Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022

Προσωπικός γιατρός: Πώς θα αμείβονται οι ιδιώτες και γιατροί του δημοσίου – Όλα τα ποσά

Προσωπικός γιατρός: Πώς θα αμείβονται οι ιδιώτες και γιατροί του δημοσίου – Όλα τα ποσά

HR
Οι αμοιβές με τις οποίες θα πληρώνεται ο προσωπικός γιατρός καθορίζονται σε υπουργική απόφαση του υπουργείου Υγείας που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ.

Αναλυτικότερα στην απόφαση αναφέρονται λεπτομερώς πώς θα αμείβονται οι ιδιώτες και γιατροί του δημοσίου με βάση τον αριθμό των εγγεγραμμένων πολιτών.

Δείτε αναλυτικά όλες τις αμοιβές

Α. ΥΨΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 36 ΤΟΥ Ν. 4931/2022 (Α’ 94)
i. Ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ.: επιπλέον των μηνιαίων αποδοχών τους, οι οποίες καλύπτουν αριθμό εγγεγραμμένων πολιτών μέχρι (1.500) άτομα και για εγγεγραμμένους πολίτες από χίλια πεντακόσια ένα (1.501) μέχρι δύο χιλιάδες (2.000) άτομα, αποζημιώνονται «κατά κεφαλήν» βάσει ποσών ανά ηλικιακή ομάδα, τα οποία ορίζονται ως ακολούθως:

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΣΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

-16 (συμπληρωμένα σύμφωνα με την ημεροχρονολογία γεννήσεώς τους)

– 49 ΕΤΩΝ 20 €

– 50 – 69 ΕΤΩΝ 23 €

-70 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ 25 €

Η πρόσθετη μηνιαία αποζημίωση για πληθυσμό εγγεγραμμένων από 1501 έως 2000 άτομα υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας το πλήθος των εγγεγραμμένων ανά ηλικιακή ομάδα με το ετήσιο ποσό αποζημίωσης που αντιστοιχεί στην εν λόγω ηλικιακή ομάδα σύμφωνα με τον αμέσως ανωτέρω πίνακα, αναγόμενο και καταβαλλόμενο σε μηνιαία βάση.

ii. Ιατροί που παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο των Τοπικών Ομάδων Υγείας, αμείβονται κατ’ αντιστοιχία της περίπτωσης (i).

iii. Συμβεβλημένοι με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιατροί: Για εγγεγραμμένους πολίτες έως δύο χιλιάδες (2.000) άτομα, αποζημιώνονται «κατά κεφαλήν» βάσει ποσών ανά ηλικιακή ομάδα, τα οποία ορίζονται ως ακολούθως:

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΣΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

16 (συμπληρωμένα σύμφωνα με την ημεροχρονολογία γεννήσεώς τους)

– 49 ΕΤΩΝ 20 €

-50 – 69 ΕΤΩΝ 30 €

-70 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ 45 €

Η μηνιαία αποζημίωση υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας το πλήθος των εγγεγραμμένων ανά ηλικιακή ομάδα με το ομάδα με το ετήσιο ποσό αποζημίωσης που αντιστοιχεί στην εν λόγω ηλικιακή ομάδα σύμφωνα με τον αμέσως ανωτέρω πίνακα, αναγόμενο και καταβαλλόμενο σε μηνιαία βάση.

Για τους Ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ. που υπηρετούν σε υγειονομικές μονάδες σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως προβληματικές και άγονες, όπως ορίζονται στο π.δ. 131/1987 (Α’ 73) με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4486/2017 (Α’ 115), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 35 του ν. 4931/2022 (Α’ 94) θα προσδιοριστεί το ύψος και ο τρόπος αποζημίωσής τους με νέα απόφαση.

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

I. Ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ.: η δαπάνη για την αποζημίωση των ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. για εγγεγραμμένο πληθυσμό από 1501 έως 2000 άτομα θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας με χρέωση του σχετικού κωδικού του Φορέα στον οποίο υπηρετούν (Νοσοκομείο Φ./Ε.Φ. 1015/901, Λοιπές αποκεντρωμένες Μονάδες Υγειονομικών Περιφερειών Φ./Ε.Φ. 1015/902), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΙΙ. Ιατροί που παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο των Τοπικών Ομάδων Υγείας: η δαπάνη για την αποζημίωση των ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. για εγγεγραμμένο πληθυσμό από 1501 έως 2000 άτομα θα καλύπτεται από ενωσια- κούς πόρους, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος με τίτλο «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.)» με αξιοποίηση πόρων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 106 του ν. 4461/2017.

ΙΙΙ. Συμβεβλημένοι με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιατροί: η δαπάνη της αποζημίωσης των συμβεβλημένων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προσωπικών ιατρών βαρύνει τον προϋπολογισμό του Οργανισμού. Η διαδικασία αποζημίωσης και τα απαι- τούμενα δικαιολογητικά καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία, ιδίως το άρθρο 90 του ν. 4368/2016 (Α’ 21) και την υπό στοιχεία Β2β/οικ. 38642/30- 05-2016 (Β’ 1636) κοινή απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Υγείας και Οικονομικών αλλά και τα γενικά έγγραφα και τις σχετικές οδηγίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Για τους Ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ. που υπηρετούν σε υγειονομικές μονάδες σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως προβληματικές και άγονες, όπως ορίζονται στο π.δ. 131/1987 (Α’ 73) με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4486/2017 (Α’ 115), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 35 του ν. 4931/2022 (Α’ 94) θα προσδιοριστεί η διαδικασία και ο φορέας αποζημίωσής τους με νέα απόφαση.

Για τον ορθό υπολογισμό της αποζημιώσεως κάθε ανωτέρω κατηγορίας, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.) αποστέλλει ηλεκτρονικά το πρώτο δεκαήμερο εκάστου μηνός, προς τις οικονομικές υπηρεσίες των υπόχρεων προς αποζημίωση φορέων, διακριτά καταστάσεις για τις εγγραφές πολιτών ανά προσωπικό ιατρό.

Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας ορίζεται η 01-09-2022.

17 σχόλια:

 1. Συριζα δαγκωτο .Ειναι ερασιτεχνες αλλα οχι απατεωνες

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ειμαι συμβεβλημενος μου δινουν δεκα ευρω μικτα και ξερω οτι η ειδικοτητα εχει κατα μεσο ορο 110 επισκεψεις που φυσικα θα μειωθουν με τις νεες συμβασεις. Γιατι εγω πρεπει να παιρνω880 ψωροευρω τον μηνα και ο ΠΙ να μπορει να φτασει και4000 καθαρα? Ειναι δικαιο αυτο?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Κ. Μαστορακου γιατί αυτό το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ΠΙ και λοιπών συμβεβλημένων; Δεν είμαστε όλοι ιατροί , ειδικοί και προσφέρουμε ιατρικές υπηρεσίες; Υπάρχουν ειδικότητες που είναι στο χιλιάρικο τον μήνα διότι δεν δουλεύουν με πλήθη ασθενών. Δικαίως οι συνάδελφοι θα αμοίβονται και με τρία και με τέσσερα χιλιάρικα αλλά οι υπόλοιποι δεν θα έπρεπε επίσης να αμοίβονται επαξια

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Συγχαρητήρια στους ΠΙ αλλά η ψαλίδα με τους άλλους δεν μπορεί να είναι ανεκτή σε ένα ευνομούμενο κράτος και για να κλείσει δεν θα πρέπει να κοπούν χρήματα από αυτούς αλλά να αυξηθούν οι αμοιβές των υπολοίπων. Νομίζω η ΕΝΙ ΕΟΠΥΥ θα πρέπει να το θέσει αυτό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Πηγή: pfy.gr
  Μια πρώτη ανάγνωση από τις υπουργικές αποφάσεις για τον Προσωπικό Ιατρό:

  α) Δεν επιθυμεί η Νέα Δημοκρατία να φτιάξει ΠΦΥ. Πιέζεται από μνημονιακή υποχρέωση που ξεκίνησε από τον ΣΥΡΙΖΑ για ένα "δείκτη" για τον οποίο ελέγχεται από την τρόικα και είναι ο "Αριθμός Εγγεγραμμένων Πολιτών σε Προσωπικό/Οικογενειακό ιατρό". Αυτός ο αριθμός πρέπει να φτάσει στο μνημονιακό στόχο. Κατά συνέπεια αρκεί να είσαι εγγεγραμμένος κάπου, ακόμη και στο Καστελόριζο και η ζωή σου συνεχίζει όπως και σήμερα. Δεν σε πιάνει κανένα καπέλο και καμιά αύξηση στα φάρμακα ή στις εξετάσεις. Και επιπλέον θα οδηγήσει τους ασθενείς με χρόνια νοσήματα στην διαπραγμάτευση της εγγραφής τους με την έκδοση ενός ετήσιου παραπεμπτικού παραπομπής σε ειδικό γιατρό για κάθε χρόνιο νόσημα για να μην "απασχολούν" ή τον "καταγγείλουν"

  β) Επειδή έχει ακόμη μνημονιακούς περιορισμούς στις προσλήψεις, προσπαθεί να κερδίσει μια δεξαμενή "διαθέσιμων" που θα καλύπτουν εφημεριακά κενά του ΕΣΥ. Απαιτεί λοιπόν από τους συμβεβλημένους ιδιώτες ιατρούς να κάνουν 2 εφημερίες το μήνα στο ΕΣΥ ή σε δομές της ΥΠΕ. Όμως στην υπουργική απόφαση φαίνεται ότι οι ιδιώτες ιατροί πληρώνονται από τον ΕΟΠΥΥ. Εγώ δεν είμαι δικηγόρος, και πραγματικά δεν ξέρω πως μπορείς να συνάπτεις σύμβαση έργου ή υπηρεσιών με ένα ΝΠΔΔ και να σου επιβάλει να δουλέψεις σε άλλο ΝΠΔΔ. Αυτό μένει να απαντηθεί νομικά.

  γ) Για τους γιατρούς στο ΕΣΥ και στις ΤοΜΥ η επιπλέον δαπάνη που θα προκύψει θα καλυφτεί από τον προϋπολογισμό του νοσοκομείου ή του ΕΣΠΑ αντίστοιχα (σύντομα όμως το ΕΣΠΑ τελείώνει) αλλά για τους ιδιώτες συμβεβλημένους προσψπικούς ιατρούς πάει από τον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ για τις επισκέψεις συμβεβλημένων ιατρών όλων των ειδικοτήτων. Εκεί, με βάση τον πρόσφατο νόμο για τον προσωπικό ιατρό, δημιουργείται κλειστός προϋπολογισμός και αν δεν τετραπλασιαστεί τουλάχιστον το σημερινό ποσό ΣΙΓΟΥΡΑ θα καταλήξει με rebate τα ποσά που θα πληρωθεί ο ιδιώτης συμβεβλημένος προσωπικός ιατρός να είναι το 1/3 από τις επίσημες τιμές που εμφανίζει η υπουργική απόφαση. Λιγότερο δηλαδή κι από αυτό που έδινε η υπάρχουσα σύμβαση οικογενειακού ιατρού. Ταυτόχρονα, η επίσκεψη του συμβεβλημένου ιατρού άλλης ειδικότητας που είναι μέχρι σήμερα σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ θα κατέβει με το rebate κάτω από τα 4€.

  Συμπερασματικά, δημιουργείται μια έντονη φοβική πίεση προς τον πολίτη με μοναδικό στόχο να εγγραφεί σε κάποιο προσωπικό ιατρό, για να μην έχει πρόστιμα στις συνταγές και στα παραπεμπτικά. Μετά μπορεί να συνεχίσει να πηγαίνει, πληρώνοντας, σε όποιο γιατρό θέλει, ακόμη και στα απογευματινά ιατρεία των νοσοκομείων χωρίς να ασχολείται με τις "παραπομπές". Μάλιστα, η τυχόν εμμονή του υπουργείου για χρήση των παραπομπτών θα επιδεινώσει και την μη τήρηση του Ατομικού Φακέλου Υγείας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΟΛΟΙ ΟΣΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΕΧΕΤΕ ΚΑΝΕΙ ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΩΝ Π.Ι. ΕΧΕΤΕ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ.ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Πόσους ακόμα γιατρούς θέλετε να στείλετε στο εξωτερικό; Να μην μπορεί ένας ασθενής να πάει στον ειδικό; Να θέλει άδεια από τον Γ. Ιατρό; Οι ειδικοί γιατροί τι θα κάνουμε; Κάναμε τόσο κόπο να φτιάξουμε το πελατολόγιο μας και τώρα μας το στέλνετε με το έτσι θέλω σε Παθολόγους - Γενικους;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Οσοι εχετε κανει σχολια μεχρι τωρα για τις αμοιβες των π.ι. δεν γνωριζετε την αληθεια.Παραδειγμα:Παθολογος με 500 ασφαλισμενους με ηλικια 50-69
  ετων θα παιρνει:500×30=15.000 ευρω,δια 12 μηνες=1250 ευρω μικτα τον μηνα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μηοως..... χανεις λαδια 5.28? Προφανως αν μαλιστα γραψεις 100 διοτι βαριεσαι να δουλεψεις και ειναι ολοι νεαροι θα παρεις...... 100× 20.....2000 € δηλαδη..... 169€ τον μηνα! Τον..... εξυονο παριστανεις? Δεν ειναι ο στοχος να γραψουν 2000 ασθενεις (ευκολοςς εχουμε ελλειψη ΓΙ) ενω επιτρεπεται να γταψουν και περισσοτερους? Δεν θα.παιρνουν και 49αρια για τους γηραιους? Τι......δεν καταλαβαινεις? Ο ιδιος ο υπουργος μιλησε για 60000€ μικτα ετησιως (40000-80000)μεσοσταθμικα.....

   Διαγραφή
 9. Δηλαδή ένας γιατρός πού δουλεύει π.χ. σε ένα επαρχιακό νοσοκομείο παθολόγος χειρουργός ,αναισθησιολόγος,καρδιολόγος που κάνει 10-12 πραγματικές εφημερίες σε ένα μήνα συχνά χωρίς ειδικευόμενο και είναι επιμελητής Α παίρνει 1.650 ευρώ το μήνα ενω ,ο αντίστοιχος γενικός γιατρός που δουλεύει π.χ σε ένα κέντρο υγείας και κάνει κατά κύριο ρόλο συνταγογράφηση και εφημερίες κατά κανόνα ως τροχονόμος ,θα παίρνει εκτός από τα ίδια παραπάνω λεπτά και τουλάχιστον άλλα τόσα για την συνταγογράφηση. Μάλλον αυτός που το σκέφτηκε δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Πιστεύω ότι αυτό είναι το τέλος του ΕΣΥ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Μα ένας καρδιολόγος με ΕΟΠΥΥ τελικά μπορεί να είναι ΠΙ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. ΣΑΣ ΕΙΧΑ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΣΕ.ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΣΧΟΛΙΟ ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Π.Ι.ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ. ΕΧΕΤΕ ΚΑΜΜΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ? ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΑΦΘΟΥΝ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Η ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΘΑ ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ Π.Ι ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. ΕΠΙΣΗΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΠΟΙΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ Π.Ι.,ΠΟΣΕΣ ΩΡΕΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΘΑ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΟΥΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ,ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ,ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ Η ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ,ΠΟΣΕΣ ΩΡΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ,ΑΝ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 2 ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΤΟΝ ΜΗΝΑ,ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΙΟ ΩΡΑΡΙΟ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ,ΠΟΣΕΣ ΩΡΕΣ ΘΑ ΔΙΝΟΥΝ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΛΠ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Και το claw back θα συνεχίσουν να το πληρώνουν οι εργαστηριακοί ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Συμπέρασμα; Καλώς δεν γίναμε ΓΙ η Π/Θ...... και το λέω όχι για να θίξω τους συναδέλφους αλλά τον απίστευτο τρόπο που λειτουργεί το θλιβερό ελληνικό κρατος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Εμείς οι μη προσωπικοί προφανώς δεν είμαστε ιατροί αλλά παραδουλεύτρες για το ελληνικό παρακρατος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Είναι λυπηρό συνάδελφοι ειδικοί ιατροί να ασχολούνται με τον ΕΟΠΥΥ .Θα άλλαζα χώρα η θα έκανα μασάζ, νύχια ή ενα λέιζερ να βαράω όλη μερα!Πόσο άσχετος πρέπει να είναι κάποιος που υπολογίζει ή έστω πιστεύει τι λέει ο υπουργός.Τι πανεπιστήμιο έχει τελειώσει που δεν ξέρει να διαβάζει στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ τους όρους και προυποθέσεις της σύμβασης.Ευτυχώς κανενας απο όσους ξέρω γενικούς ιατρούς δεν πρόκειται να δεχτεί την τραγική αυτή αύμβαση

  ΑπάντησηΔιαγραφή