Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2015

Τα «ταβάνια» των δαπανών για τους παρόχους του ΕΟΠΥΥ – Πίνακας


Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ της Υπουργικής Απόφασης με την οποία προσδιορίζονται τα επιτρεπόμενα όρια δαπανών του ΕΟΠΥΥ ανά κατηγορία παρόχων υπηρεσίας υγείας. Τα εν λόγω όρια θα «συντροφεύουν» τους συμβεβλημένους παρόχους και για τα επόμενα 3 έτη, έως τον 2018.

Πρακτικά, η ΥΑ σηματοδοτεί την επέκταση του μέτρου του clawback, δηλαδή του Μηχανισμού Αυτόματος Επιστροφής, για την είσπραξη του οποίου τα «ταβάνια» στις δαπάνες αποτελούν τη βάση, παρά τις ανοικτές προθέσεις της προηγούμενης ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας για κατάργηση του. Ήταν άλλωστε και προαπαιτούμενο του Μνημονίου, το οποίο όφειλε να κλείσει εντός του Σεπτεμβρίου, όπως και έγινε (εδώ).

«Προσδιορίζονται τα επιτρεπόμενα όρια δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδων (Κ.Α.Ε.) και κατηγορία παρεχόμενης υπηρεσίας υγείας από τους συμβεβλημένους με τον Οργανισμό ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας για τα έτη 2015, 2016, 2017, 2018 αντίστοιχα (συμπεριλαμβανομένου του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας όπου προβλέπεται), αναφέρει η ΥΑ (το ΦΕΚ ακολουθεί).

Συγκεκριμένα, το ετήσιο όριο δαπάνης για τη νοσηλεία σε Ιδιωτικές Κλινικές ανέρχεται στα 235 εκατ. ευρώ, για υπηρεσίες σε Κέντρα Αποκατάστασης και Αποθεραπείας κλειστής περίθαλψης στα 51 εκατ. ευρώ, ενώ για νοσηλεία σε ιδιωτικές ψυχιατρικές κλινικές σε 45 εκατ. ευρώ.

Ακόμη, για τους Φορείς Υποστήριξης Αναπηρίας κερδοσκοπικού χαρακτήρα το ετήσιο όριο δαπάνης είναι 3 εκατ. ευρώ και για τους αντίστοιχους φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 50 εκατ. ευρώ.


Η Υπουργική Απόφαση καθορίζει και το όριο δαπανών για τα διαγνωστικά εργαστήρια (κλινικές, εταιρίες, ιδιώτες) στα 302 εκατ. ευρώ. Για καρδιολόγους, γαστρεντερολόγους, νευρολόγους, γυναικολόγους και φυσιάστρους το ετήσιο όριο δαπάνης ανέρχεται σε 18 εκατ. ευρώ, ενώ για τη δεύτερη κατηγορία ιατρών (λοιπές ειδικότητες) το ποσό είναι στα 8,1 εκατ. ευρώ.

Στα 62 εκατ. ευρώ ορίζεται το ετήσιο όριο δαπάνης για τους Φυσικοθεραπευτές και στα 6 εκατ. ευρώ για τα Κέντρα Αποκατάστασης και Αποθεραπείας ανοικτής περίθαλψης. Στις Μονάδες Αιμοκάθαρσης και Τεχνητού Νεφρού αντιστοιχούν 110 εκατ. ευρώ.


Όπως διευκρινίζεται στην απόφαση, ο ΕΟΠΥΥ δεν αναγνωρίζει και άρα δεν αποζημιώνει τις δαπάνες που υποβάλλονται μετά την πάροδο 20 ημερών από τη λήξη έκαστου ημερολογιακού μήνα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου