Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2020

Brexit: Τι αλλάζει από την Παρασκευή στην περίθαλψη

Σε ποιες υπηρεσίες μπορούν να απευθύνονται και τι ισχύει για εγκρίσεις που έχουν εκδοθεί μέσα στο 2020.
ΙΑΤRONET

Από την 1η Ιανουαρίου, το Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι και επίσημα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι υπήκοοι των κρατών - μελών της Ένωσης και τα μέλη των οικογενειών τους γενικά δεν θα έχουν πρόσβαση σε προγραμματισμένη ή μη υγειονομική περίθαλψη στη Βρετανία, μέσω του εντύπου δικαιώματος S2 ή της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασθένειας Υγείας (ΕΚΑΑ) αντίστοιχα.

Δεν θα ισχύουν, επίσης, οι κανόνες επιστροφής των εξόδων για λήψη διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης μέσω της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ, όπως επισημαίνουν οι αρμόδιοι του ΕΟΠΥΥ.

Για τους δικαιούχους, ωστόσο, της Συμφωνίας Αποχώρησης μπορεί να ισχύουν ειδικοί όροι και προϋποθέσεις έκδοσης ΕΚΑΑ ή Προσωρινού Πιστοποιητικύ Αντικατάστασης (ΠΠΑ) για αποκλειστική χρήση στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Για τον λόγο αυτό, πριν την αναχώρησή τους οι ασφαλισμένοι καλούνται να συμβουλεύονται τον Φορέα κοινωνικής ασφάλισής τους.

Για πληροφορίες που αφορούν στα θέματα συντονισμού της κοινωνικής ασφάλισης, μπορούν να αποστέλλουν ερωτήματα στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στη φόρμα επικοινωνίας: brexitsocial@ypakp.gr.

Ειδικοί όροι μπορεί να ισχύουν και στην περίπτωση της προγραμματισμένης υγειονομικής περίθαλψης στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσω του εντύπου δικαιώματος S2, η έγκριση της οποίας δόθηκε πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Επιπρόσθετα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμβουλεύονται την ιστοσελίδα του υπουργείου Εξωτερικών, ακολουθώντας τη διαδρομή: https://brexit.gov.gr/, εφόσον σχεδιάζουν να ταξιδέψουν στο Ηνωμένο Βασίλειο ή να λάβουν οδηγίες για την εκεί διαμονή τους, ακολουθώντας τη διαδρομή: https://www.gov.uk/transition.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου