Σάββατο 27 Ιουνίου 2015

ΠΑ.Σ.Ι.ΔΙ.Κ. - Ενημέρωση σχετικά με την διαχείριση των φορολογικών


Αθήνα, 26/06/2015

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σε συνέχεια της από 9.6.2015 επιστολής μας, προς την Γ.Γ.Δ.Ε κα Κατ. Σαββαΐδου, με την οποία εκθέταμε τα προβλήματα που δημιουργεί η ΠΟΛ 1113/ 2.6.2015 επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε ότι υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία από την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων με τον Σύνδεσμό μας. Ειδικότερα, η κα Πέρρου, στέλεχος της ΓΓΔΕ, επικοινώνησε τα εξής:

α) από 1.1.2014 έχει τροποποιηθεί το φορολογικό καθεστώς, με την εφαρμογή του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167Α').

β) Πριν την έκδοση της σχετικής ΠΟΛ υπήρξε συνεννόηση μεταξύ της Γ.Γ.Δ.Ε. και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., στελέχη του οποίου έδωσαν πληροφορίες στην Γ.Γ.Δ.Ε. αναφορικά με την διαδικασία αντιμετώπισης των σημειωμάτων αναγκαστικών επιστροφών.

γ) Εφόσον, λογιστικά, δύναται να σχηματιστεί πρόβλεψη για τα ποσά επιστροφών του έτους 2014, τότε φορολογικά δεν υπάρχει διαφοροποίηση στην αντιμετώπιση της σχετικής προβλέψεως και συνεπώς ο φορολογικός νόμος το επιτρέπει. Δεν απαιτείται η έκδοση των πιστωτικών τιμολογίων αλλά αρκεί η ύπαρξη οποιουδήποτε εγγράφου. Γι’ αυτό άλλωστε (κατά την Γ.Γ.Δ.Ε.) αναγράφεται η απαίτηση για «σχετικά στοιχεία» και όχι η λέξη πιστωτικά τιμολόγια.

Τα ανωτέρω σας τα γνωστοποιούμε προς ενημέρωσή και διευκόλυνση των λογιστηρίων σας.
Αναμένουμε γραπτώς και τις απαντήσεις στα σχετικά ερωτήματα με την ανωτέρω επιστολή μας.

Ο Πρόεδρος                          Ο Γεν. Γραμματέας

Δρ Γεώργιος Βουγιούκας         Ιωάννης Καραμηνάς
Ιατρός Ακτινολόγος                 Βιοχημικός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου