Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2013

Σε σακούλες σκουπιδιών αποδείξεις του ΕΟΠΥΥ!

Ξεπερνά κάθε φαντασία το χάος στις παλαιές αποδείξεις προς εξόφληση, οι οποίες έχουν υποβληθεί στον ΕΟΠΥΥ.

Πρόκειται για παραστατικά γιατρών και λοιπών παρόχων, τα οποία αφορούν υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί στους ασφαλισμένους του Οργανισμού έως και το 2011 και υποτίθεται ότι θα εξοφληθούν σύντομα.

Τεράστιος αριθμός των εγγράφων αυτών βρίσκεται μέσα σε σακούλες σκουπιδιών και κουτιά, τα οποία στοιβάζονται σε γραφεία και διαδρόμους των πρώην Υπηρεσιών Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (ΥΠΑΔ), που σήμερα ανήκουν στον ΕΟΠΥΥ.

Με βάση τη νόμιμη διαδικασία, πρέπει να ελεγχθούν, να εκκαθαριστούν και στη συνέχεια να αποδοθούν τα αναγραφόμενα ποσά στους δικαιούχους.

Σε πρόσφατη σύσκεψη που έγινε στο μέγαρο Μαξίμου, ο πρωθυπουργός κ. Αντώνης Σαμαράς ζήτησε να προχωρήσουν άμεσα οι πληρωμές για τα παλαιά χρέη του ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να 'ανασάνει' η αγορά.

Οι οφειλές του Οργανισμού προς τους παρόχους (παλαιές και νέες) εκτιμάται ότι ξεπερνούν τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ!

Ετέθη, μάλιστα, ως χρονοδιάγραμμα εξόφλησης το τέλος Μαρτίου.

Ο στόχος παραμένει εξαιρετικά φιλόδοξος, καθώς οι χιλιάδες των παραστατικών που υπάρχουν στους χώρους των ΥΠΑΔ είναι αμφίβολο εάν θα εκκαθαριστούν μέσα στα χρονικά περιθώρια που έχουν οριστεί.

Νομοσχέδιο

Αντ΄ αυτού, το υπουργείο Υγείας κατέθεσε την Τρίτη κατεπείγον νομοσχέδιο στη Βουλή, το οποίο προβλέπει ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΕΟΠΥΥ θα εξοφληθούν με προκαταβολές.

Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση, με το νομοσχέδιο '...δίνεται στον ΕΟΠΥΥ η δυνατότητα αποπληρωμής των υφιστάμενων κατά την 31η Δεκεμβρίου 2011 ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς τα φαρμακεία και τους λοιπούς συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών Υγείας και με τη διαδικασία των προκαταβολών και μέχρι του ύψους της εναπομένουσας οφειλής, ύστερα από την τήρηση των προϋποθέσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 34 του Νόμου 4038/2012.

Η εν λόγω ρύθμιση αναμένεται να επιταχύνει σημαντικά την καταβολή των οφειλόμενων ποσών στους ως άνω ενδιαφερόμενους και έτσι να αποπληρωθούν άμεσα οι ληξιπρόθεσμες οφειλές, με δεδομένο ότι τούτο αποτελεί υποχρέωση έναντι των εταίρων μας.

Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα υιοθέτησης της ως άνω διαδικασίας εξόφλησης και για τις απλήρωτες υποχρεώσεις του Οργανισμού, για τις οποίες έχουν εκδοθεί τα απαιτούμενα παραστατικά κατά το χρονικό διάστημα από 1η Νοεμβρίου 2011 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2011, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις διατάξεις των παρ. 2 και 4.

Τέλος, ορίζεται η ακολουθούμενη διαδικασία σε περιπτώσεις που ποσά καταβληθούν στους ως άνω αχρεωστήτως...'.

Δ.Κ.
IATRONET

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου