Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2015

Λήξη σήμερα των ενστάσεων για την ανατιμολόγηση των φαρμάκωνHEALTH VIEW.GR

Λήγει σήμερα η προθεσμία για την υποβολή τυχόν ενστάσεων και παρατηρήσεων των φαρμακευτικών εταιριών ενόψει την ανατιμολόγησης των φαρμακευτικών προϊόντων (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2015). Ήδη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ οΚατάλογος με τα φαρμακευτικά προϊόντα που θα ανατιμολογηθούν, με βάση τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα Υπουργική Απόφαση.

Στο πλαίσιο αυτό, οι Κάτοχοι Άδειας Κυκλοφορίας των προϊόντων καλούνται να αποστείλουν τυχόν παρατηρήσεις τους που θα αφορούν αποκλειστικά σε προσθήκες ή διαγραφές προϊόντων, υποβάλλοντας αίτημα και σχετικά δικαιολογητικά στην διαδικτυακή εφαρμογή του ΕΟΦ με την χρήση των κωδικών πρόσβασης που ήδη έχουν παραλάβει. Ο σχετικός σύνδεσμος είναι ο ακόλουθος: http://services.eof.gr/myeof/.

Οι φαρμακευτικές εταιρίες έχουν προθεσμία έως και σήμερα 29-09-2015 (μέχρι 24:00). Σημειώνεται πως η συναλλαγματική ισοτιμία που θα χρησιμοποιηθεί για την ανατιμολόγηση είναι αυτή της 2ας Σεπτεμβρίου 2015.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου