Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2013

Κ.Λουράντος: ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ .... ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΥΣ ΣΕ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ Υ.Υ.Κ.Α.!!!

Σήμερα 26-02-12 κατετέθη στην Βουλή από το Υπουργείο Υγείας το σχέδιο Νόμου: «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας».


Στην συνοπτική έκθεση αξιολόγησης συνεπειών των ρυθμίσεων που περιλαμβάνονται στο προτεινόμενο σχέδιο Νόμου αντιγράφω τα εξής:


«Αρθρο 1
Με το παρόν άρθρο και μέσω των περιγραφόμενων διαδικασιών εκχώρησης και συμψηφισμού απαιτήσεων διασφαλίζεται η είσπραξη των ποσών επιστροφής που προβλέπονται στις διατάξεις του υπό τροποποίηση άρθρου από τις φαρμακευτικές εταιρείες και τους κατόχους άδειας κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) κατα τρόπο δίκαιο και αποτελεσματικό, καθότι με τον συμψηφισμό των αμοιβαίων απαιτήσεων μεταξύ Ε.Ο.Π.Υ.Υ., φαρμακευτικών εταιρειών η Κ.Α.Κ. και νοσοκομείων γίνεται εκκαθάριση αυτών, ενώ εξυγιαίνεται η αγορά και αποφεύγεται η συσσώρευση οφειλών όλων των εμπλεκομένων μερών.»

Από την συνοπτική αυτή έκθεση του Υπουργείου Υγείας φαίνεται καθαρά ότι η Κυβέρνηση ομολογεί ότι ο ΣΥΨΗΦΙΣΜΟΣ που υπεσχέθη κατ’ αρχάς ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΑ στους φαρμακοποιούς αποτελεί «δίκαιο και αποτελεσματικό τρόπο» είσπραξης των διαφόρων ποσών. Επίσης γίνεται παραδεκτό ότι αποφεύγεται η συσσώρευση οφειλών όλων των εμπλεκομένων μερών».
Αυτά για την βιομηχανία τον ΕΟΠΥΥ και τα Νοσοκομεία !!! Καμία αναφορά για τα φαρμακεία...!
Ζητώ άμεση παρέμβαση όλων όσων «δύνανται» να καταγγείλουν την ΧΑΡΙΣΤΙΚΗ αυτή νομοθετική πράξη του Υπουργείου Υγείας υπέρ της βιομηχανίας .
Ο ΦΣΑ αποστέλλει εντός ολίγου έντονη διαμαρτυρία στον Υπουργό Υγείας και μέσω βουλευτών θα παρέμβει στην συζήτηση του Νομοσχεδίου στην Βουλή καταθέτοντας επίκαιρο ερώτημα και ζητώντας να συμπεριληφθούν σε αυτό και οι φαρμακοποιοί:

«EΠΙΚΑΙΡΟ ΕΡΩΤΗΜΑ
Ερωτάται με ποια λογική και λαμβάνοντας υπ’ όψιν ποιες ακριβώς διατάξεις η Κυβέρνηση προχωρά με «Κατεπείγουσες Ρυθμίσεις Υπουργείου Υγείας» για 2η φορά σε χαριστική πράξη προς την φαρμακοβιομηχανία και τους ΚΑΚ, που αποτελούν τους ισχυρούς οικονομικά παίκτες, δια του αμοιβαίου συμψηφισμού εκατέρωθεν απαιτήσεων, τη στιγμή που αρνείται πεισματικά το συμψηφισμό των εκατέρωθεν απαιτήσεων φαρμακοποιών –ΕΟΠΥΥ, κατά παράβαση της αρχής της ισότητας που επιτάσσει την επέκταση του πεδίου εφαρμογής των υπό ψήφιση μέτρων σε περιπτώσεις που διέπονται από όμοια πραγματικά περιστατικά και κριτήρια, ιδίως εν όψει του ότι τα ιδιωτικά φαρμακεία αποτελούν τον αδύναμο κρίκο της υγειονομικής αλυσίδας και στερούνται της αναγκαίας ρευστότητας, την οποία απολαμβάνουν οι ανωτέρω είτε λόγω ενίσχυσής τους από τις μητρικές εταιρείες του εξωτερικού είτε λόγω ευχερέστερης εξασφάλισης γραμμών χρηματοδότησης.»

Κ.ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ
FARMAKOPOIOI

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου