Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020

Αποκλειστικό: Ο νέος πρόεδρος του ΟΔΙΠΥ

Συντάκτης: Αιμίλιος Νεγκής - Virus

Αποκλειστικές πληροφορίες του Virus αναφέρουν ότι “κλείδωσε” το πρόσωπο, που θα αναλάβει τη θέση του προέδρου του Οργανισμού Διασφάλίσης Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας (ΟΔΙΠΥ). Πρόκειται για τον κ. Βασίλη Μπαλάνη, ο οποίος μέχρι πρότινος ήταν υπεύθυνος του τομέα υγείας της εταιρείας συμβούλων Deloitte.

Ο κ. Μπαλάνης έχει σπουδάσει στο πανεπιστήμιο Brunel του Λονδίνου και έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στο επίσης γνωστό ιταλικό πανεπιστήμιο Bocconi του Μιλάνου. Στο τελευταίο είναι visiting lecturer σε θέματα πολιτικής υγείας και φαρμάκου από το Σεπτέμβριο του 2019.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο κ. Μπαλάνης έχει θητεία στο βρετανικό ΕΣΥ και την περίοδο 2016-2017 ήταν υπεύθυνος του γυναικολογικού και παιδιατρικού τομέα στο Royal Free London NHS Foundation Trust. Το Μάιο του 2018 επέστρεψε στην Ελλάδα και ανέλαβε τον τομέα υγείας στην Deloitte Ελλάδος.

Με το ξέσπασμα της πανδημίας, ο κ. Μπαλάνης και η Deloitte Ελλάδος είχαν στενή συνεργασία με την κυβέρνηση και το υπουργείο Υγείας, καθώς ήταν υπεύθυνοι για το συντονισμό των δωρεών ιδιωτών σε Με το ξέσπασμα της πανδημίας, ο κ. Μπαλάνης και η Deloitte Ελλάδος είχαν στενή συνεργασία με την κυβέρνηση και το υπουργείο Υγείας, καθώς ήταν υπεύθυνοι για το συντονισμό των δωρεών ιδιωτών σε είδος προς το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Θυμίζουμε ότι ο ΟΔΙΠΥ θα έχει ως έργο την καταγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και την ενημέρωση των πολιτών ως προς την πρόσβασή τους σε αυτές. Επίσης, την καθιέρωση προτύπων ποιότητας για τις υπηρεσίες καθώς και διεθνώς αποδεκτών δεικτών αξιολόγησης της ποιότητας των υπηρεσιών φροντίδας της υγείας. Στη συνέχεια θα αξιολογείται η προσαρμογή στα πρότυπα και θα δημοσιοποιούνται τα αποτελέσματα.

Προς την κατεύθυνση αυτή, ο οργανισμός θα προχωρήσει στην κατάρτιση και τήρηση μητρώου εξωτερικών εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση, ενώ θα δίνει κίνητρα και αντίστοιχα ανταμοιβές σε παρόχους υπηρεσιών υγείας για τη συμμόρφωσή τους στις διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών. Αντιστρόφως, θα λειτουργεί γνωμοδοτικά για την επιβολή κυρώσεων σε παρόχους που δεν τηρούν τις απαιτούμενες διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας και θα προχωρά στην επιβολή αυτών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου