Σάββατο 27 Ιουνίου 2015

Απόφαση Σκουρλέτη: Δάνειο 150 εκατ. για να πληρωθούν οι συντάξεις


Δάνειο από το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων, ύψους 150 εκατ. ευρώ, αποφάσισε να πάρει η κυβέρνηση, με απόφαση του υπουργού Εργασίας Πάνου Σκουρλέτη. 

Τα λεφτά αυτά θα δοθούν στο ΙΚΑ, έτσι ώστε να πληρωθούν εγκαίρως οι συντάξεις του Ταμείου.

Η απόφαση του κ. Σκουρλέτη προβλέπει τα εξής:

1. Χορήγηση έντοκου δανείου ύψους έως εκατόν πενήντα εκατομμύρια (150.000.000,00) ευρώ, από το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ) προς το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

2. Το δάνειο χορηγείται μέσα στο πλαίσιο των όρων και προϋποθέσεων που ορίζεται για το σκοπό αυτό από τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρ. 4 του Ν.3586/2007 "Θεσμικό πλαίσιο επενδύσεων και αξιοποίησης της περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης" (ΦΕΚ Α΄, 151), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις της παρ. Γ΄ του άρθρ.46 του Ν.3863/2010 "Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις" (ΦΕΚ Α΄, 115).

3. Το δάνειο θα αποπληρωθεί από το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ, εντόκως, στον Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων, η δε διάρκεια του ορίζεται από 26/06/2015 έως 30/06/2015.

4. Το επιτόκιο, με το οποίο βαρύνεται το δάνειο, αντιστοιχεί με το ποσοστό απόδοσης του "Κοινού Κεφαλαίου Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ασφαλιστικών Φορέων" (Κοινό Κεφάλαιο) που διαχειρίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος, όπως αυτό διαμορφώθηκε στο τέλος της τελευταίας διαχειριστικής χρήσης του Κοινού Κεφαλαίου.

5. Λόγω του κατεπείγοντος δίνεται εντολή στα αρμόδια όργανα του ΕΤΑΤ να μεταφερθεί το ανωτέρω ποσό σε λογαριασμό του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ με Ν. 549003-05 και IBAN GR 79 0110 0400 0000 0405 4900 305 στις 26.06.2015 και το αργότερο έως τις 13.00.

​Στην απόφαση τονίζεται ότι "δεδομένης της ανάγκης έγκαιρης καταβολής των συντάξεων του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ μηνός Ιουλίου 2015 στην προβλεπόμενη ημερομηνία 29.06.2015. Το γεγονός ότι πριν την 29η Ιουνίου 2015 μεσολαβεί χρονικό διάστημα δύο αργιών (Σαββατοκύριακο) και έτσι ο κύριος όγκος των εισπράξεων του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ από ασφαλιστικές εισφορές ύψους άνω των 600 εκατομμυρίων ευρώ θα εισπραχθεί στις 29 και 30 Ιουνίου".​

1 σχόλιο:

  1. Και η επόμενες συντάξεις από που θα πληρωθούν; Πόσα λεφτά υπαρχουν ακόμα, που μπορεί να βάλει χέρι το κράτος;

    ΑπάντησηΔιαγραφή