Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2019

Δελτίο τύπου ΠΟΕ- ΠΦΥ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ( Π.Ο.Ε. – Π.Φ.Υ. ) 
Αριστοτέλους 28 - 4ος Όροφος - Τ.Κ. 10433 Αθήνα - Τηλέφωνο: 210.3642927 
Fax: 210.3642249 - Email: poe.pfy@gmail.com - Site: www.poe-pfy.gr 

Αθήνα, 16 / 09 / 2019 
Αρ. Πρωτ. : 228 

Προς : 
Όλα τα μέλη της ΠΟΕ-ΠΦΥ 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΟΕ-ΠΦΥ), συναντήθηκε την 10-9-2019 με τον Υφυπουργό Υγείας κ. Βασίλη Κοντοζαμάνη στο πλαίσιο των δράσεων και συνεργασιών της για την αποτελεσματικότερη εκπροσώπηση των συλλόγων-μελών της και την προάσπιση της δημόσιας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. 

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα και κρίνεται ιδιαίτερα εποικοδομητική, με την Ομοσπονδία μας να θέτει προς συζήτηση μέσω του Προέδρου της και μελών του Δ.Σ προτάσεις εφικτές βραχυχρόνιου και μακροπρόθεσμου χαρακτήρα. 

Τα κύρια σημεία της συνάντησης έχουν ως εξής: 

· Συγκρότηση οργανογράμματος και οργανισμών για τις Υ.Πε και τα ΚΥ με σχετικές προτάσεις για διεύρυνση του ρόλου των επαγγελματιών και των δομών ΠΦΥ με ταυτόχρονο τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών που παρέχονται (Κέντρα Ειδικής Αγωγής, Κοινωνική Υπηρεσία, Κέντρα Φροντίδας Μάνας και Παιδιού κλπ) 

· Μείζονος σημασίας, η διατήρηση του ΚΥ Πύλης Αξιού και η άμεση λειτουργία των Κέντρων Υγείας σε 14ώρη τουλάχιστον βάση με τακτικά ιατρεία σε δυο βάρδιες. 

· Ενίσχυση του ρόλου των διαγνωστικών εργαστηρίων των ΚΥ στην ΠΦΥ με άμεση αντικατάσταση του απαρχαιωμένου εργαστηριακού εξοπλισμού, με σύγχρονου τύπου διαγνωστικών μέσων (ψηφιοποίηση ακτινοδιαγνωστικών μηχανημάτων όπου δεν υφίσταται) και δημιουργία Κεντρικών Διαγνωστικών Εργαστηρίων σε όλες τις Υ.Πε. 

· Ένταξη των Επισκεπτών-τριών Υγείας, Φυσικοθεραπευτών, Οδοντοτεχνιτών, Κοινωνικών λειτουργών, Διοικητικών εργαζομένων στις δομές ΠΦΥ, Εργοθεραπευτών, Λογοθεραπευτών και υπαλλήλων τεχνικών υπηρεσιών, των υγειονομικών περιφερειών στους δικαιούχους του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Άμεση καταβολή του επιδόματος στους Επισκέπτες Υγείας των ΚΥ (πρώην ιατρεία ΠΕΔΥ). 

· Οριστική παύση των μετακινήσεων του προσωπικού, κυρίως νοσηλευτικού και εργαστηριακού προσωπικού από τα ΚΥ στα Νοσοκομεία και προσλήψεις ιατρικού, υγειονομικού, εργαστηριακού, διοικητικού προσωπικού. 

· Άμεση δρομολόγηση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών για την κατ οίκον παροχή υπηρεσιών ΠΦΥ, από αντίστοιχους επαγγελματίες των ΚΥ (φυσικοθεραπευτές, νοσηλευτές, επισκέπτες υγείας, μαίες, κλπ). 

· Επέκταση της ειδικής άδειας κλειστού χώρου (άρθρο 99 Ν.4600/2019) στους επαγγελματίες που υπηρετούν στα τμήματα επειγόντων περιστατικών των ΚΥ, στα φυσικοθεραπευτήρια, στα Κέντρα Φροντίδας Μάνας και Παιδιού κλπ. 

Ο Υφυπουργός Υγείας, ανταποκρίθηκε θετικά στα περισσότερα ζητήματα, με άμεση προτεραιότητα την δημιουργία οργανογράμματος για Υ.Πε και Κέντρα Υγείας. 

Αναφορικά με το ΚΥ Πύλης Αξιού Θεσσαλονίκης, θεωρεί ότι για το Υπουργείο Υγείας δεν τίθεται ζήτημα μεταφοράς του Κ.Υ. 

Σχετικά με το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας, θα υπάρξει αποκατάσταση αδικιών που εκκρεμούν, με σχετικές κοινές υπουργικές αποφάσεις. 

Τέλος, η Ομοσπονδία κατέθεσε σχετικό υπόμνημα προτάσεων που αφορούν την ΠΦΥ και την καλύτερη λειτουργία των Κέντρων Υγείας με προτεραιότητα την εξυπηρέτηση του πολίτη και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. 

Συνάδελφοι, η προσπάθεια της Ομοσπονδίας μας για την διαμόρφωση προτάσεων, δράσεων και εξεύρεσης λύσεων σε θέματα που αφορούν την βελτίωση της επαγγελματικής καθημερινότητας των εργαζομένων των δομών ΠΦΥ αλλά και της εξέλιξης και αναβάθμισης του δημόσιου πρωτοβάθμιου συστήματος υγείας είναι ατέρμονη, απαγκιστρωμένη από ιδεοληψίες κάθε είδους και καλούμε όλους τους συναδέλφους που το υπηρετούν να συστρατευθούν με τις δυνάμεις της. 

Για το Δ.Σ. της 
Π.Ο.Ε. – Π.Φ.Υ. 

Ο Πρόεδρος            Η Γενική Γραμματέας 

Βιτωράτος Λεωνίδας Τσιρίγκα Ιωάννα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου