Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024

ΕΟΦ: Αλλάζουν τα πάντα στα ιατρικά συνέδρια – Οι νέες ρυθμίσεις και οι τουριστικοί προορισμοί

ΕΟΦ: Αλλάζουν τα πάντα στα ιατρικά συνέδρια – Οι νέες ρυθμίσεις και οι τουριστικοί προορισμοί

Τι αλλάζει ο ΕΟΦ στον τρόπο διεξαγωγής των ιατρικών συνεδρίων στην Ελλάδα

Μαρία Γλένη HR
Σε αλλαγές στα ιατρικά συνέδρια και τις επιστημονικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στη χώρα μας προχωρά ο ΕΟΦ.

Στο πλαίσιο αυτό ο πρόεδρος του ΕΟΦ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση μέχρι και την Τρίτη, 12 Μαρτίου 2024 και ώρα 23:00. το σχέδιο Εγκύκλιου του Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων με τίτλο: «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΟΦ 37201/23.03.2020 Εγκυκλίου του ΕΟΦ για τις Επιστημονικές Εκδηλώσεις».

ΕΟΦ: Τι αλλάζει στα ιατρικά συνέδρια

Στην εγκύκλιο, αναφέρονται μεταξύ άλλων ότι εκδηλώσεις ενημέρωσης ασθενών από εταιρείες αρμοδιότητας ΕΟΦ δεν επιτρέπονται σύμφωνα με τη νομοθεσία. Η διάρκεια του προγράμματος επιστ. εκδηλώσεων που διοργανώνονται από εταιρείες αρμοδιότητας ΕΟΦ πρέπει να είναι τουλάχιστον από τέσσερις (4) ώρες/ ημέρα έως και τρεις (3) ημέρες, με τη δυνατότητα δύο (2) διανυκτερεύσεων.

• Ο ανώτερος αριθμός εκδηλώσεων που διοργανώνονται από εταιρείες αρμοδιότητας ΕΟΦ είναι ετησίως σαράντα οκτώ (48) συνολικά και υπολογίζεται ημερολογιακά.

• Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση εκδηλώσεων από εταιρείες αρμοδιότητας ΕΟΦ σε χώρους των Πανεπιστημίων ή Νοσοκομείων.

• Οι εταιρείες προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ δεν δύνανται να υποβάλλουν αιτήματα διοργάνωσης επιστημονικών εκδηλώσεων στο εξωτερικό ή συνδιοργάνωσης επιστημονικών εκδηλώσεων με άλλους φορείς (κρατικούς οργανισμούς, μη κερδοσκοπικούς επιστημονικούς φορείς, ιδιωτικά Πανεπιστήμια ή Νοσοκομεία κ.λ.π κλπ) στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

• Οι Ε.Υ. εργαζόμενοι σε Πανεπιστημιακές κλινικές – κλινικές του ΕΣΥ, ΠΕΔΥ, κλπ, δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις προώθησης πωλήσεων (άρθρο 11 παρ. 18 Ν. 2889/2001 & άρθρο 36 του Ν. 4272/2014).

• Οι εκδηλώσεις ενημέρωσης ασθενών, και γενικότερα πολιτών σε θέματα που σχετίζονται με την πρόληψη, θεραπεία και αποκατάσταση επιμέρους νόσων ή νοσολογικών κατηγοριών δεν απαιτούν υποβολή αιτήματος ή γνωστοποίησης στον ΕΟΦ.

• Για επιστημονικές εκδηλώσεις οι οποίες διοργανώνονται στην Ελλάδα αποκλειστικά από Διεθνείς Επιστημονικούς Φορείς (χωρίς Ελληνικό Επιστημονικό υγειονομικό φορέα ως συνδιοργανωτή) δεν απαιτείται υποβολή αιτήματος διοργάνωσης εκδήλωσης ή γνωστοποίησης, στον ΕΟΦ.

Κάλυψη εξόδων

Στην ίδια εγκύκλιο αναφέρεται ότι η κάλυψη των εξόδων των εν λόγω επιστημονικών εκδηλώσεων πραγματοποιείται από τον διεθνή επιστημονικό φορέα. Οι εταιρείες αρμοδιότητας ΕΟΦ που ενδιαφέρονται να επιχορηγήσουν συμμετοχές ΕΥ ή/και να δηλώσουν τυχόν χορηγίες με stands, σε διεθνή επιστημονική εκδήλωση στην Ελλάδα, η οποία διοργανώνεται αποκλειστικά από διεθνή επιστημονικό φορέα του εξωτερικού, υποβάλλουν αποκλειστικά μέσω της Διαδικτυακής Εφαρμογής του ΕΟΦ για τα Επιστημονικά Συνέδρια τις συμμετοχές των ΕΥ ή/ και χορηγίες σε αυτό, με τη διαδικασία «Αίτημα Συμμετοχής ΕΥ» σε διεθνή επιστημονική εκδήλωση στην Ελλάδα, και «Γνωστοποίηση Χορηγίας Διεθνούς Εκδήλωσης».

Για τις συγκεκριμένες χορηγίες με stands δεν υποβάλλεται απολογισμός. Για τις συμμετοχές ΕΥ σε διεθνείς επιστημονικές εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα ισχύει ό,τι ορίζεται και τη συμμετοχή σε επιστημονικές εκδηλώσεις εσωτερικού. Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται ο διεθνής φορέας, τότε το σχετικό αίτημα συμμετοχής ΕΥ απορρίπτεται αυτοδίκαια.

• Επιστημονικές εκδηλώσεις οι οποίες διοργανώνονται στην Ελλάδα αποκλειστικά από εταιρεία προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ, η οποία εδρεύει στο εξωτερικό, χωρίς καμία συμμετοχή Ελλήνων ΕΥ σε αυτές, ή/ και ανάμειξη της ελληνικής θυγατρικής εταιρείας σε αυτές, δεν χρήζουν γνωστοποίησης/ επικύρωσης από τον ΕΟΦ.

• Αναφορικά με επιστημονικές εκδηλώσεις οι οποίες διοργανώνονται στην Ελλάδα αποκλειστικά από εταιρεία προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ, η οποία εδρεύει στο εξωτερικό, με συμμετοχή Ελλήνων ΕΥ σε αυτές, οι ελληνικές θυγατρικές εταιρείες που ενδιαφέρονται να επιχορηγήσουν συμμετοχές ΕΥ στις εν λόγω εκδηλώσεις υποβάλλουν μέσω της Διαδικτυακής Εφαρμογής τις αντίστοιχες συμμετοχές των ΕΥ, με τη διαδικασία «Αίτημα Συμμετοχής ΕΥ» σε συνέδρια Εξωτερικού από ξένη εταιρεία στην Ελλάδα.

• Εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται αμιγώς από Ελληνικούς επιστημονικούς υγειονομικούς φορείς με συμμετοχή ξένων ομιλητών, είναι εκδηλώσεις Εσωτερικού με διεθνή συμμετοχή και ύψος χορηγίας ανάλογη της διάρκειας της εκδήλωσης.

• Για τη διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων στο εξωτερικό από Ελληνικούς Επιστημονικούς φορείς, παρέχεται από τον ΕΟΦ έγκριση, μόνο εφόσον συντρέχουν σοβαροί επιστημονικοί λόγοι.

• Οι Επιστημονικοί φορείς δύνανται να πραγματοποιούν ανά ημερολογιακό έτος, έως τέσσερεις (4) Επιστημονικές εκδηλώσεις: ένα (1) Πανελλήνιο Συνέδριο (εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις) και τρεις (3) ακόμη επιστημονικές εκδηλώσεις.

• Πανελλήνια Συνέδρια πραγματοποιούνται μία (1) φορά το χρόνο από επιστημονικούς υγειονομικούς φορείς, που αντιστοιχούν στις αναγνωρισμένες ειδικότητες και εξειδικεύσεις του ΚΕΣΥ και σε όσους επιστημονικούς φορείς έχουν συμπληρώσει διάρκεια λειτουργίας ίση ή μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) ετών, με αποδεδειγμένα επιστημονικό και εκπαιδευτικό έργο.

Η διάρκεια του επιστημονικού προγράμματος των εκδηλώσεων αυτών είναι τουλάχιστον δύο (2) ημέρες, ο αριθμός συμμετεχόντων ίσος ή μεγαλύτερος των εκατό (100), και η χορηγία ενδέχεται να ανέρχεται έως και του ποσού των €30.000 ανά εταιρεία/ χορηγό. Ο επιστημονικός φορέας/ εταιρεία δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια και το αληθές των δηλωθέντων.

• Επιστημονικές Ημερίδες/Διημερίδες διοργανώνονται από επιστημονικούς υγειονομικούς φορείς, έχουν διάρκεια μία (1) ημέρα ή δύο (2) ημέρες αντίστοιχα, ανεξαρτήτως αριθμού συμμετεχόντων, και χορηγία έως και €5.000 ανά εταιρεία/χορηγό.

• Οι χορηγίες για τις επιστημονικές εκδηλώσεις διάρκειας μεγαλύτερης των οκτώ (>8) ωρών ανέρχονται έως του ποσού των €15.000,00 ανά εταιρεία/ χορηγό.

• Κρατικοί φορείς, όπως νοσοκομεία, πανεπιστημιακές κλινικές, κλινικές του ΕΣΥ, εργαστήρια, έχουν την δυνατότητα διοργάνωσης επιστημονικών εκδηλώσεων (Συνέδρια, Ημερίδες, Εκπαιδευτικά Σεμινάρια), έως και τρεις (3) φορές ετησίως με ελεύθερη συμμετοχή.

Οι εκδηλώσεις αυτές πραγματοποιούνται εγγύς της πόλης, που βρίσκεται το Νοσοκομείο (εντός των ορίων πρώην νομού ή παρακείμενου πρώην νομού), κατά προτίμηση στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου και χωρίς stands φαρμακευτικών εταιρειών, εφόσον πραγματοποιούνται στο χώρο του Νοσοκομείου. H μέγιστη χρονική διάρκεια των εκδηλώσεων αυτών δύναται να είναι έως και δύο (2) ημέρες.

Η χορηγία από κάθε εταιρία προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ δύναται να ανέρχεται έως και του ποσού των 2.500€ με ανώτατο όριο από το σύνολο των εταιρειών/ χορηγών έως του ποσού των 10.000€. Οι ειδικές περιπτώσεις υπέρβασης του προϋπολογισμού, εξετάζονται κατά περίπτωση (π.χ. εισαγωγή πτωματικών τεμαχίων από το εξωτερικό – συμμετοχή ξένων ομιλητών, κ.λ.π).

• Αιτήματα για διοργάνωση κτηνιατρικών εκδηλώσεων εσωτερικού ή/ και συμμετοχή ΕΥ σε αυτές δεν υπόκεινται σε περιορισμούς ως προς τον αριθμό των εκδηλώσεων, τον αριθμό συμμετεχόντων ΕΥ ή χρονικό περιορισμό ως προς την υποβολή του αιτήματος.

• Σε περίπτωση που ο Επιστημονικός φορέας διοργάνωσης δεν διαθέτει επάρκεια ή από τη φύση του νομικού του προσώπου δεν μπορεί να προβεί σε έκδοση σχετικού παραστατικού, αυτός δύναται, να προβεί σε ανάθεση διοργάνωσης της εκδήλωσης σε PCO (Εταιρεία Οργάνωσης Συνεδρίων). Η σύμβαση που υπογράφεται με τον ανάδοχο, θα αναφέρεται ρητά στο αίτημα του φορέα προς τον ΕΟΦ.

ΕΟΦ: Τι αλλάζει για τους τουριστικούς προορισμούς

• Οι επιστημονικές εκδηλώσεις δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούνται σε τουριστικούς, θερινούς ή χειμερινούς, προορισμούς κατά τη διάρκεια των αντίστοιχων τουριστικών περιόδων, ήτοι σε θερινούς προορισμούς κατά την περίοδο από 01.07 έως και 31.08 και σε χειμερινούς προορισμούς από 15.12 έως και 15.01, ενώ σε αποκλειστικά χιονοδρομικούς προορισμούς από 15.12 έως και 15.03.

Κόστος φιλοξενίας

Το κόστος φιλοξενίας (διαμονή και διατροφή) των ΕΥ σε επιστημονικές εκδηλώσεις εσωτερικού, ανέρχεται ημερησίως σε έως του ποσού των €200,00, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και φόρου διαμονής. Το κόστος φιλοξενίας (διαμονή – διατροφή) των ΕΥ σε επιστημονικές εκδηλώσεις/επιτροπές του εξωτερικού, καθορίζεται σε ημερησίως έως και €150,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ το ανώτερο κόστος διατροφής με πρωινό, και €400,00συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ το ανώτερο κόστος διαμονής,.

Το αργότερο έως και οκτώ (8) ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης της επιστημονικής εκδήλωσης/ επιτροπής, υποβάλλονται μέσω της Διαδικτυακής Εφαρμογής του ΕΟΦ για τα Επιστημονικά Συνέδρια, από εταιρείες αρμοδιότητας ΕΟΦ, στοιχεία αναφορικά με συμμετοχές Επαγγελματιών Υγείας σε Επιστημονικές Εκδηλώσεις και σε Συμβουλευτικές Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων Εσωτερικού – Εξωτερικού.

Τα στοιχεία διοργάνωσης επιστημονικών εκδηλώσεων εξωτερικού καταχωρούνται και τροποποιούνται μέσω της Διαδικτυακής Εφαρμογής του ΕΟΦ για τα Επιστημονικά Συνέδρια έως και ένα (1) μήνα πριν την ημερομηνία έναρξης της επιστημονικής εκδήλωσης.

Μέγιστος αριθμός συμμετοχών ανά χορηγό εταιρεία σε Επιστημονικές Εκδηλώσεις εξωτερικού:

• Για την Ευρώπη έως και δέκα (10) Ε.Υ. / επιστημονική εκδήλωση.

• Για την Β. Αμερική έως και πέντε (5) ΕΥ/ επιστημονική εκδήλωση.

• Για τον υπόλοιπο κόσμο έως και πέντε (5) ΕΥ/ επιστημονική εκδήλωση

Ειδικότερα και μόνο για τους ιατρούς προβλέπεται τουλάχιστον το 20% για εκδηλώσεις οι οποίες διοργανώνονται από επιστημονικούς φορείς εσωτερικού – εξωτερικού, να είναι ειδικευόμενοι προ-τελευταίου και τελευταίου έτους ειδικότητας καθώς και ειδικευόμενοι που έχουν να παρουσιάσουν ερευνητική εργασία.

Κάθε εταιρεία προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ δύναται να επιχορηγεί τη συμμετοχή του_ίδιου ΕΥ:

δύο (2) φορές για εκδηλώσεις που διοργανώνονται από επιστημονικούς φορείς και νοσοκομεία και δύο (2) φορές για εκδηλώσεις που διοργανώνονται από εταιρείες προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ στο εσωτερικό, δύο (2) φορές για εκδηλώσεις που διοργανώνονται από επιστημονικούς φορείς στο εξωτερικό, συν ενεργές συμμετοχές του ΕΥ.

Σαφής απαγόρευση ψυχαγωγικών εκδηλώσεων ή συμμετοχής σε αυτές (πχ. Εκδρομές).

Απαγορεύεται η οικονομική κάλυψη από τις εταιρείες προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ οποιωνδήποτε εξόδων συνοδών μελών ( ΚΥΑ ΔΥΓ3α/οικ.32221/2013 Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων, Υγείας).

Κυρώσεις

Ο ΕΟΦ δύναται να πραγματοποιεί έλεγχο κατά τη διάρκεια των επιστημονικών εκδηλώσεων δια των οργάνων του ή σε συνεργασία με τις αρμόδιες φορολογικές αρχές και στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται μη τήρηση των εγκεκριμένων στοιχείων, επιβάλλονται κυρώσεις όπως προβλέπονται από το άρθρο 49 του Ν. 2519/1997 και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικές πράξεις.

3 σχόλια:

 1. Τι ακριβώς άλλαξε δεν κατάλαβα εκτός από το 20% για τους ειδικευόμενους (πολύ σωστό). Το πρόβλημα δεν είναι ο ΕΟΦ αλλά η γενικότερη μιζέρια στην οποία έχουν πέσει οι φαρμακευτικές εταιρείες...Η εκπαίδευση έπρεπε να καλύπτεται από το κράτος πχ congress pass χαχαχαχαχα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΞΕΡΟΥΜΕ ΤΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΓΙΝΕΤΑΙ
  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ
  ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ
  ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΝ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΠΟΥ
  Η ΠΙΤΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ
  ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΤΑ 50 % ΚΑΙ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
  ΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Όχι μόνο δεν πληρώνουν τον ιατρό αλλά θέλουν να ξοδευεται προσωπικά από τα ψίχουλα που του δίνουν για να ενημερωθει

  ΑπάντησηΔιαγραφή