Τρίτη 31 Μαΐου 2016

Μπόνους 2% σε υπαλλήλους του ΕΟΠΥΥ - 4 εκατ. ευρώ - για εντοπισμό παραβατικών συμπεριφορών από παρόχουςΟι φαρμακοποιοί εκτιμούν ότι η παροχή μπόνους στο προσωπικό του ΕΟΠΥΥ για την επιβολή μεγάλων και δυσβάστακτων ποινών κατά δικαίων και αδίκων, εκτός από αντισυνταγματική και παράνομη, είναι ηθικά κατακριτέα και απαράδεκτη.

Μισθολογικό μπόνους σε υπαλλήλους του, οι οποίοι θα συνδράμουν στον εντοπισμό παραβατικών συμπεριφορών από τους παρόχους, παρέχει ο ΕΟΠΥΥ.

IATRONET.GR

Σχετική διάταξη έχει ήδη τεθεί σε ισχύ και περιλαμβάνεται στον νόμο 4368/2016 (άρθρο 90, παράγραφος 6). Η διάταξη αναφέρει τα εξής:

“Ο ΕΟΠΥΥ εφαρμόζει ελέγχους προκειμένου να εντοπίσει και να αποτρέψει παραβατική συμπεριφορά εκ μέρους των παρόχων του.

Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται τόσο σε πραγματικό χρόνο με επιτόπιες επισκέψεις στους παρόχους και απομακρυσμένα με χρήση νέων τεχνολογιών όσο και εκ των υστέρων με έλεγχο των δικαιολογητικών και με χρήση νέων τεχνολογιών και στατιστικής μεθοδολογίας.

Τα ποσά που προκύπτουν από ποινές ή εκπτώσεις βάσει των ελέγχων εισπράττονται ή συμψηφίζονται και εν συνεχεία κατανέμονται σε ειδικό ΚΑΕ ο οποίος, με απόφαση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ, δύναται να χρησιμοποιηθεί σε ετήσια βάση για αναπτυξιακούς σκοπούς του Οργανισμού”.

Σύμφωνα με τον νόμο, τα ποσά κατανέμονται ως εξής:

Ποσοστό 2% του ποσού, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα εκατομμύρια ευρώ, διανέμεται στο προσωπικό του Οργανισμού, ανάλογα με τη θέση, το βαθμό του, καθώς και το βαθμό συμμετοχής του τόσο κατά το στάδιο του σχεδιασμού των νέων μεθοδολογιών ελέγχου όσο και κατά το στάδιο διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων.

Ποσοστό 4%, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο εκατομμύρια ευρώ, αξιοποιείται για την προαγωγή προγραμμάτων ενημέρωσης προς τους ασφαλισμένους του Οργανισμού, αναφορικά με τους σκοπούς και τους στόχους του σε δεδομένη χρονική περίοδο.

Ποσοστό 4%, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα εκατομμύρια ευρώ, χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη των υποδομών του Οργανισμού τόσο σε νέες τεχνολογίες, που σχετίζονται με τον έλεγχο και τον εξορθολογισμό των δαπανών, καθώς και με την ανάπτυξη συστημάτων δημιουργίας νέων πηγών εσόδων, όσο και σε κτηριακές εγκαταστάσεις.

Ποσοστό 50% καλύπτει υποχρεώσεις του Οργανισμού προς την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας των Υγειονομικών Περιφερειών.

Ποσοστό 40% καλύπτει λοιπές υποχρεώσεις του Οργανισμού.

Με την εν λόγω διάταξη διαφωνεί πλήρως το προεδρείο του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ).

Κατάργηση

Με έγγραφό του προς τον υπουργό Υγείας και τη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ, ζητεί την κατάργησή της, εκτιμώντας πως είναι απολύτως απαράδεκτη η προσπάθεια να βαφτιστεί μισθολογική αύξηση προς τους εργαζομένους του ΕΟΠΥΥ η υπόσχεση περί παροχής οικονομικών κινήτρων, προκειμένου να διαπιστώσουν περισσότερες παραβάσεις και να επιβληθούν μεγαλύτερες ποινές.

Σύμφωνα με τους φαρμακοποιούς, η παροχή μπόνους στο προσωπικό του ΕΟΠΥΥ για την επιβολή μεγάλων και δυσβάστακτων ποινών κατά δικαίων και αδίκων (οι οποίες ποινές δεν αναστέλλονται από την κατάθεση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων του ΕΟΠΥΥ) εκτός από αντισυνταγματική και παράνομη, είναι ηθικά κατακριτέα και απαράδεκτη.

Για το λόγο αυτό, θεωρεί πως τυχόν ποινές που επιβληθούν σε εφαρμογή της διάταξης στερούνται νομιμότητας και είναι απολύτως ακυρωτέες, δεδομένου ότι παραβάσεις διαπιστώνονται και ποινές επιβάλλονται από πρόσωπα ή υπηρεσίες που δύναται ευλόγως να θεωρηθεί ότι έχουν συμφέρον και κίνητρο για την επιβολή περισσότερων και μεγαλύτερων δυνατών ποινών.

ΔΗΜ.Κ.

1 σχόλιο:

  1. Γιατί ρε παιδιά δεν σκληραίνετε την στάση σας με απεργίες και αποχές και σκληρή, ακλόνητη στάση??
    Ως πότε θα ανέχεστε αυτή την κατάσταση?

    ΑπάντησηΔιαγραφή