Σάββατο 11 Ιουνίου 2022

ΠΑΝΕΛΛΗNΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ (ΠΑΝ.ΔΗ.Κ.Ι) ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΠΑΝ.ΔΗ.Κ.Ι - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος αποτελεί την αντιπροσωπευτικότερη Ιατρική Οργάνωση της χώρας και έχει ως υποχρέωση την ΕΝΟΤΗΤΑ και συσπείρωση ολόκληρης της Ιατρικής Κοινότητας με όλες τις επιμέρους επαγγελματικές ομάδες που την συνθέτουν, με κύρια αποστολή την προάσπιση της Υγείας των πολιτών και την υποστήριξη των επιστημονικών και επαγγελματικών δικαιωμάτων των Ιατρών που την υπηρετούν.

Επί πολλά χρόνια ο ΠΙΣ με συνεχή και συνεπή αγωνιστική δραστηριοποίηση, σε άμεση συνεργασία και αγαστή σχέση με τους Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας, τις Επιστημονικές Ιατρικές Οργανώσεις και τους Συνδικαλιστικούς Ιατρικούς Φορείς, άσκησε ουσιαστικές και δυναμικές παρεμβάσεις προς τις εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες, προασπίζοντας τις αρχές και τα διεκδικητικά πλαίσια της Ιατρικής Κοινότητας που ψηφίζονταν κατ’ επανάληψη από τις Γενικές Συνελεύσεις και τα Διοικητικά Συμβούλια.

Από καιρού ωστόσο διαπιστώνεται ότι ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος εκτρέπεται συστηματικά από την βασική του αποστολή. Δυστυχώς η ενδοτική στάση ορισμένων απέναντι στα διογκούμενα προβλήματα των ιατρών και η μετατροπή του ΠΙΣ σε προσωπικό μηχανισμό εξυπηρέτησης ιδιοτελών σκοπιμοτήτων, μακριά από τους σκοπούς και την αποστολή του, οδηγεί τον ΠΙΣ σε συστηματική υποβάθμιση και απαξίωση.

Παρά τις συνεχείς επισημάνσεις και παρεμβάσεις που έγιναν και γίνονται για την ανάκτηση και την ανόρθωση του κύρους του ΠΙΣ, αυτές αποδείχθηκαν και αποδεικνύονται αναποτελεσματικές καθώς προσκρούουν στην άρνηση να γίνουν αποδεκτές οι αρχές της συλλογικής και θεσμικής διοίκησης.

Κατόπιν τούτου, λαμβάνοντας υπόψη και τις συνεχώς διογκούμενες αντιδράσεις εκ μέρους των συναδέλφων από ολόκληρη την χώρα, με πλήρη την συναίσθηση του χρέους έναντι της Ιατρικής Κοινότητας και της ευθύνης για διασφάλιση της ενότητας και την αποκατάσταση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου στη θέση που θεσμικά και ουσιαστικά του ανήκει, διαχωρίσαμε την θέση μας από τις πρακτικές και τις μεθόδους που ακολουθούνται τα τελευταία έτη.

Με στόχο και αποστολή την αποκατάσταση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου στον ιστορικό του ρόλο, προχωράμε στην ανασύσταση της ιστορικής παράταξης ΠΑΝ.ΔΗ.ΚΙ καλώντας σε συσπείρωση και ΕΝΟΤΗΤΑ ολόκληρη την Ιατρική Κοινότητα.

Η Πανελλήνια Δημοκρατική Κίνηση Ιατρών για πολλά χρόνια έδωσε περίτρανα δείγματα γραφής, δικαίωσε τις προσδοκίες όλων των συναδέλφων και ανέδειξε τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο σε ουσιαστικό φορέα κοινωνικής, επιστημονικής και συνδικαλιστικής παρέμβασης με διεθνή εμβέλεια και γενικότερη αναγνώριση των επιτευγμάτων του.

Τα στελέχη της ΠΑΝ.ΔΗ.ΚΙ μαζί με όλους τους συναδέλφους έδωσαν δυναμικούς αγώνες διαχρονικά για τη προάσπιση των δικαίων του Ιατρικού Κόσμου, σε πλήρη αρμονία με τους Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των γιατρών.

Η ανασύσταση της ΠΑΝ.ΔΗ.Κ.Ι, μετά τα θλιβερά γεγονότα της τελευταίας 4ετίας, που στιγμάτισαν τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, καθίσταται αναγκαία και επιτακτική, ιδιαίτερα σήμερα που καταγράφονται έντονες ανακατατάξεις στο χώρο της Υγείας που αναπόφευκτα επηρεάζουν την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος από όλες τις επί μέρους επαγγελματικές ιατρικές ομάδες.

Κοινή διαπίστωση αποτελεί το γεγονός ότι ο ρόλος του Ιατρού ως αυτόνομης επιστημονικής, λειτουργικής και επαγγελματικής οντότητας υποβαθμίζεται συστηματικά με στόχο την μετατροπή του σε μια πειθαρχημένη χαμηλόμισθη παραγωγική μονάδα που σκοπό έχει να παράγει ακατάπαυστα ιατρικές υπηρεσίες των οποίων την υπεραξία εκμεταλλεύεται τόσο ο Δημόσιος όσο και ο Ιδιωτικός επιχειρηματικός Τομέας.

Απέναντι σε αυτήν την εμφανή αντιιατρική μεθόδευση, καλούμαστε και πάλι όλοι μας να συσπειρωθούμε, να επιβεβαιώσουμε και να αναδείξουμε τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο στον θεσμικό του ρόλο, όπως η ιδρυτική του νομοθεσία ορίζει, η Ιατρική Κοινότητα απαιτεί και η εναρμόνιση με την ευρωπαϊκή πραγματικότητα επιτάσσει.

Σύμφωνα με το Σύνταγμα της χώρας μας η ευθύνη της Υγείας όλων των Ελλήνων και η περίθαλψή τους ανήκει στην Πολιτεία.

Στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και στους Ιατρικούς Συλλόγους ανήκει ο ρόλος του επίσημου Συμβούλου της Πολιτείας αλλά και του φορέα προάσπισης της επαγγελματικής υπόστασης των Ιατρών.

Αυτόν τον ρόλο οφείλουμε όλοι μας να διεκδικήσουμε δυναμικά και ουσιαστικά, διασφαλίζοντας τα καλώς νοούμενα συμφέροντα των Ιατρών και λειτουργών της Υγείας τα οποία δεν μπορούν να είναι διαφορετικά από τα συμφέροντα των πολιτών ως αποδεκτών των υπηρεσιών Υγείας.

Η ΠΑΝ.ΔΗ.Κ.Ι θέτει ως πρωταρχικό στόχο και αποστολή της, με σαφή προτεραιότητα στην προστασία των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού Εθνικού Συστήματος Υγείας, την προάσπιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των ιατρών τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, την αναβάθμιση των υπηρεσιών Υγείας προς όφελος όλων ανεξαιρέτως των πολιτών και την περαιτέρω ανάπτυξη του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου ως αντιπροσωπευτικότερου δυναμικού φορέα της Ιατρικής Κοινότητας στην χώρα.

Αυτήν την αποστολή η ΠΑΝ.ΔΗ.ΚΙ θα επιτελέσει και πάλι όπως την επιτέλεσε με διαχρονική ευθύνη και συνέπεια σε όλη της την πολυετή ιστορική διαδρομή.

Η Πανελλήνια Δημοκρατική Κίνηση Ιατρών, καλεί ΟΛΟΥΣ τους συναδέλφους με ΕΝΟΤΗΤΑ να συμπαραταχθούν στον κοινό αγώνα για να αναδείξουμε και πάλι τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο στον καταλυτικό ρόλο που έχει και πρέπει να εξακολουθήσει να έχει, προς όφελος ΟΛΩΝ.

Η ΠΑΝ.ΔΗ.ΚΙ, αξιοποιώντας την εμπειρία και με το βλέμμα στραμμένο στους νέους ιατρούς, δεσμεύεται να χαράξει Νέα Διεκδικητική Πορεία προς το κοινό μας μέλλον.

ΠΑΝ.ΔΗ.Κ.Ι ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ - ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου