Τρίτη 31 Μαΐου 2016

Φαρμακοποιοί: «Έχει συμφέρον ο ΕΟΠΥΥ να επιβάλει πρόστιμα»! Δείτε τη διάταξη με τα «μπόνους» 4 εκατ.ευρώ

Τρίτη 31 Μάιος 2016

Γράφει: Μαρία Γλένη 

Στα κάγκελα είναι οι φαρμακοποιοί με τη διάταξη που επιτρέπει στον ΕΟΠΥΥ να μοιράζει ακόμη και 4 εκατ. ευρώ σε στελέχη του οργανισμού ως μπόνους από πρόστιμα που θα επιβάλουν.

Ειδικότερα με βάση άρθρο του πρόσφατου νόμου («παράλληλο πρόγραμμα»)επιτρέπεται στον ΕΟΠΥΥ να μοιράζει ποσοστό 2% και μέχρι το ποσό των 4 εκατ. ευρώ, σε εργαζόμενους του ΕΟΠΥΥ που εμπλέκονται με τα πρόστιμα που θα επιβάλλονται στους παρόχους. Την αποκάλυψη είχε κάνει το HealthReport.gr.Διαβάστε ΕΔΩ όλες τις λεπτομέρειες του ρεπορτάζ: «Πρόστιμα με…μπόνους στο προσωπικό του ΕΟΠΥΥ! Ξεκινά σαφάρι ελέγχου σε γιατρούς, κλινικές, διαγνωστικά»

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ) καταδικάζει απερίφραστα το άρθρο του νόμου καθώς θεωρεί ότι υπάρχει συμφέρον να επιβάλλονται πρόστιμα.

«Είναι απολύτως απαράδεκτη η προσπάθεια να βαφτιστεί μισθολογική αύξηση προς τους εργαζομένους του ΕΟΠΥΥ η υπόσχεση περί παροχής οικονομικών κινήτρων προκειμένου να διαπιστώσουν περισσότερες παραβάσεις και να επιβληθούν μεγαλύτερες ποινές.

Ο Π.Φ.Σ. έχει αποδείξει πολλάκις, ότι πρώτος αυτός έχει ζητήσει να αποκαλυφθούν όσοι διαπράττουν παραβάσεις της φαρμακευτικής νομοθεσίας και να τιμωρηθούν παραδειγματικά.

Η παροχή όμως bonus στο προσωπικό του ΕΟΠΥΥ για την επιβολή μεγάλων και δυσβάστακτων ποινών κατά δικαίων και αδίκων (οι οποίες ποινές δεν αναστέλλονται από την κατάθεση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων του ΕΟΠΥΥ) εκτός από αντισυνταγματική και παράνομη, είναι ηθικά κατακριτέακαι απαράδεκτη» σημειώνει χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος του ΠΦΣ Κώστας Λουράντος.

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος θεωρεί ότι οι όποιες ποινές επιβληθούνδεν είναι νόμιμες επειδή εμπεριέχουν συμφέρον και μπορούν να ακυρωθούν: «Για το λόγο αυτό θα πρέπει να γίνει σαφές τοις πάσι ότι τυχόν ποινές που επιβληθούν κατ’ εφαρμογή της άνω διατάξεως στερούνται νομιμότητας και είναι απολύτως ακυρωτέες, δεδομένου ότι παραβάσεις διαπιστώνονται και ποινές επιβάλλονται από πρόσωπα ή υπηρεσίες που δύναται ευλόγως να θεωρηθεί ότι έχουν συμφέρον και κίνητρο για την επιβολή περισσότερων και μεγαλύτερων δυνατών ποινών».

Ο ΠΦΣ ζητά την άμεση κατάργηση του άρθρου και δηλώνει ότι θα προβεί σε κάθε ενέργεια για την κατάργηση της διατάξεως που δίνει …μπόνους στους εργαζόμενους του ΕΟΠΥΥ για να επιβάλουν πρόστιμα.

Διαβάστε παρακάτω όλη τη διάταξη και τι προβλέπει:

«6. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εφαρμόζει ελέγχους προκειμένου να εντοπίσει και να αποτρέψειπαραβατική συμπεριφορά εκ μέρους των παρόχων του.

Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται τόσο σε πραγματικό χρόνο με επιτόπιες επισκέψεις στους παρόχους και απομακρυσμένα με χρήση νέων τεχνολογιών όσο και εκ των υστέρων με έλεγχο των δικαιολογητικών και με χρήση νέων τεχνολογιών και στατιστικής μεθοδολογίας.

Τα ποσά που προκύπτουν από ποινές ή εκπτώσεις βάσει των ελέγχων εισπράττονται ή συμψηφίζονται και εν συνεχεία κατανέμονται σε ειδικό ΚΑΕ ο οποίος, με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., δύναται να χρησιμοποιηθεί σε ετήσια βάση για αναπτυξιακούς σκοπούς του Οργανισμού.

Συγκεκριμένα, σε ετήσια βάση:

α) ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) του ποσού, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα εκατομμύρια ευρώ, διανέμεται στο προσωπικό του Οργανισμού, ανάλογα με τη θέση, το βαθμό του, καθώς και το βαθμό συμμετοχής του τόσο κατά το στάδιο του σχεδιασμού των νέων μεθοδολογιών ελέγχου όσο και κατά το στάδιο διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων,

β) ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%), το οποίο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο εκατομμύρια ευρώ, αξιοποιείται για την προαγωγή προγραμμάτων ενημέρωσης προς τους ασφαλισμένους του Οργανισμού, αναφορικά με τους σκοπούς και τους στόχους του σε δεδομένη χρονική περίοδο,

γ) ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%), το οποίο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα εκατομμύρια ευρώ, χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη των υποδομών του Οργανισμού τόσο σε νέες τεχνολογίες, που σχετίζονται με τον έλεγχο και τον εξορθολογισμό των δαπανών, καθώς και με την ανάπτυξη συστημάτων δημιουργίας νέων πηγών εσόδων, όσο και σε κτηριακές εγκαταστάσεις,

δ) ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) καλύπτει υποχρεώσεις του Οργανισμού προς την Π.Φ.Υ. των Δ.Υ.Πε. και ε) ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) καλύπτει λοιπές υποχρεώσεις του Οργανισμού.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου