Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2014

Από το κακό, στο χειρότερο η πρόσβαση των ασφαλισμένων στην πρωτοβάθμια υγείαIATROPEDIA

Όλοι συμφωνούν ότι η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει σε ένα βαθμό την πρόσβαση των πολιτών στην Υγεία και το Φάρμακο. Μια έρευνα ακόμα, αυτήν την φορά σε εξειδικευμένο κοινό, επιβεβαιώνει το γεγονός. 
H επίδραση της οικονομικής κρίσης στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας τέθηκε ως ερώτημα στους συμμετέχοντες στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας της ΕΣΔΥ. Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων θεώρησαν ότι η επίδραση είναι από αρνητική (56,7%) έως πολύ αρνητική (29,8%).

Σε ό,τι αφορά την επιβολή το πλαφόν στις επισκέψεις των γιατρών, το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων που άγγιξε το 52,9%, απάντησε ότι αυτό έχει επιδράσει αρνητικά στην πρόσβαση των ασθενών στην ΠΦΥ.

«Αρνητικά» σε ποσοστό 58,7% και «πολύ αρνητικά» σε ποσοστό 24,5% απάντησαν ότι έχει επηρεάσει η οικονομική κρίση τη συχνότητα παρακολούθησης των χρόνια πασχόντων. Τέλος, τέθηκε ερώτημα σχετικά με την εισαγωγή του θεσμού του οικογενειακού ιατρού και πώς αυτή θα επηρεάσει τη διαχείριση των χρόνιων νοσημάτων.

Η απάντηση ήταν θετική (80,3%) ως προς την εισαγωγή του θεσμού του οικογενειακού γιατρού καθώς θετική έκριναν την επίδραση του μέτρου το 45,7% και πολύ θετική το 34,6% των ερωτηθέντων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου