Σάββατο 26 Μαρτίου 2022

Συμβούλιο Ευρώπης: Έκθεση κόλαφος για Υγεία, Κοινωνική Ασφάλιση και Προστασία!

Το «μαύρο χάλι», που επικρατεί στους τομείς της Υγείας, της Κοινωνικής Ασφάλισης και της Κοινωνικής Προστασίας στην Ευρώπη, περιγράφει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων για την Υγεία, την Κοινωνική Ασφάλιση και την Κοινωνική Προστασία, του Συμβουλίου της Ευρώπης, γνωστοποιώντας σήμερα τα συμπεράσματα της για το 2021!

Στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων στην ψηφιακή οικονομία ή στην οικονομία της πλατφόρμας, η επιτροπή διαπίστωσε ότι σε ορισμένες χώρες οι αυτοαπασχολούμενοι και οι οικιακόι εργαζόμενοι δεν καλύπτονταν από τους κανονισμούς για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. Σε πολλές χώρες, ο αριθμός των εργατικών ατυχημάτων (συμπεριλαμβανομένων των θανατηφόρων ατυχημάτων) και των επαγγελματικών ασθενειών είναι ακόμη υψηλός ή αυξάνεται και τα μέτρα που λαμβάνονται για τη βελτίωση της κατάστασης δεν είναι πάντα επαρκή

Όσον αφορά το δικαίωμα στην υγεία, τα στοιχεία για το προσδόκιμο ζωής αποκαλύπτουν ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών, περιφερειών, αστικών και αγροτικών περιοχών, επιπέδου εκπαίδευσης και εισοδήματος.

Επιπλέον, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι πολλά κράτη δεν έχουν λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να αντιμετωπίσουν τα επίμονα υψηλά επίπεδα βρεφικής και μητρικής θνησιμότητας, τα οποία, όταν εξετάστηκαν μαζί με άλλους βασικούς δείκτες υγείας, κατέδειξαν αδυναμίες στο σύστημα υγείας.

Οι δημόσιες δαπάνες για την υγειονομική περίθαλψη παραμένουν πολύ χαμηλές σε ορισμένες χώρες και το δικαίωμά τους δεν είναι επαρκώς εγγυημένο.

Όσον αφορά την υποχρέωση των κρατών να προλαμβάνουν όσο το δυνατόν περισσότερο επιδημίες, ενδημικές και άλλες ασθένειες, η Επιτροπή σημείωσε την απουσία αποτελεσματικών προγραμμάτων ανοσοποίησης και επιδημιολογικής παρακολούθησης, την έλλειψη νομοθεσίας που να απαγορεύει την πώληση και τη χρήση αμιάντου ή την έλλειψη επαρκών μέτρων για τη διασφάλιση της πρόσβασης σε ασφαλές πόσιμο νερό στις αγροτικές περιοχές.

Η Επιτροπή για άλλη μια φορά διαπίστωσε ελάχιστη ή καθόλου πρόοδο σε πολλά κράτη μέρη όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση.

Το ανεπαρκές ελάχιστο επίπεδο παροχών αντικατάστασης εισοδήματος εξακολουθεί να είναι ο κύριος λόγος μη συμμόρφωσης. Τα ελάχιστα επίπεδα επιδομάτων ανεργίας, ασθένειας και αναπηρίας σε πολλές χώρες πέφτουν κάτω από το 40% του μέσου ισοδύναμου εισοδήματος. Επιπλέον, σε πολλές περιπτώσεις το επίπεδο της κοινωνικής βοήθειας που καταβάλλεται σε ένα άτομο χωρίς πόρους παραμένει κάτω από το όριο της φτώχειας.

Όσον αφορά τα δικαιώματα των ηλικιωμένων, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι σε πολλά Κράτη Μέρη οι ηλικιωμένοι δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους που θα τους επιτρέψουν να ζήσουν μια αξιοπρεπή ζωή και να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην κοινότητα.

Η νομοθεσία που απαγορεύει τις διακρίσεις εκτός απασχόλησης εξακολουθεί να λείπει σε ορισμένες περιπτώσεις. Η Επιτροπή σημείωσε τις καταστροφικές επιπτώσεις του Covid-19 στους ηλικιωμένους και τόνισε τη σημασία της απομάκρυνσης από την ιδρυματοποίηση προς την κοινοτική φροντίδα και την ανεξάρτητη διαβίωση για τους ηλικιωμένους.

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι σε πολλές χώρες το επίπεδο φτώχειας είναι πολύ υψηλό και τα μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση αυτού του θεμελιώδους προβλήματος ήταν ανεπαρκή και η κατάσταση έχει επιδεινωθεί από την πανδημία Covid-19.

Επιπλέον, η Επιτροπή δημοσιοποίησε τα πορίσματά της για το 2021 όσον αφορά οκτώ κράτη (Βέλγιο, Βουλγαρία, Φινλανδία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία και Πορτογαλία) , στα οποία διαπιστώνονται σοβαρές παραβάσεις.

Νίκος Ρούσσης – Σρασβούργο
Πηγή: Reporter.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου