Δευτέρα 24 Αυγούστου 2015

Καθηλωμένη στο 1,94 δισ. ευρώ η ετήσια φαρμακευτική δαπάνη του ΕΟΠΥΥ από το 2016 έως και το 2018

Μικρότερη και αμετάβλητη για τρία χρόνια, θα είναι η φαρμακευτική δαπάνη του ΕΟΠΥΥ. Με απόφαση του υπουργού Υγείας, ορίζεται και ειδικός μηχανισμός υπολογισμού της υστέρησης του φαρμακευτικού προϋπολογισμού των νοσοκομείων.


IATRONET

Μειωμένη και σταθερή για τα επόμενα τρία χρόνια παραμένει η φαρμακευτική δαπάνη του ΕΟΠΥΥ.

Ο Οργανισμός δεν θα καλύψει περισσότερα από 1,94 δισ. ευρώ έως και το έτος 2018 (2 δισ. το 2015), όπως αναφέρεται σε σχετική απόφαση του υπουργού Υγείας για τον μηχανισμό αυτόματης επιστροφής υπερβάσεων (claw back).

Σύμφωνα με την απόφαση, η οποία επισυνάπτεται ολόκληρη πιο κάτω, «…ο προϋπολογισμός της φαρμακευτικής δαπάνης του ΕΟΠΥΥ δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 1.945.000.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, για το σύνολο του 2016, το ποσό των 1.945.000.000 ευρώ, για το σύνολο του έτους 2017 και ομοίως το ποσό των 1.945.000.000 ευρώ, για το σύνολο του έτους 2018…».

Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται και η δαπάνη για την φαρμακευτική περίθαλψη των ανασφάλιστων πολιτών και των οικονομικά αδυνάτων, καθώς και η δαπάνη για τα εμβόλια, τους ορούς και τα παράγωγα αίματος.

Το εν λόγω ποσό κατανέμεται σε μηνιαία βάση, ανάλογα με τον στόχο, τις διαχρονικές τάσεις και την αναμενόμενη χρονική απόδοση των μέτρων και διοικητικών παρεμβάσεων που έχουν ήδη δρομολογηθεί για τον έλεγχο της φαρμακευτικής δαπάνης.

Ενδεχόμενες υπερβάσεις να κατανέμονται αναλογικά στο σύνολο του έτους.

Με βάση το ισχύον καθεστώς, κάθε μήνα υπολογίζεται η διαμόρφωση της δαπάνης σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο και τυχόν υπερβάλλον ποσό υπολογίζεται και απαιτείται από τις φαρμακευτικές εταιρείες ή τους κατόχους αδείας κυκλοφορίας σε εξαμηνιαία βάση.

Η δαπάνη του ΕΟΠΥΥ για τις πληρωμές των ιδιωτικών φαρμακείων προκύπτει από το αιτούμενο προς απόδοση ποσό από τους φαρμακοποιούς, με βάση τα τιμολόγιά τους για τους λογαριασμούς συνταγών που εκτελούνται στους μήνες αναφοράς και λογαριασμούς που, για λόγους όπως καθυστερήσεις υποβολών και ιδιαίτερης επεξεργασίας λόγω εκχωρήσεων ή κατασχέσεων και οφειλών στην Εφορία, καθίστανται αντικείμενο επεξεργασίας και πληρώνονται στους μήνες αναφοράς.

Φαρμακεία

Η δαπάνη για τα ιδιωτικά φαρμακεία προκύπτει από το άθροισμα των πληρωμών που γίνονται μέσω του Τμήματος Επεξεργασίας και Ελέγχου Συνταγών της Διεύθυνσης Φαρμάκου του ΕΟΠΥΥ και των πληρωμών μέσω των περιφερειακών Διευθύνσεων του ΕΟΠΥΥ.

Η δαπάνη των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ προκύπτει από το άθροισμα των τιμολογίων που εκδίδονται από τις φαρμακευτικές εταιρείες που έχουν συναλλαγές με τα φαρμακεία του.

Το τελικό ποσό της φαρμακευτικής δαπάνης προκύπτει αφότου από τα παραπάνω ποσά αφαιρεθεί κάθε νομοθετημένη έκπτωση και επιστροφή (rebate) των εταιρειών και των ιδιωτικών φαρμακείων, καθώς και οποιαδήποτε έκπτωση προς τον ΕΟΠΥΥ προκύπτει μετά από συμφωνία με τις φαρμακευτικές εταιρείες και οι συμμετοχές των ασφαλισμένων.

Αφαιρείται, δε, το ποσό του χονδρεμπορικού κέρδους που επιστρέφουν οι φαρμακευτικές εταιρείες, όταν πωλούν απευθείας στα φαρμακεία και η δαπάνη φαρμάκων για «νοσοκομειακή μόνο χρήση», που χορηγούνται από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ.

Νοσοκομεία

Επιπλέον από το ποσό της υπέρβασης της φαρμακευτικής δαπάνης του ΕΟΠΥΥ, αφαιρείται το ποσό τυχόν υστέρησης της φαρμακευτικής δαπάνης των νοσοκομείων ΕΣΥ, σε σχέση με τον προϋπολογισμό τους.

Για τον λόγο αυτό, η αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών του υπουργείου Υγείας ενημερώνει τον ΕΟΠΥΥ για το ύψος του ποσού τυχόν υστέρησης της φαρμακευτικής δαπάνης των νοσοκομείων του ΕΣΥ, έως τις 10 Αυγούστου για το πρώτο εξάμηνο του έτους και έως τις 10 Μαρτίου (του επομένου έτους) για το δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Δ.Κ.

Επιπλέον Πληροφορίες

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου