Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2021

Χωρίς έκτακτες επίχορηγήσεις για τον κορονοϊό ο ΕΟΠΥΥ το 2022


Πλεονασματικό εκτιμά για το 2022 τον ΕΟΠΥΥ το οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης με βάση τον προϋπολογισμό 2022. Την ίδια στιγμή σημειώνεται ότι δεν έχουν προβλεφθεί έκτακτες επιχορηγήσεις και αντίστοιχες δαπάνες για την υλοποίηση δαπανών για την αντιμετώπιση του Covid-19.

Ειδικότερα στον προϋπολογισμό που βρίσκεται προς ψήφιση στη Βουλή, αναφέρεται ότι το ισοζύγιο του ΕΟΠΥΥ για το οικονομικό έτος 2021 εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε έλλειμμα ύψους 287 εκατ. ευρώ, ενώ για το 2022 προβλέπεται να διαμορφωθεί σε πλεόνασμα ύψους 157 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα του φορέα εκτιμάται ότι θα παρουσιάσουν αύξηση κατά 312 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2021. Η μεταβολή αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εσόδων από ασφαλιστικές εισφορές, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από ρυθμίσεις οφειλών, κατά 263 εκατ. ευρώ ως αποτέλεσμα της προβλεπόμενης ενίσχυσης της απασχόλησης, αλλά και στην αύξηση των μεταβιβάσεων από τον κρατικό προϋπολογισμό για την κάλυψη της δαπάνης συμψηφισμού της αυτόματης επιστροφής (clawback) φαρμακευτικής δαπάνης, με ποσοστά επί των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης και των δαπανών επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης προϊόντων ή υπηρεσιών ή γραμμών παραγωγής.

Παράλληλα, επισημαίνεται η συνεχιζόμενη προσπάθεια μείωσης του ύψους των απλήρωτων υποχρεώσεων του Οργανισμού προς τρίτους, μέσω της επιτάχυνσης των πληρωμών από τα ταμειακά διαθέσιμα και της επιτάχυνσης του συμψηφισμού υποχρεώσεων με οφειλόμενα ποσά από τους μηχανισμούς αυτόματων επιστροφών και εκπτώσεων (clawback και rebate).

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι εντός του 2021 ξεκίνησε η εφαρμογή της προείσπραξης του 70% του ποσού επιστροφής του clawback από τους παρόχους υπηρεσιών υγείας, σύμφωνα με το εβδομηκοστό δεύτερο άρθρο του ν. 4812/2021.

Φαρμακευτική δαπάνη

Παράλληλα, σημειώνεται ότι τα επιτρεπόμενα όρια της φαρμακευτικής δαπάνης σε δεδουλευμένη βάση για τα έτη 2021 και 2022 ανέρχονται σε 2.088 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων 87 εκατ. ευρώ για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη και 2.001 εκατ. ευρώ για τη λοιπή φαρμακευτική δαπάνη του ΕΟΠΥΥ). Επισημαίνεται ότι στα ανωτέρω όρια δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη των εμβολίων που εντάσσονται στο εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμού ύψους 170 εκατ. ευρώ για κάθε ένα από τα έτη 2021 και 2022.

Ειδικά για το έτος 2021 από το ανωτέρω όριο εξαιρείται επιπλέον η δαπάνη των φαρμάκων που ανήκουν στη θεραπευτική ομάδα των ηπαρινών ύψους 46 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 του ν. 4052/2012, όπως ισχύει, καθώς και η φαρμακευτική δαπάνη που αντιστοιχεί σε πρώην δικαιούχους του ΕΚΑΣ, ως αντισταθμιστικό μέτρο για την απώλειά του, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ν. 4655/2020.

Τέλος, σημειώνεται ότι τα επιτρεπόμενα όρια των παρόχων υγείας σε δεδουλευμένη βάση ανέρχονται σε 1.569,5 και 1.553 εκατ. ευρώ για τα έτη 2021 και 2022, αντίστοιχα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου