Τετάρτη 25 Μαΐου 2016

ΙΣ Μαγνησίας για διασύνδεση ΠΙΣ με Ιατρικούς Συλλόγους

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟ ΠΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ Π.Ι.Σ. ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ)

Βόλος 24/05/2016
Αρ.Πρωτ.:534 
Προς Πρόεδρο Π.Ι.Σ. κύριο Μιχαήλ Βλασταράκο 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟ ΠΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ Π.Ι.Σ. ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ)

Κε πρόεδρε,

Πληροφορηθήκαμε από δελτία τύπου, ανακοινώσεις άλλων Ιατρικών Συλλόγων αλλά και από την πρόσφατη επιστολή σας προς τους Ιατρικούς Συλλόγους (Α.Π. 963/18/5/2016) ότι στο πρόσφατο Δ.Σ. του Π.Ι.Σ. (13/5/2016) προχωρήσατε σε λήψη απόφασης για διασύνδεση ψηφιοποιημένων δεδομένων των μελών των Ιατρικών Συλλόγων με τον Π.Ι.Σ. στα πλαίσια εκσυγχρονισμού τους, προκειμένου να την προωθήσετε ως πρόταση νόμου στο Υπουργείο Υγείας.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας είναι υπέρ του εκσυγχρονισμού της λειτουργίας των Ιατρικών Συλλόγων με την δυνατότητα που παρέχει η τεχνολογία και η ψηφιοποίηση δεδομένων. Μάλιστα προ ολίγων μηνών ολοκληρώθηκε η πρώτη σημαντική φάση εκσυγχρονισμού της ιστοσελίδας του και της βάσης δεδομένων του.

Θεωρούμε όμως ότι το θέμα αυτό όπως προτάθηκε προς συζήτηση στο Δ.Σ. του Π.Ι.Σ. θα έπρεπε προηγουμένως να είχε αποτελέσει αντικείμενο λεπτομερούς συζήτησης, τουλάχιστον ειδικής σύσκεψης προέδρων Ιατρικών Συλλόγων αν όχι Γενικής Συνέλευσης Π.Ι.Σ. 
Ο λόγος είναι ότι πλέον των θεμάτων εκσυγχρονισμού λειτουργίας των Ιατρικών Συλλόγων και της αποτελεσματικής διασύνδεσής τους με τον Π.Ι.Σ., δημιουργείται θέμα πιθανής αμφισβήτησης της αυτόνομης λειτουργίας των Ιατρικών Συλλόγων, που σε καμία περίπτωση δεν αποδεχόμαστε. 

Μάλιστα διαπιστώσαμε από την κατατεθείσα πρόταση ότι στην παράγραφο 10 τίθεται θέμα παράβασης καθήκοντος του Γενικού Γραμματέα του Ιατρικού Συλλόγου εάν δεν ενημερώνει την βάση δεδομένων εντός 10ημέρου από αλλαγές που θα προκύπτουν. 

Ο Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας είναι υπέρ του εκσυγχρονισμού λειτουργίας των Ιατρικών Συλλόγων και της αποτελεσματικής και ουσιαστικής συνεργασίας αυτών μεταξύ τους και με το Π.Ι.Σ., αλλά δεν δέχεται καμία έκπτωση των αρμοδιοτήτων των Ιατρικών Συλλόγων με οποιοδήποτε επιχείρημα.

Ως εκ τούτου δεν εκχωρεί σε κανέναν δικαιώματα και αρμοδιότητες του που απορρέουν από την δομική του υπόσταση και είναι αυτονόητες στοπλαίσιο των δημοκρατικών και θεσμικών διαδικασιών που διέπουν την λειτουργία των Ιατρικών Συλλόγων. 

Επιζητούμε ανάκληση της πρόσφατης απόφασής σας γι’ αυτό το σημαντικό θέμα και την διενέργεια λεπτομερούς συζήτησης τουλάχιστον μεταξύ των πρόεδρων και λήψη απόφασης προκειμένου να έχει την μεγαλύτερη δυνατή νομιμοποίηση, χωρίς να αμφισβητείτε βεβαίως ο θεσμικός ρόλος του Δ.Σ. του Π.Ι.Σ. 

Επειδή οι καιροί είναι ιδιαίτεροι, θεωρούμε ότι θα πρέπει να είμαστε και εμείς ιδιαίτερα προσεκτικοί προκειμένου να υπερασπισθούμε με αποτελεσματικότητα την θεσμική υπόσταση των Ιατρικών Συλλόγων.

Ο Πρόεδρος          Ο Γεν.Γραμματέας

Ευθύμιος Τσάμης  Ευάγγελος Μαναβέλας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου