Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021

Δήλωση της Ά Αντιπροέδρου και του Γενικού Γραμματέα του Π.Ι.Σ, Α. Μαστοράκου και Γ. Ελευθερίου:

"Διαχωρίζουμε τη θέση μας από τις πολιτικές και τις πρακτικές του Προέδρου του ΠΙΣ. Συνεχίζουμε στο πλαίσιο της Παράταξης."

21/12/2021

Αγαπητοί συνάδελφοι.

Παραμένοντας πιστοί στις αρχές και τις αξίες της μεγάλης κεντροδεξιάς παράταξης και θέλοντας να προασπίσουμε το θεσμικό ρόλο και τη δυνατότητα αποτελεσματικής παρέμβασης του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, προς όφελος της κοινωνίας και των ιατρών, είμαστε αναγκασμένοι να διαχωρίσουμε τη θέση μας από τις πολιτικές και τις πρακτικές του Προέδρου του ΠΙΣ, που οδηγούν σε αδράνεια και απαξίωση τον μεγαλύτερο επιστημονικό σύλλογο της χώρας. 

Δεσμευόμαστε ότι, θα συνεχίσουμε,αναλαμβάνοντας τις απαραίτητες πολιτικές πρωτοβουλίες, να πορευόμαστε με βάση την αναβάθμιση του ιατρικού λειτουργήματος και την αναγέννηση του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. 

Η Ά Αντιπρόεδρος ΠΙΣ Ο Γενικός Γραμματέας ΠΙΣ

Α.Μαστοράκου.                   Γ. Ελευθερίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου