Πέμπτη 26 Μαΐου 2016

Παράταση των απ'ευθείας αναθέσεων για να "χτυπηθεί η μαφία" στο ΕΣΥΗealth view.gr

Με ....παράταση της παλαιότερης διαδικασίας, δηλαδή απευθείας αναθέσεις, πρόχειρους διαγωνισμούς κ.α., «πολεμάει» το υπουργείο Υγείας το «καθεστώς μαφίας, νύχτας και κακοποιών», όπως χαρακτηρίζει η ηγεσία του υπουργείο Υγείας το σημερινό σύστημα προμηθειών! 

Παρά τις εξαγγελίες για δημιουργία «Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας», που θα διαπραγματεύεται για τις προμήθειες, με στόχο να εξοικονομηθούν πόροι, το υπουργείο Υγείας παρατείνει έως την 31η Δεκεμβρίου 2016 «τη προθεσμία για τη διενέργεια προμηθειών από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας και τους δημόσιους φορείς υγείας βάσει τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων που εγκρίθηκαν, εγκρίνονται ή πρόκειται να εγκριθούν δυνάµει της παλαιότερης διαδικασίας». 

Αυτό προβλέπει εγκύκλιος της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ), σύμφωνα με την οποία η ΕΠΥ και οι δημόσιοι φορείς υγείας δύνανται να διενεργούν έως και την 31η ∆εκεµβρίου 2016 απευθείας αναθέσεις, συνοπτικούς διαγωνισµούς (πρόχειρους διαγωνισµούς), τακτικούς διαγωνισµούς (ανοικτούς ή κλειστούς), διαπραγµατεύσεις (µε ή χωρίς δηµοσίευση της προκήρυξης) και προµήθειες κατ΄ εφαρµογήν των διατάξεων της παραγράφου 11 του άρθρου 27 του ν. 3867/2010 (ΦΕΚ Α΄128), όπως το άρθρο αυτό κάθε φορά ισχύει, δυνάµει τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων που εγκρίθηκαν, εγκρίνονται ή πρόκειται να εγκριθούν δυνάµει της παλαιότερης διαδικασίας.

1 σχόλιο: