Τετάρτη 26 Αυγούστου 2015

Διπλή επιχορήγηση του ΚΕΕΛΠΝΟ με 14,13 εκατομμύρια ευρώ από το υπουργείο Υγείας

Με δύο αποφάσεις του, ο υπουργός Υγείας ενέκρινε την επιχορήγηση του Κέντρου, το οποίο αναμένεται να προχωρήσει και σε εξόφληση υποχρεώσεών του προς τρίτους.


IATRONET

Με το ποσό των 14,13 εκατομμυρίων ευρώ επιχορηγείται το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) από το υπουργείο Υγείας.

Εντολή για την πίστωση του λογαριασμού του Κέντρου έδωσε με δύο αποφάσεις του ο υπουργός Υγείας, Παναγιώτης Κουρουμπλής.

Με την πρώτη, εγκρίνει συμπληρωματική επιχορήγηση ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία θα διατεθεί για την κάλυψη των μισθών του προσωπικού, αλλά και υποχρεώσεων που έχει αναλάβει το ΚΕΕΛΠΝΟ έναντι τρίτων.

Με άλλη απόφαση, ο υπουργός Υγείας εγκρίνει την επιχορήγηση του Κέντρου με 6,13 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα διατεθούν ως εξής:

Τα 4 εκατομμύρια ευρώ για κάλυψη διαφόρων αναγκών του Κέντρου.

Το 1,42 εκατομμύριο για μισθοδοσία και λοιπές υποχρεώσεις.

Ποσό 712.235 ευρώ θα διαταθεί για την κάλυψη δαπανών για προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού, για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων Δημόσιας Υγείας.

ΤΟ ΚΕΕΛΚΠΝΟ είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που ιδρύθηκε με το Νόμο 2071/92 και λειτουργεί από το 1992 και είναι άμεσα εποπτευόμενο και χρηματοδοτούμενο από το υπουργείο Υγείας.

Σκοποί

Σύμφωνα με τον ιδρυτικό του νόμο, το ΚΕΕΛΠΝΟ έχει ως κύριους σκοπούς:
Την προστασία και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας μέσω της ενημέρωσης του κοινού και τη χάραξη εθνικής στρατηγικής για την πρόληψη της μετάδοσης νοσημάτων.
Την επιδημιολογική επιτήρηση των λοιμωδών νοσημάτων μέσω των συστημάτων επιτήρησης και συγκεκριμένα: του συστήματος υποχρεωτικής δήλωσης, του συστήματος παρατηρητών νοσηρότητας στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας (sentinel), του εργαστηριακού συστήματος επιτήρησης και την παρέμβαση στους χώρους υγείας.
Την υποστήριξη ερευνητικών προγραμμάτων με σκοπό τη συλλογή, αξιολόγηση και διασπορά επιστημονικών δεδομένων.
Την παροχή επιστημονικής υποστήριξης με τη δημοσίευση κατευθυντήριων οδηγιών συμπεριλαμβανομένης και της εκπαίδευσης επαγγελματιών.
Τη λειτουργία Μονάδων Ειδικών Λοιμώξεων σε Νοσοκομεία σε όλη τη χώρα.
Την αντιμετώπιση εκτάκτων κινδύνων Δημόσιας Υγείας.

Στα καθήκοντά του περιλαμβάνεται και η υποστήριξη ειδικών πληθυσμιακών ομάδων (μετακινούμενων πληθυσμών και Trafficking).

Δ.Κ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου