Κυριακή 1 Μαΐου 2022

Πως θα αμείβονται οι γιατροί σε επίταξη στο ΕΣΥ

Συντάκτης: Virus

Στα 2.200 ευρώ ορίζεται με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Υγείας η αποζημίωση ιδιωτών ιατρών, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, οι οποίοι επιτάσσονται, για την κάλυψη των αναγκών του ΕΣΥ λόγω της πανδημίας. Όσοι απασχολούνται μόνο 15 ημέρες λαμβάνουν 1.100 ευρώ.

Η απόφαση βασίζεται στο άρθρο 1 του ν. 4325/2015 (Α’ 47), της παρ. 4 του άρθρου 52 του ν. 4825/2021 (Α’ 157) και της παρ. 3 του άρθρου 163 του ν. 4876/2021 (Α’ 251). Η επίταξη έχει σκοπό την κάλυψη των αναγκών νοσοκομείων ή θεραπευτηρίων του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Για τους απασχολούμενους μόνο για ένα δεκαπενθήμερο η αποζημίωση ιδιωτών ιατρών ορίζονται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1 του ν. 4325/2015 (Α’ 47) και της παρ. 3 του άρθρου 163 του ν. 4876/2021 (Α’ 251).

Οι επιταγμένοι γιατροί συμμετέχουν στο πρόγραμμα εφημεριών του νοσοκομείου και της κλινικής, στην οποία εντάσσονται από τον διοικητή του νοσοκομείου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του. Για τις εημερίες η αποζημίωση είναι ίση με αυτή του Επιμελητή Β’, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Αξίζει να αναφερθεί ότι η αποζημίωση των ιδιωτών ιατρών των παρ. 1 και 2 είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη.

Επίσης, προβλέπεται πως η δαπάνη που θα απαιτηθεί για την αποζημίωση του έκτακτου προσωπικού θα βαρύνει τον προϋπολογισμό των νοσοκομείων που θα στελεχώσουν οι ιατροί. Αντίστοιχα, για τον προϋπολογισμό των νοσοκομείων προβλέπονται πιστώσεις του υπό κατανομή Α.Λ.Ε. 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό» του Φ./Ε.Φ. 1023-711-0000000 (Γενικές Κρατικές Δαπάνες) του Υπουργείου Οικονομικών, μέσω ισόποσης επιχορήγησης από το Υπουργείο Υγείας. Η ισχύς της παρούσας περιλαμβάνει και τους ιατρούς που έχουν επιταχθεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου μόνου των υπό στοιχεία Γ.Π./οικ.72207/18-11-2021 και Γ.Π./οικ.551/5-1-2022 κοινών αποφάσεων του Υπουργού και της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας (Β’ 5355 και Β’ 9 αντιστοίχως).Η ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της υπό στοιχεία Γ.Π./ οικ.72207/18-11-2021 (Β’ 5355) κοινής απόφασης του υπουργού και της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου