Τετάρτη 25 Απριλίου 2012

ΙΣΠΟ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΠΙΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ


ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΓΟΥ-ΟΛΥΜΠΙΑΣ               Πύργος  24-04-2012
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε΄1  - ΠΥΡΓΟΣ   27100                        Α.Π.:  573             
ΤΗΛ:  2621 0 22311  -ΦΑΞ:  2621 0 20044                                    
e- mail:   ispo@otenet.gr
  site:    www.ispyrgou.gr

Προς:   τον  Πρόεδρο  του  
Πανελληνίου  Ιατρικού  Συλλόγου
κον  Μ. Βλασταράκο


Αγαπητέ  κύριε   Πρόεδρε,

με αφορμή  την υπ΄αριθ. 917/10-04-2012  επιστολή σας,  με την οποία  μας  κοινοποιείτε  διάφορα  έγγραφα,  έπεσε στην  αντίληψή μας και  το  υπ΄αριθ. Υ7/Γ.Π./6701/28-03-2012   έγγραφο  του Υπουργείου  Υγείας  &  Κ.Α. με το οποίο  ορίζεται  ο τρόπος  χορήγησης  άδειας  διαφόρων επαγγελμάτων  και  αλλάζει  ριζικά  ο τρόπος  έκδοσης  αλλά  και χορήγησης  άδειας  ασκήσεως  του  ιατρικού επαγγέλ-  ματος.  
Σύμφωνα  με  τη  νέα  νομοθεσία  (Ν.3929/2011  & Ν. 4038/2012)   και σύμφωνα με τα υποδείγματα που μας  έχετε  αποστείλλει  παρατηρούμε ότι  στις νέες  άδειες (βεβαιώσεις πλεον) ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος  δεν  αναφέρεται  καθόλου ο Ιατρικός  Σύλλογος  για τον οποίο  εκδίδεται η κάθε  άδεια  και από τον  οποίο θα πρέπει  να   χορηγείται, μετά την  εγγραφή του κάθε νέου ιατρού στον αντίστοιχο Σύλλογο.  Αυτό σημαίνει ότι ένας νέος  ιατρός  θα μπορεί να εργάζεται  όπου θέλει χωρίς να έχει κάνει εγγραφή σε κανέναν  Ιατρικό Σύλλογο της χώρας, εάν αυτό δεν του ζητηθεί από την υπηρεσία που εργάζεται. Και από την εμπειρία μας, γνωρίζουμε ότι σε πολλές ιδιωτικές εταιρείες δεν ζητείται βεβαίωση εγγραφής σε  Ιατρικό Συλλογο.  
Στη  δε  παράγραφο  γ  του  σχετικού  εγγράφου  του Υπουργείου,  υπάρχει η παντελής  απουσία  εγγραφής  σε  Ιατρικό  Σύλλογο,  αφήνοντας να  εννοηθεί  ότι  τη βεβαίωση εγγραφής σε Ιατρικό Σύλλογο,  δύναται να την αντικαθιστά πλεον η  βεβαίωση άσκησης   του ιατρικού επαγγέλματος, η οποία  θα διαβιβάζεται στον ενδιαφερόμενο (ιατρό) προκειμένου να  επιδεικνύεται  όπου αυτή  απαιτείται,  όπως  χαρακτηριστικά  αναφέρεται στο  έγγραφο του Υπουργείου. 
Κύρε  Πρόεδρε,  θεωρούμε  ότι  διαφαίνεται  ένας  κρυφός  παραγκωνισμός  του κύρους  των  Ιατρικών  Συλλόγων, τον οποίο θα θέλαμε να σας επισημάνουμε, μαζί με  την πρόθεση ότι κάθε νέος ιατρός  θα μπορεί να ασκεί την ιατρική χωρίς προηγούμενη εγγραφή του σε Ιατρικό Σύλλογο δημιουργώντας πιθανά προβλήματα  κατά  την διαδικασία της πρώτης εγγραφής,  όταν  ο ιατρός θα αναγκαστεί να πράξει τούτο, με τον εκάστοτε Ιατρικό  Σύλλογο να  αντιμετωπίζει το πρόβλημα  κατά  πόσο  είναι  όντως ο πρώτος  Σύλλογος  εγγραφής  ή όχι και αυτό θα έχει τον κίνδυνο  διπλής εγγραφής σε Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας.  

Με  συναδελφικούς   χαιρετισμούς 

Ο  Πρόεδρος Ο  Γεν.  Γραμματέας 

       Νίκος  Γαλανόπουλος    Ιωάννης   Δάρας 


Κοινοποίηση:  Ιατρικούς  Συλλόγους  της χώρας 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου