Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2020

Το έλλειμμα ενημέρωσης για το «Φύλλο Ιατρικής Εξέτασης» Μαθητών

Του Κωνσταντίνου Καρύδη, Παιδιάτρου-Λοιμωξιολόγου 

Το ΦΙΕ (:Φύλλο Ιατρικής Εξέτασης) Μαθητών είναι συνοδευτικό έγγραφο του ΑΔΥΜ (:Aτομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή). Για τη σημασία και συμπλήρωσή του, διαχρονικά, δεν έχει ενημερωθεί επαρκώς η πλειονότητα εκπαιδευτικών και των γονέων/κηδεμόνων των Μαθητών. 

Το νέο ΑΔΥΜ (:Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή) είναι ένα αυτόνομο έντυπο που καθιερώθηκε με νόμο του 2014 ως ιατρικό πιστοποιητικό παρακολούθησης της υγείας μαθητριών/μαθητών κατά τη διάρκεια φοίτησής τους στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και ως δικαιολογητικό εγγραφής των παιδιών στο Νηπιαγωγείο κατά την πρώτη εγγραφή καθώς και για την Α΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου. Τα επόμενα χρόνια συμπληρώνεται άλλες τρεις φορές από τον παιδίατρο, γιατί κατατίθεται από τον γονέα ως δικαιολογητικό εγγραφής στην έναρξη φοίτησης για τη Δ’ Τάξη του Δημοτικού, την Α΄ Τάξη του Γυμνασίου και την Α΄ Τάξη του Λυκείου. 

Το ΑΔΥΜ συνοδεύεται από ένα άλλο έντυπο, το ΦΙΕ (:Φύλλο Ιατρικής Εξέτασης).Το ΦΙΕ έχει σαφέστατες οδηγίες συμπλήρωσης,από τις οποίες μπορούν να εκπαιδευθούν ταχύτατα εκπαιδευτικοί και γονείς.
Το ΦΙΕ φυλάσσεται στο ιατρείο του ιατρού ή της Μονάδας Υγείας. Στο άνω πυκνογραμμένο τμήμα παρατίθεται ερωτηματολόγιο με 23 ερωτήσεις προς το γονέα που αφορούν το Ιατρικό Ιστορικό του παιδιού του. Καλόν είναι το ΦΙΕ να έχει συμπληρωθεί ενυπόγραφα από το γονέα, ενώ είναι ακόμη στο σπίτι του, με προσοχή και ησυχία και όχι βιαστικά στο ιατρείο. 

Στο κάτω τμήμα ο ιατρός γράφει σε ειδικούς πίνακες όλα τα ευρήματά του από τη κλινική εξέταση που έκανε στο παιδί.
Η διαδικασία συμπλήρωσης των φετινών ΑΔΥΜ και ΦΙΕ, όπως ακριβώς και τα παρελθόντα έτη, εξελίσσεται σε μια μηχανή συνεχιζόμενης ταλαιπωρίας μαθητών, γονέων και παιδιάτρων που πρέπει να σταματήσει να λειτουργεί έτσι. Την ευθύνη -έχω την αίσθηση-ότι έχει το Υπουργείο Παιδείας που δεν αφομοίωσε πλήρως τη σημασία του ΑΔΥΜ και του ΦΙΕ. 

Το πνεύμα της εξαιρετικής εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας ,ήδη από το 2015 (δείτε την εδώ: ΑΔΑ 6428465ΦΥΟ-ΦΩ3) δεν ακολουθήθηκε από την έκδοση, ανάλογου επιπέδου ,ερμηνευτικών εγκυκλίων του Υπουργείου Παιδείας, παρά τα διαβήματα ημών των Παιδιάτρων. Δυστυχώς και φέτος οι Συνάδελφοί μου κι εγώ, άσχετα αν εργαζόμαστε στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, αντιμετωπίζουμε το φαινόμενο της αιφνίδιας εμφάνισης στο ιατρείο ενός γονιού που έχει ανά χείρας ένα συνήθως κακοφωτοτυπημένο μονοσέλιδο μιας όψης με το ΑΔΥΜ -ή ακόμη και δύο όψεων, με ΑΔΥΜ και ασυμπλήρωτο ΦΙΕ-και να μας λέει ή και απαιτεί: «Μου είπε ο γυμναστής (ή ο δάσκαλος ή ο διευθυντής ή ο καθηγητής) να του βάλετε μια υπογραφή και τη σφραγίδα σας για να γράψω το παιδί στο σχολείο μέχρι 20 Ιουνίου». Προφανώς, άνευ παραθέσεως ιατρικού ιστορικού και διενέργειας πλήρους κλινικής εξετάσεως του απόντος τέκνου. Έτσι τον δίδαξαν ή ενημέρωσαν ή κατάλαβε, 

Το μεγαλύτερο ποσοστό του κοινού νομίζει ότι « το ΑΔΥΜ είναι μόνο για τη Γυμναστική» και έρχεται ανενημέρωτο στο ιατρείο. Θα έπρεπε να είχε γίνει κατανοητό, τόσα χρόνια, ότι ο ιατρός πρέπει: 1/.να κάνει προληπτική εξέταση που περιλαμβάνει ιστορικό και πλήρη φυσική εξέταση του Μαθητή, του οποίου ο γονιός πρέπει να προσκομίσει συμπληρωμένο το έντυπο που λέγεται ΦΙΕ(:Φύλλο Ιατρικής Εξέτασης) και μετά 2/.να συμπληρώσει όλες τις πληροφορίες που κατά την κρίση του πρέπει να είναι σε γνώση των υπεύθυνων της σχολικής μονάδας για την καλύτερη στήριξη του μαθητή/τριας στην ένταξη και συμμετοχή του στη σχολική ζωή. Αυτά γίνονται σε συνεννόηση με τον γονέα και το ίδιο το παιδί, ανάλογα με την ηλικία και τον βαθμό ωριμότητας, χωρίς να παραλειφθούν πληροφορίες, που η απουσία τους μπορεί να εκθέσει σε κίνδυνο τον εξεταζόμενο. Το συμπληρωμένο ΑΔΥΜ-και όχι(!) το ΦΙΕ-κατατίθεται ακολούθως στη σχολική μονάδα. 

Είναι προφανές ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του εκπαιδευτικού προσωπικού και των γονέων δεν έχει κατανοήσει το νόημα του ΑΔΥΜ και του ΦΙΕ. Το Υπουργείο Παιδείας πρέπει να ενημερώσει εκ νέου τους εκπαιδευτικούς με μια ερμηνευτική εγκύκλιο και ακολούθως αυτοί να εκπαιδεύσουν τους γονείς για την αξία και το ρόλο των δύο εντύπων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου