Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019

Στην πολυνοσηρότητα των ηλικιωμένων στρέφει τώρα το βλέμμα ο ΕΟΠΥΥ

Πρόταση στο Horizon 2020 για αντιμετώπιση της πολλαπλής νοσηρότητας που αφορά το 25% του πληθυσμού


Η πολυνοσηρότητα των ηλικιωμένων απασχολεί τον ΕΟΠΥΥ τελευταία, στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon 2020, με στόχο την ανάπτυξη στρατηγικής διαχείρισης αυτών των «δύσκολων» ασθενών.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΠΟΥ, αφορά το 25% του γενικού πληθυσμού και εξαιτίας του σύγχρονου τρόπου ζωής, η πολυνοσηρότητα εμφανίζεται πλέον 10 – 15 χρόνια νωρίτερα.

Μεταξύ των προβλημάτων που δημιουργεί είναι η πολυφαρμακία με ταυτόχρονες ανεπιθύμητες ενέργειες από τις αλληλεπιδράσεις φαρμάκων, πολύπλοκα σχήματα διαχείρισης του ασθενή, προβλήματα στην παροχή υπηρεσιών υγείας λόγω αδυναμίας συντονισμού, δυσκολίες στην επιλογή προτεραιοτήτων, που καταλήγουν ο ασθενής να γίνεται ακόμη πιο ευάλωττος και με δυσκολίες στην σταθεροποίηση της υγείας του.

Η σχετική πρόταση κατατέθηκε και αναμένεται η ένταξή της στο πρόγραμμα, μαζί με σειρά άλλων Ευρωπαϊκών χωρών, οι οποίες προσβλέπουν στην από κοινού αντιμετώπισης των ασθενών με πολλαπλές παθήσεις.

Στο πρόγραμμα προβλέπεται η ανάπτυξη ενός κοινού πλαισίου για την αντιμετώπιση των κυριότερων προβλημάτων που παρουσιάζονται σε ηλικιωμένους ασθενείς με πολυνοσηρότητα.

Το πλαίσιο αυτό θα παράσχει, αφενός, μια κοινή κατανόηση των βασικών ζητημάτων του ασθενούς με πολυνοσηρότητα και των επαγγελματιών του τομέα της υγείας που τους παρέχουν βοήθεια και δεύτερον, νέες στρατηγικές και στρωματοποιημένες μεθόδους περίθαλψης προσανατολισμένες στον ασθενή.

Επιπλέον, αυτό το πλαίσιο θα δώσει ως αποτέλεσμα ένα σύνολο κατευθυντήριων γραμμών και βέλτιστων πρακτικών για τη βελτίωση της διαχείρισης των ηλικιωμένων ασθενών με πολυνοσηρότητα και της ποιότητας ζωής τους, γεγονός που οδηγεί επίσης στη βελτίωση της ανεξάρτητης διαβίωσης τους και στη μείωση της βοήθειας του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης.

Αυτά τα αποτελέσματα θα διαμορφωθούν κατά τη διάρκεια των διαφόρων φάσεων του έργου και των υπηρεσιών μέσω μιας κοινής πλατφόρμας που θα δοκιμαστεί κατά την πιλοτική εφαρμογή στην κάθε χώρα.

Οι στόχοι που έχει θέσει η πρόταση προς έγκριση είναι ο καθορισμός ενός πλαισίου αξιολόγησης για την παροχή σαφέστερων στρατηγικών, την ενσωμάτωση των μεθόδων περίθαλψης με προσανατολισμό προς τον ασθενή καθώς και ένα σύνολο οδηγιών και βέλτιστων πρακτικών για τη βελτίωση της διαχείρισης των ασθενών με πολυνοσηρότητα. Για να επιτευχθούν αυτά τα αποτελέσματα, θα μελετηθεί ένα σημαντικό σύνολο διαφορετικών καταστάσεων πολυνοσηρότητας, λαμβάνοντας υπόψη ένα μεγάλο σύνολο πτυχών όπως:
Αριθμός χρόνιων καταστάσεων και τύπος.
Κοινωνικοοικονομική κατάσταση
Γεωγραφική και κοινωνική κατάσταση
Γνωστές πτυχές
Πρωτοβάθμια υγεία και κοινωνικές υπηρεσίες
Άλλες σχετικές συνθήκες υγείας

Ο ορισμός του πλαισίου θα εξετάζει κάθε πτυχή από τις πλευρές των κυριότερων ενδιαφερόμενων φορέων, δηλαδή από τους υγειονομικούς και κοινωνικούς φροντιστές και από την άλλη από τους ασθενείς και τους συγγενείς τους (φροντιστές).

Θα δημιουργηθεί ένας μηχανισμός διαλειτουργικότητας βασισμένος στις υπάρχουσες τεχνολογίες για να προσφέρει την απαραίτητη πλατφόρμα για τον συντονισμό των υπηρεσιών των φροντιστών στο σπίτι και των επαγγελματιών υγείας. Αυτό θα παρέχει ένα κοινό περιβάλλον όπου τα δεδομένα θα μοιράζονται χρησιμοποιώντας τυποποιημένα μοντέλα HL7.

Η πλατφόρμα θα παρέχει:
Ιδιωτική πρόσβαση σε κύριους φορείς υπηρεσιών / εργαλείων: οι επαγγελματίες φροντιστές, οι γιατροί και οι ασθενείς θα έχουν μια μοναδική και προστατευμένη πρόσβαση:
Αποθήκευση κοινών πληροφοριών και από τις δύο πλευρές μέσω τυποποιημένων μοντέλων όπως το (FHIR) και το HER (Ηλεκτρονικό αρχείο υγείας).
Σημασιολογική διαλειτουργικότητα μεταξύ των δεδομένων για τα διάφορα εργαλεία και υπηρεσίες.
Δικαιώματα διαχείρισης, εγγραφής και έκδοσης διαθέσιμων υπηρεσιών για ασθενείς, άτυπους και επίσημους φροντιστές και επαγγελματίες υγείας (γιατροί ή φαρμακοποιοί).
Διαλειτουργικότητα μεταξύ υπηρεσιών και εργαλείων με άλλα περιβάλλοντα, χρησιμοποιώντας πρότυπα HL7. Αυτό επεκτείνει τον αντίκτυπο των παρεχόμενων υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των κύριων προβλημάτων.

Ο ρόλος του ΕΟΠΥΥ θα είναι να ενεργεί ως ενδιαφερόμενος για τη διαμόρφωση του θεωρητικού πλαισίου για την ενισχυμένη διαχείριση της πολυνοσηρότητας και ως πάροχος δεδομένων για την Ελλάδα.

Επιπλέον, θα ληφθούν υπόψη πληροφορίες για τις τρέχουσες μεθόδους θεραπείας που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα, τις βέλτιστες πρακτικές και τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να βελτιωθούν προκειμένου να δημιουργηθούν παρεμβάσεις υγειονομικής περίθαλψης για τη διαχείριση των ηλικιωμένων ασθενών με πολυνοσηρότητα για την οικοδόμηση ενός ισχυρού πιλοτικού μοντέλου στην Ελλάδα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 6.000.000 ευρώ, ενώ ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ ανέρχεται στα 150.000 ευρώ. Tο ακριβές ποσό θα προσδιοριστεί ανάλογα με τον ακριβή ρόλο του Οργανισμού στο έργο. Το έργο, θα είναι διάρκειας 36 μηνών, με 100% χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

6 σχόλια:

 1. Λογικό είναι, αφού έλυσε όλα τα αλλα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ε όχι μην ξεχναμε και τον γιγαντοτεραστιο στόχο των......πενταετων συνταγών!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Μυρίζομαι κάνα project με πολυ φαι για τα τρωκτικά του χρΕΟΠΥΥ, πώς νομίζετε συντηρούν 180 εκ. λειτουργικά όταν δίνουν στους γιατρούς μόνο 80 εκ. ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΚΆΝΤΕ ΠΡΏΤΑ ΤΟ ΜΈΤΡΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΡΕ ΆΧΡΗΣΤΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΛΕΜΕ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Οταν ακούτε για πολυνοσηρότητα, να σκέφτεστε και την ιδανική και μόνη ειδικότητα που είναι ικανή για να την αντιμετωπίση.
  Την πολυαδικημένη Π Α Θ Ο Λ Ο Γ Ι Α !!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή