Τετάρτη 25 Μαΐου 2016

Aτελής διαδικασία στην εφαρμογή των κριτηρίων χορήγησης αδείας σκοπιμότητας για CT και MRI

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ 

Aτελής διαδικασία στην εφαρμογή των κριτηρίων χορήγησης αδείας σκοπιμότητας για CT και MRI 

Με την παρούσα επιστολή η Πανελλήνια Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Ακτινολόγων επανέρχεται για πολλοστή φορά προκειμένου να εκφράση την βαθύτατη ανησυχία της σχετικά με την αθρόα χορήγηση αδειών σε μηχανήματα CT και MRI/ 

Σκοπός των κριτηρίων που υπάρχουν είναι Η ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑ Της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ. 


Σύμφωνα δε με το άρθρο 7 της υπουργικής Απόφασης ΔΥΓ/2010 ( ΥΑΔΥΓ2/ΓΠ οικ. 154949 ΦΕΚ Β19182010) μεταξύ των άλλων σοβαρότατο κριτήριο για την χορήγηση αδειών είναι και ο ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ για ραντεβού στα ήδη λειτουργούνται μηχανήματα MRI και CT της περιοχής. 

Κριτήριο που κακώς δεν λαμβάνεται σοβαρώς υπ’ όψιν από τα μέλη της εννεαμελούς επιτροπής που χορηγεί πολλές Άδειες ιδίως στο λεκανοπέδιο με αποτέλεσμα να φτάσουμε κάθε γειτονιά και ένα CT και ένα MRI. 

H χορήγηση ανεξέλεγκτων αριθμού αδειών CT και MRI χωρίς να λαμβάνεται υπ’ όψιν το κριτήριο του χρόνου αναμονής για ραντεβού στα ήδη λειτουργούντα μηχανήματα CT και MRI της περιοχής καθιστά την απόφαση χορήγησης αδειών σκοπιμότητας CT ΚΑΙ MRI ΠΑΡΑΝΟΜΗ. 

H παρούσα επιστολή κοινοποιείται αρμοδίως στο Υπουργείο Υγείας και στην Επιτροπή Ιοντιζουσών και μη Ιουντιζουσών Ακτινοβολιών. 

Ο Πρόεδρος Θ. Γεωργακόπουλος 

Ο Γ.Γ. Μ. Ψαλτάκος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου