νομοθεσία,

Παρακαλούμε να αποσύρετε& να ανακαλέσετε τα συγκεκριμένα έγγραφα που αποστείλατε σε μερικούς γιατρούς διότι τους αναγκάζετε με υποκρυπτόμενες απειλές σε υπέρμετρο περιορισμό της επιστημονικής ελευθερίας ως δημοσίων λειτουργών και στην έκθεση τους στον κίνδυνο της πλημμελούς άσκησης των καθηκόντων τους με στόχο την πάση θυσία περιστολή φαρμακευτικής δαπάνης.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                    Ο Ά Αντιπρόεδρος              Ο Γεν. Γραμματέας

Αθαν. Αποστολόπουλος   Παν. Ψυχάρης                    Ιωάν. Χρονόπουλος

1 σχόλιο:

  1. ΓΙΑΤΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΧΕ 120-130 ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ.

    ΑπάντησηΔιαγραφή