Παρασκευή 28 Αυγούστου 2015

Ενεργειακή αναβάθμιση για το νοσοκομείο ΚιλκίςΕνεργειακή αυτονομία αποκτά πλέον το Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς, εξασφαλίζοντας τη σύνδεση του με το δίκτυο φυσικού αερίου και μειώνοντας το ενεργειακό κόστος τουλάχιστον κατά 30%, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Διοικητή του Νοσοκομείου Θεμιστοκλή Ανθρακίδη.

Συγκεκριμένα, το κεντρικό λεβητοστάσιο θα συνδεθεί με το δίκτυο του φυσικού αερίου και παράλληλα θα αντικατασταθούν πέντε λέβητες νερού και τρεις ατμογεννήτριες ώστε να είναι συμβατοί με το νέο καύσιμο.

Ο σχετικός διαγωνισμός έχει προκηρυχτεί ήδη από το τμήμα προμηθειών του Γ.Ν. Κιλκίς και η παραγωγική λειτουργία του νέου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αναμένεται να ξεκινήσει εντός του έτους.

Σύμφωνα με τον κ. Ανθρακίδη τα αναμενόμενα οφέλη είναι πολλαπλά, καθώς το ενεργειακό κόστος και διασφαλίζεται η ενεργειακή επάρκεια, αφού ελαχιστοποιείται η πιθανότητα έλλειψης καυσίμου για τη λειτουργία του.

Επιπλέον, περιορίζονται σημαντικά οι εκλυόμενοι ρύποι βελτιώνοντας την ποιότητα τόσο του μικρο-περιβάλλοντος του νοσοκομείου όσο και του περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής και παράλληλα εκσυγχρονίζεται το σύνολο των σχετικών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Το έργο Ipa Shield υλοποιείται στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος IPA Ελλάδα- FYROM 2007-2013, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συμμετεχουσών χωρών.

Οι πόροι του Ipa Shield καθώς και όλων των ευρωπαϊκών έργων προστίθενται στους διαθέσιμους πόρους του Γ.Ν. Κιλκίς δίδοντας πρόσθετες δυνατότητες στη διοίκηση για βελτίωση των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών στο Νομό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου