Πέμπτη 26 Μαΐου 2016

Ψυχική Υγεία Α.Ε.


Τη εδραίωση της λειτουργίας των Δημόσιων Δομών Υγείας στη βάση ιδιωτικοοικονομικών κριτηρίων, επιχειρεί η Αριστοτέλους, επεκτείνοντας τα θεσμοθετημένα «όρια δράσης» της Ανώνυμης Εταιρείας Μονάδων Υγείας Α.Ε.

Σύμφωνα με το άρ. 44 του Σχεδίου Νόμου για τη Μεταρρύθμιση των Δομών Ψυχικής Υγείας και άλλες διατάξεις (εδώ), που ήδη πέρασε από το «κατώφλι» της Δημόσιας Διαβούλευσης, η ΑΕΜΥ ΑΕ «απλώνει τα πλοκάμια της» σε νέους τομείς πέραν του Νοσοκομείου Θήρας: Ψυχική Υγεία, Κατάρτιση και Αλλοδαποί.

Πιο συγκεκριμένα, η ΑΕΜΥ:

Θα δύναται να ιδρύει και να λειτουργεί Μονάδες Ψυχικής Υγείας, ενώ σε περίπτωση ανάληψης της συνέχισης λειτουργίας μιας Μονάδας θα μπορεί να συνάπτει ατομικές συμβάσεις μίσθωσης έργου με τα φυσικά πρόσωπα που απασχολούνταν σε αυτήν.

Ακόμη, θα δύναται να παρέχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής φροντίδας σε αλλοδαπούς που διαβιούν σε Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών, στα Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και Ταυτοποίησης και στις Δομές Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο ή υπηκόων τρίτων χωρών που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες. Παράλληλα, θα συντονίζει και υλοποιεί χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ προγράμματα στους τομείς του Ασύλου, της Μετανάστευσης και της Ένταξης. Στο πλαίσιο αυτό, θα μπορεί να συνάπτει συμβάσεις με απόφαση του υπουργού Υγείας.

Η ΑΕΜΥ θα εμπλακεί, παράλληλα, ακόμη περισσότερο στον τομέα της επιμόρφωσης κι εκπαίδευσης όλων όσων εργάζονται στον τομέα της υγείας, καθώς της παρέχεται η δυνατότητα να ιδρύει ή να συμμετέχει και να λειτουργεί Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ).

Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί πως το υπουργείο Υγείας δίνει στην ΑΕΜΥ το προνόμιο της απόσπασης υπαλλήλων του δημόσιου τομέα για την κάλυψη των κατά περίπτωση αναγκών της, με Κοινή Υπουργική Απόφαση. Μάλιστα, οι αποσπώμενοι θα μισθοδοτούνται από την ίδια, με βάση τις αποδοχές που ισχύουν για τη μισθοδοσία του προσωπικού της.

«Η ΑΕΜΥ Α.Ε. αναλαμβάνει εργολαβικά το Δημόσιο Σύστημα Ψυχικής Υγείας»σχολιάζει σε ανακοίνωσή της η ΠΟΕΔΗΝ. «Θα ιδρύει και θα λειτουργεί Μονάδες, καταργώντας αντίστοιχες Δημόσιες Μονάδες Ψυχικής Υγείας. Θα μετακινεί προσωπικό ή θα προσλαμβάνει προσωπικό με σύμβαση έργου. Ο έλεγχος του ΕΣΥ θα περάσει στην ΑΕΜΥ Α.Ε. με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια.

Σύντομα θα την δούμε και στο Χρηματιστήριο» καταλήγει.

Δείτε τις σχετικές διατάξεις που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Νόμου, εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου