Πέμπτη 26 Μαΐου 2016

Πως θα χορηγούνται από τον ΕΟΠΥΥ τα φάρμακα εξωσωματικής γονιμοποίησης

 Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας διευκρινίζει, ότι στο πλαίσιο της ορθολογικότερης χρήσης των φαρμάκων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, οι Επιτροπές που εξετάζουν τα αντίστοιχα αιτήματα θα εγκρίνουν εφεξής 3.600 μονάδες γοναδοτροπινών ανά προσπάθεια.

ΕΘΝΟΣ On Line

Σε περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητη η χορήγηση περισσοτέρων μονάδων γοναδοτροπινών θα συμπληρώνεται από τον θεράποντα γιατρό γνωμάτευση, στην οποία θα τεκμηριώνεται επαρκώς η αναγκαιότητα χορήγησης επιπλέον μονάδων, καθώς και η ποσότητα αυτών. Η γνωμάτευση αυτή θα συμπεριλαμβάνεται στο φάκελο που θα εξετάζεται κάθε φορά από την αρμόδια Επιτροπή. Επισημαίνεται ότι, με βάση τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ, η ανώτερη δοσολογία γοναδοτροπινών που χορηγούνται ανά προσπάθεια είναι 5.000 IU.

Αναφέρεται επίσης, ότι κατά τη συνταγογράφηση σκευασμάτων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής οι θεράποντες γιατροί θα πρέπει να συνυπολογίζουν τις ποσότητες φαρμάκων που δεν χρησιμοποιήθηκαν στην προηγούμενη προσπάθεια της ίδιας εγκριτικής απόφασης (εφ’ όσον δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης τους και, βεβαίως, δεν έχει ανοιχθεί η συσκευασία και είναι σε άριστη κατάσταση από πλευράς συντήρησης) και να συνταγογραφούν την υπόλοιπη ποσότητα, μέχρι εκείνη που έχει εγκρίνει η αρμόδια Επιτροπή. Τα φαρμακεία του Οργανισμού δεν θα εκτελούν συνταγές στις οποίες οι θεράποντες γιατροί δεν θα έχουν συνυπολογίσει τις εναπομείνασες ακέραιες ποσότητες. Τέλος, οι ασφαλισμένες οι οποίες καθυστερούν να λάβουν την αγωγή της πρώτης προσπάθειας κάθε εγκριτικής απόφασης και προσέρχονται στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ μετά το πέρας 30 ημερών από τη χορήγηση της έγκρισης θα προσκομίζουν, εκτός από την απόφαση της Επιτροπής, και μία εξέταση β΄χοριακής γοναδοτροπίνης τελευταίου 10ημέρου, ώστε να αποκλείεται το ενδεχόμενο πιθανής εγκυμοσύνης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου