Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022

Προϋπολογισμός στην Υγεία: Τι προβλέπει για Νοσοκομεία, ΕΟΠΥΥ και φάρμακο

Φωτογραφία: Eurokinissi
Βασιλική Αγγουρίδη

Πλεόνασμα 9 εκατομμυρίων ευρώ θα παρουσιάσουν τα δημόσια νοσοκομεία και το σύστημα ΠΦΥ το 2023, σύμφωνα με όσα προβλέπει ο Προϋπολογισμός, βάσει του οποίου οι παροχές σε είδους του ΕΟΠΥΥ θα αυξηθούν κατά 48 εκατ. ευρώ.


Σύμφωνα με το News4Helth, ειδικότερα, το δημοσιονομικό αποτέλεσμα των Νοσοκομείων και της ΠΦΥ προβλέπεται ότι θα παρουσιάσει βελτίωση κατά 237 εκατ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο εκτιμώμενο μέγεθος για το 2022. Αντίστοιχα, στον ΕΟΠΥΥ προβλέπεται αύξηση κατά 48 εκατ. ευρώ των κοινωνικών παροχών σε είδος (φαρμακευτική δαπάνη, δαπάνη παρόχων υγείας).

Αντίστοιχα, πλεόνασμα ποσού 1 εκατ. ευρώ το 2023, έναντι πλεονάσματος 7 εκατ. ευρώ το 2022, προβλέπεται για τον ΕΟΔΥ, που αποτελεί εποπτευόμενη ΔΕΚΟ του Υπ. Υγείας.

«Τα νομικά πρόσωπα εποπτείας του Υπουργείου Υγείας, στα οποία περιλαμβάνονται το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ), το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ), η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (ΑΕΜΥ) ΑΕ, το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (ΕΠΙΨΥ), ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ), το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (ΙΥΠ), το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (ΕΚΕΨΥΕ) και ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ), αναμένεται να εμφανίσουν αρνητικό αποτέλεσμα ύψους 3 εκατ. ευρώ για το 2023», αναφέρει το κείμενο του Προϋπολογισμού.

Νοσοκομεία και σύστημα ΠΦΥ

Θετικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα 9 εκατ. ευρώ εκτιμάται ότι θα παρουσιάσουν δημόσια νοσοκομεία και σύστημα ΠΦΥ για το έτος 2023, βελτιωμένο κατά 237 εκατ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο εκτιμώμενο μέγεθος για το 2022.

Όπως σημειώνεται «η μεταβολή αυτή, οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στην προβλεπόμενη αύξηση των εσόδων κατά 184 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της αύξησης κατά 174 εκατ. ευρώ των μεταβιβάσεων από τον τακτικό προϋπολογισμό που προορίζονται για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των νοσοκομείων και της ΠΦΥ που προκύπτουν:

α) από την αύξηση των τιμών στα αγαθά και τις υπηρεσίες εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης και β) από την ανάγκη ανταπόκρισης των υγειονομικών υπηρεσιών στην απαίτηση για πρόσβαση των ασθενών σε νέες αποτελεσματικές θεραπείες».

Περαιτέρω, 34 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την κάλυψη της αποζημίωσης των ιατρών κλάδου ΕΣΥ που υπηρετούν σε Κέντρα Υγείας και σε λοιπές δημόσιες μονάδες ΠΦΥ. και παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο του θεσμού του «Προσωπικού Ιατρού».

Από το Ταμείο Ανάκαμψης θα διατεθούν 363 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση δράσεων του φορέα, όπως η βελτίωση της ψηφιακής ετοιμότητας των νοσοκομείων, η δευτερογενής πρόληψη, ο Εθνικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας, η μεταρρύθμιση του συστήματος clawback κ.α..

ΕΟΠΥΥ

Ο άλλος «πρωταγωνιστής» του συστήματος υγείας, ο ΕΟΠΥΥ προβλέπεται ότι θα δει τα έσοδα του να μειώνονται οριακά το 2023, κατά 16 εκατ. ευρώ, συγκριτικά με την τρέχουσα χρονιά.

Όπως αναφέρεται, οι μεταβιβάσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό αναμένεται να παρουσιάσουν μείωση κατά 149 εκατ. ευρώ, λόγω των εκτάκτων μεταβιβάσεων 100 εκατ. ευρώ, που κατευθύνθηκαν στην κάλυψη δαπανών Covid-19 εντός του 2022, αλλά και στην κάλυψη της δαπάνης συμψηφισμού της αυτόματης επιστροφής (clawback) φαρμακευτικής δαπάνης με ποσοστά επί των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης και των δαπανών επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης προϊόντων ή υπηρεσιών ή γραμμών παραγωγής έτους 2023 από το Ταμείο Ανάκαμψης αντί του τακτικού προϋπολογισμού.

Ωστόσο, η μείωση των εσόδων «αντισταθμίζεται από την προβλεπόμενη αύξηση κατά 163 εκατ. ευρώ των εσόδων από ασφαλιστικές εισφορές. Αντίστοιχα, οι δαπάνες προβλέπεται να παρουσιάσουν αύξηση κατά 62 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2022 και να διαμορφωθούν σε 6 δισ. ευρώ», αναφέρεται.

Ο Οργανισμός επιχειρεί να επιταχύνει το συμψηφισμό υποχρεώσεων με οφειλόμενα ποσά από τους μηχανισμούς αυτόματων επιστροφών και εκπτώσεων (clawback και rebate), ώστε να μειωθεί το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων του ΕΟΠΥΥ προς τρίτους.

«Τέλος, τα επιτρεπόμενα όρια των παρόχων υγείας σε δεδουλευμένη βάση ανέρχονται σε 1.568 και 1.580 εκατ. ευρώ για τα έτη 2022 και 2023, αντίστοιχα», υπογραμμίζεται.

Φάρμακο

Ο προϋπολογισμός προβλέπει και αύξηση κατά 46 εκατ. ευρώ στα όρια της φαρμακευτικής δαπάνης των νοσοκομείων και του ΕΟΠΥΥ, όπως έγραψε το News4Health.

Βέβαια, η αύξηση αποτελεί αναπροσαρμογή βάσει της προβλεπόμενης κατ’ έτος μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ.

Έτσι, το όριο της φαρμακευτικής δαπάνης των δημόσιων νοσοκομείων είναι αυξημένο κατά 9 εκατ. ευρώ για το 2023, ενώ το αντίστοιχο όριο του ΕΟΠΥΥ αυξάνεται κατά 37 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, το επιτρεπόμενο όριο της φαρμακευτικής δαπάνης των δημόσιων νοσοκομείων «είναι αυξημένο για το έτος 2023 σε σχέση με το 2022, καθώς έχει αναπροσαρμοστεί βάσει της προβλεπόμενης κατ’ έτος μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ σε σταθερές τιμές και διαμορφώνεται σε 537 εκατ. ευρώ (έναντι 528 εκατ. ευρώ για το 2022)», όπως σημειώνεται. Αντιστοίχως για τον ΕΟΠΥΥ, το όριο της φαρμακευτικής δαπάνης για το 2022 ανέρχεται σε 2,088 δισ. ευρώ, ενώ για το 2023 διαμορφώνεται σε 2,125 δισ. ευρώ.

Συνολικά, λοιπόν, οι δημόσια δαπάνη το 2023 για τα φάρμακα αυξάνεται κατά 46 εκατ. ευρώ και διαμορφώνεται στα 2,662 δισ. ευρώ.

Προϋπολογισμός επιδόσεων

Ο Προϋπολογισμός συνοδεύεται και από έναν «προϋπολογισμό Επιδόσεων», που σχετίζεται με την αξιολόγηση των προγραμμάτων των φορέων και τη βελτίωση σημαντικών δεικτών, οι οποίοι στην περίπτωση του Υπουργείου Υγείας, αφορούν στην υγεία του πληθυσμού.

Μεταξύ αυτών είναι η εξασφάλιση επαρκούς και ασφαλούς αίματος, με 530.000 μονάδες αίματος ανά τρίμηνο, η αντιμετώπιση των εξαρτήσεων, με διασφάλιση της δυνατότητας καθολικής πρόσβασης των εξαρτημένων ατόμων σε προγράμματα θεραπείας και γεωγραφική κάλυψη όλης της Επικράτειας, αλλά και η ενίσχυση της πρόληψης κατά της Covid-19.

Ακόμη, στόχος αποτελεί η προστασία των δικαιωμάτων των ψυχικά ασθενών, με μείωση των ακούσιων εισαγωγών σε ειδικές δομές σε 70 ανά 100.000 πληθυσμού από 80 που εκτιμάται ότι είναι ο αριθμός για το 2022. Επίσης στόχος είναι να μειωθούν και οι ιδρυματικοί ασθενείς μακράς διαμονής σε 5 από 6 ανά 100.000 πληθυσμού.

3 σχόλια:

  1. Απλή αριθμητική , 5000 ΠΙ × 5000 τον μήνα (60000 τον χρόνο μας είπαν μεσοσταθμικα!) = 25 εκ .....τον μήνα άντε με τους φόρους 18-19 εκ. μηνιαία! Και οι απατεώνες προέβλεψαν .......34 εκ. για την χρονιά! Καλές......εισπράξεις κορόιδα ΠΙ.....

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. ΒΛΕΠΕΤΕ ΚΑΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΡΟΙΔΑ ΤΟΥΣ
    ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ?

    ΑπάντησηΔιαγραφή