Τρίτη 24 Μαρτίου 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΙΑΣΙΕ

Αθήνα, 21 Μαρτίου, 2020

Σήμερα δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου του Υπουργείου Εργασίας, η οποία περιέχει στο άρθρο 13 την ΑΡΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ που ίσχυαν μέχρι τώρα για τους Ιατρούς Εργασίας του Ειδικού Καταλόγου του «ΚΝΥΑΕ».

Στη σημερινή δυσμενή συγκυρία τόσο για τον τόπο μας όσο και για ολόκληρη την ανθρωπότητα, το Υπουργείο Εργασίας έλαβε τη σωστή απόφαση για κατάργηση όλων των περιοριστικών δια-τάξεων που μέχρι σήμερα εφαρμόζονταν και δυσκόλευαν την άσκηση της ιατρικής της εργασίας από εμάς.

Οι Ιατροί που ασκούν την ιατρική της εργασίας του ειδικού καταλόγου του «ΚΝΥΑΕ» και σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση πρωτοστατούν βρισκόμενοι δίπλα στους εργαζόμενους είτε με τη φυσική τους παρουσία είτε με τηλεδιασκέψεις και τηλεφωνικές επικοινωνίες. Συμβουλεύουν αυτούς δίνοντάς τους οδηγίες προφύλαξης στον χώρο εργασίας, διαθέσιμοι πάντα να λύνουν τις απορίες και τα ερωτήματά τους και κυρίως στηρίζοντάς τους ψυχολογικά, κάτι που το έχουν πιο πολύ ανάγκη από ποτέ.

Επίσης στις εταιρείες συμμετέχουν στα συμβούλια δίνοντας οδηγίες και κατευθύνσεις για τη διαχείριση της κρίσης αυτής με στόχο την επιβίωσή τους και κατά συνέπεια τη διατήρηση των θέσεων εργασίας.

Δεσμευόμαστε ότι όλα τα μέλη της ΕΝΙΑΣΙΕ θα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή στην υπηρεσία των εργαζομένων.

Το Δ.Σ. της ΕΝΙΑΣΙΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου