Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022

Προϋπολογισμός 2023: Αυξάνονται κατά 46 εκατ. τα κονδύλια για το φάρμακο – Τι προβλέπεται για τα νοσοκομεία

Γιάννα Σουλάκη - IATROPEDIA

Κατά 46 εκατ. ευρώ αυξάνεται η δημόσια φαρμακευτική δαπάνη, αποτέλεσμα της ανόδου του ΑΕΠ, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό που κατατέθηκε σήμερα στην Βουλή.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στο δελτίο, το επιτρεπόμενο όριο της φαρμακευτικής δαπάνης των δημόσιων νοσοκομείων σε δεδουλευμένη βάση είναι αυξημένο για το έτος 2023 σε σχέση με το 2022, καθώς έχει αναπροσαρμοστεί βάσει της προβλεπόμενης κατ’ έτος μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ σε σταθερές τιμές και διαμορφώνεται σε 537 εκατ. ευρώ, έναντι 528 εκατ. ευρώ για το 2022.

Αντίστοιχα, το όριο της φαρμακευτικής δαπάνης του ΕΟΠΥΥ για το 2023 διαμορφώνεται σε 2.125 εκατ. ευρώ, έναντι των 2.088 εκατ. ευρώ για το προηγούμενο έτος.

Η δαπάνη για τα Δημόσια νοσοκομεία και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα

Τα δημόσια νοσοκομεία και το σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) για το έτος 2023, προβλέπεται να παρουσιάσουν θετικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα ύψους 9 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 237 εκατ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο εκτιμώμενο μέγεθος για το 2022.

Η μεταβολή αυτή, οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στην προβλεπόμενη αύξηση των εσόδων κατά 184 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της αύξησης κατά 174 εκατ. ευρώ των μεταβιβάσεων από τον τακτικό προϋπολογισμό που προορίζονται για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των νοσοκομείων και της ΠΦΥ που προκύπτουν: από την αύξηση των τιμών στα αγαθά και τις υπηρεσίες εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης και από την ανάγκη ανταπόκρισης των υγειονομικών υπηρεσιών στην απαίτηση για πρόσβαση των ασθενών σε νέες αποτελεσματικές θεραπείες.

Επισημαίνεται, ότι στο ύψος των μεταβιβάσεων για το έτος 2023 έχουν προβλεφθεί 180 εκατ. ευρώ για την κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας του επικουρικού προσωπικού, που προσλήφθηκε ή εξακολουθεί να υπηρετεί λόγω παράτασης των συμβάσεών του, για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19, ενώ 34 εκατ. ευρώ προορίζονται για την κάλυψη της αποζημίωσης των ιατρών κλάδου ΕΣΥ που υπηρετούν σε Κέντρα Υγείας (ΚΥ) και σε λοιπές δημόσιες μονάδες ΠΦΥ και παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο του θεσμού του «Προσωπικού Ιατρού». Ταυτόχρονα, προβλέπεται ότι τα έξοδα θα παρουσιάσουν μείωση κατά 53 εκατ. ευρώ, κυρίως εξαιτίας της εκτιμώμενης σταδιακής αποκλιμάκωσης του ύψους των έκτακτων δαπανών για την αντιμετώπιση της πανδημίας σε σχέση με το 2022.

Τι προβλέπεται για τις δαπάνες του ΕΟΠΥΥ

Ο προϋπολογισμός προβλέπει ότι για τον ΕΟΠΥΥ τα έσοδα θα παρουσιάσουν οριακή μείωση ύψους 16 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2022.

Πιο συγκεκριμένα, οι μεταβιβάσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό προβλέπεται να παρουσιάσουν μείωση κατά 149 εκατ. ευρώ, γεγονός που οφείλεται στις έκτακτες μεταβιβάσεις ύψους 100 εκατ. ευρώ που καταβλήθηκαν για την κάλυψη δαπανών Covid19 εντός του 2022, αλλά και στην κάλυψη της δαπάνης συμψηφισμού της αυτόματης επιστροφής (clawback) φαρμακευτικής δαπάνης με ποσοστά επί των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης και των δαπανών επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης προϊόντων ή υπηρεσιών ή γραμμών παραγωγής έτους 2023 από το ΤΑΑ αντί του τακτικού προϋπολογισμού. Η ανωτέρω μείωση των εσόδων αντισταθμίζεται από την προβλεπόμενη αύξηση κατά 163 εκατ. ευρώ των εσόδων από ασφαλιστικές εισφορές.

Αντίστοιχα, οι δαπάνες προβλέπεται να παρουσιάσουν αύξηση κατά 62 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2022 και να διαμορφωθούν σε 6.000 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, συνεχίζεται η προσπάθεια μείωσης του ύψους των απλήρωτων υποχρεώσεων του Οργανισμού προς τρίτους, μέσω της επιτάχυνσης του συμψηφισμού υποχρεώσεων με οφειλόμενα ποσά από τους μηχανισμούς αυτόματων επιστροφών και εκπτώσεων (clawback και rebate).

Τέλος, σημειώνεται ότι τα επιτρεπόμενα όρια της φαρμακευτικής δαπάνης και της δαπάνης για παροχές υγείας σε δεδουλευμένη βάση είναι αυξημένα για το έτος 2023 σε σχέση με το 2022, καθώς έχουν αναπροσαρμοστεί βάσει της προβλεπόμενης κατ’ έτος μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ σε σταθερές τιμές, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4549/2018, όπως ισχύει. Κατά συνέπεια:

το όριο της φαρμακευτικής δαπάνης για το 2022 ανέρχεται σε 2.088 εκατ. ευρώ, ενώ για το 2023 διαμορφώνεται σε 2.125 εκατ. ευρώ και
τα επιτρεπόμενα όρια των παρόχων υγείας σε δεδουλευμένη βάση ανέρχονται σε 1.568 και 1.580 εκατ. ευρώ για τα έτη 2022 και 2023, αντίστοιχα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου