Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2013

Νομοσχέδιο - σκούπα για τα χρέη του ΕΟΠΥΥ

Νέα δεδομένα διαμορφώνει κατεπείγον νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή το απόγευμα της Τρίτης.

Με το νομοσχέδιο διαγράφονται οι απαιτήσεις των δημόσιων νοσηλευτικών ιδρυμάτων προς τον ΕΟΠΥΥ, οι οποίες δημιουργήθηκαν έως το τέλος του 2011.

Από τη διαγραφή ωφελούνται και τα Ταμεία τα οποία απαρτίζουν σήμερα τον ΕΟΠΥΥ (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΠΑΔ, ΟΓΑ).

Η ρύθμιση αυτή κρίθηκε επιβεβλημένη, προκειμένου να διευκολυνθεί η ολοκλήρωση της διαδικασίας για την εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών των παραπάνω Ταμείων, η οποία ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη.

Κρίθηκε, δε, αναγκαία, λόγω της μεγάλης καθυστέρησης που παρατηρείται κατά την τιμολόγηση από τα νοσοκομεία για τις υπηρεσίες που παρέχουν στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ και των Ταμείων που τον απαρτίζουν.

Σύμφωνα με την ηγεσία του υπουργείου Υγείας, η καθυστέρηση αυτή οδηγεί σε εκκρεμότητα τη λογιστική τακτοποίηση μεγάλου αριθμού τιμολογίων, με δεδομένο ότι οι συγκεκριμένες χρεαπαιτήσεις αποτελούν ενδοκυβερνητικές συναλλαγές.

Συμψηφισμός

Με το ίδιο νομοσχέδιο, δίνεται η δυνατότητα συμψηφισμού των απαιτήσεων που έχουν οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις προς τον ΕΟΠΥΥ, με τα όσα πρόκειται να λάβει ο Οργανισμός από την υποχρεωτική έκπτωση που πρέπει να παράσχουν οι εταιρείες (rebate).

Δ.Κ.
IATRONET

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου