Σάββατο 27 Ιουνίου 2015

Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Υ. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ''

ENIAIO ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ  
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ


ΘΕΜΑ 18ο                            Δ.Σ. 352/18-06-2015    
Παράταση χρόνου καταβολής εισφορών Α’ εξαμήνου 2015
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του και με τη σύμφωνη γνώμη του Κυβερνητικού Επιτρόπου
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α
Δέχεται την εισήγηση της Υπηρεσίας και εγκρίνει,
την παράταση της καταβολής εισφορών των ελευθέρως ασκούντων το επάγγελμα υγειονομικών του α΄ εξαμήνου 2015 από την καταληκτική ημερομηνία  για ένα (1) μήνα δηλαδή μέχρι 31/7/2015. 
Η απόφαση είναι άμεσης επικύρωσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου