Τετάρτη 24 Ιουνίου 2015

Οδηγός Επιβίωσης για τους ασθενέστερους πολίτες από το ΣτΠHEALTH VIEW.GR

Οδηγό «επιβίωσης» για τους ασθενέστερους πολίτες αναφορικά με τα δικαιώματά τους και τις παροχές όπως προβλέπονται από τη νομοθεσία, αναμένεται να εκδώσει ο Συνήγορος του Πολίτη. Ο Οδηγός, ο οποίος βρίσκεται στο στάδιο της τελικής διαμόρφωσης, θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για όλους τους φορείς (MKO, Ενώσεις Πολιτών, Δημόσιες Υπηρεσίες) και τους πολίτες. 

Στη συνέχεια, στόχος του ΣτΠ είναι να δημιουργηθεί ένα δίκτυο για την προώθηση της απαραίτητης πληροφόρησης στις ευάλωτες ομάδες. Ήδη στο πλαίσιο του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου για την Αλληλεγγύη και την Κοινωνική Ένταξη στην Ελλάδα, ο ΣτΠ διοργάνωσε δυο συναντήσεις εργασίας με νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (MKO, Ενώσεις Πολιτών) και φορείς του δημοσίου. 

Σκοπός των συναντήσεων ήταν η ανταλλαγή απόψεων για τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης στην καθημερινή ζωή των πολιτών, ιδιαίτερα αυτών που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Όπως έχει διαπιστώσει η Αρχή, υπάρχει έλλειμμα πληροφόρησης αναφορικά με ευνοϊκές ρυθμίσεις της νομοθεσίας που δυνητικά αφορούν ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, γεγονός που καθιστά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν εντονότερα. 

Η εκδήλωση, πέρα από τη συνεργασία με τους φορείς που εργάζονται με αυτέςτις πληθυσμιακές ομάδες, αποσκοπούσε στην ενημέρωση τους για την πρωτοβουλία του Συνηγόρου του Πολίτη να καταρτίσει έναν Οδηγό για τις ευάλωτες ομάδες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου