Παρασκευή 27 Μαΐου 2016

Π.Ο.Υ.: Nέο πρόγραμμα εκτάκτων υγειονομικών αναγκών


Σημαντική σελίδα γυρίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.).

Τα κράτη μέλη του Π.Ο.Υ. συμφώνησαν σήμερα, στο πλαίσιο της 69ης Γενικής Συνέλευσης, σε έναν από τους βαθύτερους μετασχηματισμούς στην ιστορία του Οργανισμού, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση. Πρόκειται για την εφαρμογή ενός νέου Προγράμματος Εκτάκτων Υγειονομικών Αναγκών. Το πρόγραμμα προσθέτει επιχειρησιακές δυνατότητες για επιδημίες και ανθρωπιστικές επείγουσες ανάγκες για να ενισχύσει τις παραδοσιακούς του τεχνικούς και κανονιστικούς ρόλους.

Το νέο πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να προσφέρει ταχεία, προβλέψιμη και ολοκληρωμένη υποστήριξη σε χώρες και κοινότητες, οι οποίες ετοιμάζονται, αντιμετωπίζουν ή επανέρχονται από καταστάσεις εκτάκτων αναγκών, που έχουν προκληθεί από οποιοδήποτε υγειονομικό κίνδυνο, είτε πρόκειται για επιδημίες, φυσικές ή ανθρώπινες καταστροφές ή συγκρούσεις.

Ο ΠΟΥ θα έχει συντονιστικό και ηγετικό χαρακτήρα, στο πλαίσιο των Διεθνων Υγειονομικών Κανονισμών και του ευρύτερου συστήματος διαχείρισης ανθρωπιστικών κρίσεων και καταστροφών, αντλώντας από τα πλεονεκτήματα, τις γνώσεις και την εμπειρία συνεργατών του και κρατών μελών του.

Για την πραγματοποίηση των νέων ευθυνών που προκύπτουν από το Πρόγραμμα, οι αντιπρόσωποι συμφώνησαν σε ένα προϋπολογισμό 494 εκατ. δολαρίων για τη διετία 2016-2017.

Πρόκειται για αύξηση κατά 160 εκατ. δολάρια του προϋπολιγισμού του ισχύοντος προγράμματος για τις έκτακτες ανάγκες.

Οι αντιπρόσωποι χαιρέτησαν την πρόοδο του ΠΟΥ στην ανάπτυξη του Προγράμματος, επικροτώντας το νέο σχέδιο και χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, αλλά και την ίδρυση μιας Ανεξάρτητης Εποπτεύουσας Αρχής. Η πρόοδος στο πεδίο αυτό θα συζητηθεί στην επόμενη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου