Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2015

Ολόκληρες Περιφέρειες χωρίς έναν ιατροδικαστή

- Virus.com.gr

Την υποβάθμιση της Ιατροδικαστικής στη χώρα μας, σε αντίθεση με ό,τι ισχύει σε άλλες ανεπτυγμένες χώρες, αναδεικνύει η Ελληνική Ιατροδικαστική Εταιρεία.

Είναι χαρακτηριστικό ότι παρά τη μεγάλη ανάγκη παρουσίας ιατροδικαστών σε μόνιμες οργανικές θέσεις, εντοπίζονται πρωτεύουσες νομών αλλά και ολόκληρες περιφέρειες της χώρας που δεν διαθέτουν κανέναν ιατροδικαστή. Αυτό κατά την ΕΙΕ, μεταξύ άλλων, συνεπάγεται ένα σημαντικό κοινωνικό κόστος.

Ένα «φλέγον» ζήτημα για τον κλάδο, που σχετίζεται με την προαναφερόμενη κατάσταση είναι η απουσία αναλογικών διορισμών ιατροδικαστών στις προκηρύξεις. «…δυστυχώς περιλαμβάνουν σχεδόν μηδαμινό αριθμό επικουρικών ιατρών. Αν ληφθεί υπόψη και το επίκαιρο ζήτημα των προσφύγων και των μετακινούμενων πληθυσμών από και προς τη χώρα μας, η άμεση κάλυψη των συγκεκριμένων θέσεων κρίνεται επιτακτική» αναφέρει χαρακτηριστικά η ΕΙΕ.

Ως προς τούτο, η Εταιρεία αναδεικνύει την υποβάθμιση της ιατροδικαστικής ειδικότητας στην Ελλάδα, με τη φοίτηση να περιορίζεται στα 3 έτη, όταν σε ολόκληρη την ΕΕ ο ελάχιστος χρόνος έχει καθοριστεί στα 4 έτη. «Αποτέλεσμα είναι ο τίτλος της ελληνικής ιατροδικαστικής ειδικότητας να μην αναγνωρίζεται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες» λέει χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι απαιτείται να επανακαθοριστεί ο ρόλος της ιατροδικαστικής στο ΕΣΥ. Στην κατεύθυνση αυτή, η ΕΙΕ σημειώνει: «Ιατροδικαστής ορίζεται ο ιατρός ο οποίος έχει ολοκληρώσει την εκπαίδευσή του για την απόκτηση ειδικότητας και έχει περάσει με επιτυχία τις αντίστοιχες εξετάσεις, όπως ο νόμος ορίζει. Πρόκειται συνεπώς για ένα νομικά καθορισμένο ιατρικό επάγγελμα το οποίο μπορεί να ασκηθεί εντός του ΕΣΥ, όπως εξάλλου ρητά έχουν ορίσει και οι σχετικοί νόμοι του κράτους».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου