Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019

Ξαναγράφεται ο φετινός προϋπολογισμός των ΤαμείωνΤου Δ. Κατσαγάνη - Capital.gr

Στην αρνητική αναθεώρηση των προβλέψεων του προϋπολογισμού του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης για φέτος προχωρά η νέα διοίκηση του υπό την πίεση των συνεπειών της πολιτικής της προηγούμενης κυβέρνησης.


Ασφαλείς πληροφορίες του Capital.gr αναφέρουν πως, πλέον,στον ΕΦΚΑ προβλέπεται ταμειακό έλλειμμα 136 εκατ. ευρώ έναντι αρχικών προβλέψεων για ταμειακό πλεόνασμα 148 εκατ. ευρώ.

Συνεπώς αναμένεται να προκύψει αρνητική απόκλιση στην εκτέλεση του φετινού προϋπολογισμού της τάξεως 284 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αναμένεται δημοσιονομικό έλλειμμα 48 εκατ. ευρώ αντί για πλεόνασμα 261 εκατ. ευρώ,όπως αρχικά προβλεπόταν.

Άρα, σε δημοσιονομικό επίπεδο, η αρνητική απόκλιση αναμένεται ότι θα φτάσει τα 309 εκατ. ευρώ.

Η απόκλιση αυτή, οποία ανατρέπει τις αρχικές εκτιμήσεις για πλεόνασμα στον ΕΦΚΑ φέτος οφείλεται, όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές, σε δύο βασικούς λόγους.

Κατά πρώτον στο γεγονός ότι ο ΕΦΚΑ, με πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού, ανέλαβε –βάσει διάταξης της προηγούμενης κυβέρνησης - να καλύψει την "τρύπα" την οποία άφησε στον "κουμπαρά" του ΑΚΑΓΕ, αλλά και στον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ, ο υπολογισμός των εισφορών αλληλεγγύης συνταξιούχων και των εισφορών υγείας αντίστοιχα επί των ''παλιών'' συντάξεων, όπως αυτές έχουν επανϋπολογισθεί με βάση το νόμο Κατρούγκαλου. 

Σε τριμηνιαία βάση το σχετικό κόστος για τον ΕΦΚΑ ανέρχεται σε 185 εκατ. ευρώ (σ.σ.100 εκατ. ευρώ γα τον ΑΚΑΓΕ και 85 εκατ. ευρώ για τον ΕΟΠΥΥ).

Ο δεύτερος βασικός λόγος της αρνητικής απόκλισης του προϋπολογισμού του ΕΦΚΑ είναι η επιστροφή 120 εκατ. ευρώ στους επαγγελματίες και τους αγρότες οι οποίοι, για το 2017, κατέβαλλαν (βάσει του συστήματος υπολογισμού που προβλέπει νόμος Κατρούγκαλου) υψηλότερες εισφορές σε σχέση με εκείνες τις οποίες προέκυψαν με βάση το τελικά εκκαθαρισμένο ασφαλιστέο εισόδημα τους.

Όπως αναφέρουν, πιο αναλυτικά, οι ίδιες πηγές του Capital.gr, σε σχέση με την προαναφερθείσα επιχορήγηση του ΕΦΚΑ προς τον ΑΚΑΓΕ και τον ΕΟΠΥΥ, φέτος αυξάνονται κατά ποσό 185 εκατ. ευρώ € τα έξοδα για πληρωμές υποχρεώσεων μη ειδικά κατονομαζόμενων για υποχρεώσεις μεταξύ Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2019, καθώς σύμφωνα με νομοσχέδιο που πέρασε η προηγούμενη κυβέρνηση το Δεκέμβριο του 2018 προβλέπεται ότι από 1.1.2019 η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων υπολογίζεται στο ποσό της κύριας σύνταξης, όπως αυτό διαμορφώνεται σύμφωνα με το νόμο 4387/2016 (σ.σ. Κατρούγκαλου).

Επίσης οι ίδιες διατάξεις της προηγούμενης κυβέρνησης, οι διαφορές που προκύπτουν μεταξύ των ποσών της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων και της εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης σε σχέση με τα αντίστοιχα ποσά που παρακρατούνταν έως την 31η Δεκεμβρίου 2018 καλύπτονται από τις εκάστοτε εγγεγραμμένες πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού και αποδίδονται από τον ΕΦΚΑ στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) και στον ΕΟΠΥΥ, αντίστοιχα, έως την πλήρη απόσβεσή τους.

Αυξάνονται επίσης, οι δαπάνες του ΕΦΚΑ κατά 120 εκατ. ευρώ όσον αφορά την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών ασφαλισμένων, λόγω της διαδικασίας εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών προσώπων που ασκούν μη μισθωτή δραστηριότητα.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως προβλέπεται, επίσης, αύξηση εσόδων από επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπανών παροχών συντάξεων, βοηθημάτων και μερισμάτων για ποσό 50 εκατ. ευρώ. Η πίστωση αυτή αφορά σε επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα ηλικίας έως 25 ετών.

Παράλληλα, σημειώνεται μείωση των εσόδων από τους από τόκους Κοινού Κεφαλαίου ΝΠΔΔ για ποσό 25 εκατ. ευρώ. Αφορά σε τόκους καταθέσεων σε μερίδια Κοινού Κεφαλαίου στην Τράπεζα Ελλάδος που επανεπενδύονται σε μερίδια ανά 6μηνο και συγκεκριμένα τους μήνες Ιανουάριο και Ιούλιο. Για το έτος 2019 είχε προβλεφθεί ποσό της τάξης των 120.000.000 € αλλά λόγω μείωσης επιτοκίων το συνολικό ποσό για το 2019 διαμορφώθηκε σε 95.000.000 €.

Εγγράφεται, επίσης, έσοδο από κρατήσεις σε συντάξεις Ν. 4024/11-4051/12-4093/12 ποσού 17 εκατ. ευρώ που αφορά σε έσοδο από κρατήσεις συντάξεων κατά τις διατάξεις των παραπάνω νόμων που προκύπτουν από αναδρομικές συντάξεις χρονικού διαστήματος, που υπολογίζεται με νομοθεσία πριν την εφαρμογή του ν 4387/16. 

Επίσης, προβλέπεται αύξηση της πίστωσης για την ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης υπαλλήλων για ποσό 200.000 ευρώ προκειμένου να εκπληρωθούν ανάγκες της κατηγορίας μετακίνησης υπαλλήλων.

Προκύπτει, εξάλλου, τελική αύξηση της συνολικής δαπάνης των συντάξεων κατά 36,9 εκατ. ευρώ €, με τη σημείωση ότι εκτιμήθηκε ποσό της τάξης των 70 εκατ. ευρώ € που θα προκύψει από τον επανυπολογισμό των νέων συντάξεων χηρείας.

Προβλέπεται, παραλληλα, ισόποση αυξομείωση πιστώσεων ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων του κλάδου υγείας των ΦΚΑ που εντάχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ,ποσού 18,6 εκατ. ευρώ.

Αύξηση, τέλος, σημειώνεται στην πίστωση μεταβιβαστικών πληρωμών για ποσό 10 εκατ. ευρώ, προβλέπεται υποχρεώσεις του ΕΕΚΑ που ήδη έχουν προκύψει (11,5 εκ.) και ενδεχομένως θα προκύψουν μέχρι 31 Δεκεμρίου 2019 και οι οποίες καλύπτονται από την αδιάθετη επιχορήγηση του 2018,για κατηγορίες συνταξιούχων των άρθρων 10 έως 14 του ιδίου νόμου 4575/2018.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου