Δευτέρα 30 Απριλίου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΩΣΗΣ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.


ΕΝΩΣΗ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Ο.Π.Υ.Υ (ΕΝ.Ι – Ε.Ο.Π.Υ.Υ)

Κηφισίας 18, 11526, Αθήνα

Τηλ. – Fax: 6944542664, 2107785805

 www.eni-eopyy.net , www.eni-eopyy.gr 

Αθήνα 30/4/2012

Προς τα ΜΜΕ και τους ΦορείςΔ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο ΥΘέμα: Ίδρυση Ένωσης Ιατρών ΕΟΠΥΥ – Σοβαρά προβλήματα λειτουργίας στον Ε.Ο.Π.Υ.ΥΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. απαρτίζεται από ιατρούς που συνεργάζονται με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και ιδρύθηκε με κύριους σκοπούς την συνεργασία με το σύνολο των ιατρικών και κοινωνικών φορέων, την διαφύλαξη, διεκδίκηση και προάσπιση των κοινών επαγγελματικών, οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων των μελών της.

Στην ήδη πολύμηνη συνεργασία μας με τον Οργανισμό, διαπιστώσαμε σοβαρά ζητήματα δυσλειτουργίας που αφορούν την συνεργασία μας με αυτόν και ζητούμε άμεσα την επίλυση τους, βάσει συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος στο οποίο η πολιτική ηγεσία του ΥΥΚΑ και η Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ οφείλουν να δεσμευτούν:

1.- Ζητούμε την άμεση υπογραφή και επίδοση στους δικαιούχους ιατρούς, των συμβάσεων συνεργασίας με τον ΕΟΠΥΥ, που κληθήκαμε να καταθέσουμε ενυπόγραφα, ανταποκρινόμενοι στην κλήτευση της Διοίκησης του Οργανισμού, ήδη από τα μέσα Μαρτίου 2012.

2.- Ζητούμε την τήρηση του 45θημέρου για την πλήρη καταβολή των αποζημιώσεων που προκύπτουν από την ηλεκτρονική και έντυπη κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών. Ελπίζουμε, τα φαινόμενα παντελούς έλλειψης οργάνωσης που σημειώθηκαν κατά την πρώτη αποπληρωμή των αποζημιώσεων, να μην επαναληφθούν στο μέλλον. Τονίζουμε ότι πολλοί συνεργαζόμενοι με τον ΕΟΠΥΥ, δεν έχουν ακόμα αποζημιωθεί και επίσης εκκρεμεί η καταβολή του ποσού των 10%, που έχει παρακρατηθεί. Ζητούμε δίκαιη μεταχείριση στην αποπληρωμή των διαφόρων παρόχων Υγείας (κλινικοί, εργαστηριακοί ιατροί, διαγνωστικά κέντρα, κλινικές, φαρμακοποιοί, κλπ). Διεκδικούμε την πλήρη και άμεση αποπληρωμή των παλιών χρεών των εντασσομένων στον ΕΟΠΥΥ ταμείων, χρέη που αφορούν το σύνολο των ελευθεροεπαγγελματιών ιατρών συμβεβλημένων και μη. Υπενθυμίζουμε ότι η καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΕΟΠΥΥ προς τους παρόχους έπρεπε να έχει ήδη διεκπεραιωθεί ως 31/03/2012. Ιδιαίτερα επισημαίνουμε ότι οι συνάδελφοί μας εργαστηριακοί, όλων των ειδικοτήτων, είναι στα πρόθυρα της οικονομικής κατάρρευσης καθώς δεν έχουν λάβει ούτε ένα ευρώ από τον νέο φορέα. 

3.- Ξεκίνησε η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων για τις συμβάσεις 5.000 συναδέλφων μας με αντιμισθία. Πρόκειται για προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην οποία δεν περιγράφονται βασικά στοιχεία της μελλοντικής σύμβασης όπως : οικονομικά στοιχεία περί ύψους κρατήσεων και προσδιορισμός της φύσης αυτών, γεωγραφική κατανομή των ιατρικών ειδικοτήτων που ο Οργανισμός επιθυμεί κλπ. Επικροτούμε, ωστόσο, την πρόβλεψη για κάλυψη των θέσεων σε ποσοστό 25% από νέους συναδέλφους, που δεν έχουν συμπληρώσει 5ετία από την λήψη ειδικότητας.

4.- Διαμαρτυρόμαστε έντονα για την δυσλειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων γνωστών ως e-syntagografisi, e-diagnosis, e-ΔΑΠΥ. Ενώ θεωρούμε την χρήση τους απαραίτητη και επιβεβλημένη, συμφωνώντας στην ανάγκη ελέγχου εκ μέρους της Πολιτείας, οι εφαρμογές αποδείχθηκαν ότι έχουν σημαντικά ελλείμματα στις προδιαγραφές ασφαλείας καθιστώντας τες ευάλωτες σε ηλεκτρονικές επιθέσεις, είναι δυσλειτουργικές στην χρήση τους, αυξάνουν κατά πολύ την επιβάρυνση στην επαγγελματική καθημερινότητα και τέλος αντικαθιστούν την έντυπη με ηλεκτρονική γραφειοκρατία.

5.- Θεωρούμε ότι η Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση και Ηλεκτρονική έκδοση Παραπεμπτικών, παλαιό αίτημα της Ιατρικής Κοινότητας, οφείλει όχι μόνο να αποτελέσει εργαλείο καθημερινής επαγγελματικής πρακτικής όλων των ιατρών που επιθυμούν να πιστοποιηθούν, αλλά και να καταργηθούν όποιοι περιορισμοί υπάρχουν ακόμα στην χρήση τους. Η επίκληση της άρσης του δικαιώματος στην χρήση των Ηλεκτρονικών Συστημάτων είναι απαράδεκτη και ως τέτοια θα αντιμετωπιστεί αν τυχόν τεθεί σε εφαρμογή.

6.- Ζητούμε την κατάρτιση καταλόγου ιατρικών πράξεων, την ρεαλιστική ανακοστολόγηση τους και την αποσαφήνιση των συμβατικών υποχρεώσεων των συμβεβλημένων ιατρών στο μείζον θέμα των ιατρικών πράξεων. Παράλληλα θεωρούμε ότι πρέπει να εφαρμοσθούν άμεσα και καθολικά τα Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλεια σε όλα τα Νοσοκομεία και τις Κλινικές, χωρίς πρόσθετες επιβαρύνσεις για τους ασφαλισμένους.

7.- Οι ασάφειες τόσο του Κανονισμού ΕΟΠΥΥ, όσο και πολλών Υπουργικών Αποφάσεων και ερμηνευτικών εγκυκλίων, αντί να οριοθετήσουν το πλαίσιο εργασίας των συμβεβλημένων, συχνά επιτείνουν την σύγχυση ιατρών και ασφαλισμένων. Η σύγχυση αυτή είναι ήδη αυξημένη μετά τη συγχώνευση Οίκου Ναύτη και ΕΟΠΥΥ. 

Η Ένωση Ιατρών ΕΟΠΥΥ, ως θεσμικό συνδικαλιστικό όργανο των συνεργαζόμενων ιατρών με τον ΕΟΠΥΥ, προσδοκά στην εκατέρωθεν τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων. Δεν πρόκειται όμως να συμβιβαστεί με κανένα μέτρο που θα καταλύει τις αμοιβαίες υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των μελών της και του συνόλου του ιατρικού σώματος. Χρέος μας είναι η προάσπιση αυτών των δικαιωμάτων των μελών και θα συνεργαστούμε με την Πολιτεία και τους Ιατρικούς Συλλόγους προς αυτή την κατεύθυνση. Κάθε άλλη πρακτική θα μας βρει σθεναρά αντιτιθέμενους.

Γιά την Π.Δ. της ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ

Ο Πρόεδρος                                                                Ο Γεν. Γραμματέας

Ελευθερίου Γεώργιος                                                 Πολυζόπουλος Εμμανουήλ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου