Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2022

Υπουργείο Υγείας: Τι θα μείνει στη τσέπη των νοσοκομειακών γιατρών μετά τις αυξήσεις που θα δώσει η κυβέρνηση – Αναλυτικά παραδείγματα

Το υπουργείο Υγείας παρά τις αντιδράσεις υποστηρίζει ότι οι μισθοί των νοσοκομειακών γιατρών θα αυξηθούν
Το μύθο του Χότζα φαίνεται ότι εφαρμόζει το υπουργείο Υγείας με τις αποδοχές των νοσοκομειακών γιατρών στο νομοσχέδιο Γκάγκα.
HR
Έτσι ενώ οι μισθοί τους θα έπρεπε να επιστρέψουν στα επίπεδα του 2012 όπως προβλέπει απόφαση του ΣτΕ τελικά θα πάρουν αύξηση μόλις 10% τη στιγμή, που οι νοσοκομειακοί γιατροί με τις περικοπές λόγω μνημονίων έχασαν το 40%των εισοδημάτων τους.

Όπως προβλέπεται στο νομοσχέδιο Γκάγκα του υπουργείου Υγείας «Δευτεροβάθμια περίθαλψη, ιατρική εκπαίδευση, μισθολογικές ρυθμίσεις για τους ιατρούς και οδοντιάτρους του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας» που έχει ήδη κατατεθεί στη Βουλή από 1.1.2023 θα καταβληθεί επιπλέον προσαύξηση του νοσοκομειακού επιδόματος των γιατρών που υπηρετούν σε ΜΕΘ, ενώ θα δοθεί μηνιαίο επίδομα σε γιατρούς που υπηρετούν στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών και σε αναισθησιολόγους που υπηρετούν σε αναισθησιολογικά τμήματα.

Τι θα μείνει στη τσέπη των νοσοκομειακών γιατρών

Σύμφωνα με το άρθρο 54 του νομοσχεδίου του υπουργείου Υγείας οι μισθοί των νοσοκομειακών γιατρών αυξάνονται κατά 5% με την αύξηση να φτάνει κατά μέσο όρο στο 10% εάν προστεθεί και το επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης.

Αναλυτικά παραδείγματα

Οι νέες μισθολογικές αλλαγές προκάλεσαν θύελλα αντιδράσεων στους νοσοκομειακούς γιατρούς οι οποίοι τις χαρακτηρίζουν ψεύτικες αφού δεν αναπληρώνουν τις απώλειες στους μισθούς τους τα τελευταία 10 χρόνια.

Ενδεικτικά αναφέρονται από την ΟΕΝΓΕ τα παρακάτω χαρακτηριστικά παραδείγματα:

για τον Επιμελητή Β’ αύξηση 10% επί του βασικού μισθού (1484 του Επιμελητή Β’ με βάση το μισθολόγιο του 2017) θα σήμαινε 1632 μεικτά. Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις ο βασικός μισθός (μεικτά) διαμορφώνεται στα 1558.

Αντίστοιχα για τις υπόλοιπες βαθμίδες οι αυξήσεις στο βασικό μισθό κυμαίνονται, από 59 ευρώ για τους ειδικευόμενους μέχρι 90 ευρώ για τους Συντοντιστές Διευθυντές και τους Διευθυντές. Δηλαδή αύξηση από 1,96 έως 3 ευρώ τη μέρα.

Η αύξηση στο νοσοκομειακό επίδομα απασχόλησης αν προστεθεί στο βασικό μισθό δεν ισοφαρίζει τις απώλειες στους μισθούς τα τελευταία 10 χρόνια. Π.χ. το 2010 ο βασικός μισθός του νεοεισερχόμενου Επιμελητή Β’, υπολογίζοντας και το χρόνο ειδικότητας ως προϋπηρεσία (πχ. ειδικότητα με 5 χρόνια), ήταν 1468 συν την προσαύξηση λόγω προϋπηρεσίας: 1897,50.

Με το επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης και το επίδομα βιβλιοθήκης ανέρχονταν στα 1897,50+327+247=2471 (από τα οποία τα 247 που αντιστοιχούσαν στο επίδομα βιβλιοθήκης ΔΕΝ φορολογούνταν).. Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις διαμορφώνεται στα 2113 μεικτά (1558 ευρώ βασικός μισθός και 400 ευρώ επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης και 155 ευρώ προϋπηρεσία).
Τα επιδόματα γιατρών στα Τμήματα Επειγόντων

Το νομοσχέδιο Γκάγκα προβλέπει από την 1η.1.2023 την χορήγηση επιδόματος στους εξής υγειονομικούς:

-στους ιατρούς που υπηρετούν σε Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., οι οποίοι κατέχουν τίτλο εξειδίκευσης στην επείγουσα ιατρική, τετρακόσια (400) ευρώ,

-στους ιατρούς που ασκούνται προκειμένου να λάβουν την εξειδίκευση της επείγουσας ιατρικής, διακόσια πενήντα (250) ευρώ,

-στους ιατρούς που υπηρετούν σε Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., χωρίς να έχουν λάβει την εξειδίκευση της επείγουσας ιατρικής, διακόσια πενήντα (250) ευρώ.

Επίδομα σε αναισθησιολόγους

Από την 1η.1.2023, χορηγείται στους ιατρούς που κατέχουν ή ειδικεύονται στην ειδικότητα της αναισθησιολογίας και υπηρετούν σε αναισθησιολογικά τμήματα νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., μηνιαίο οικονομικό κίνητρο άγονης ειδικότητας που διαμορφώνεται ως εξής:

στους ιατρούς ειδικότητας αναισθησιολογίας, τετρακόσια (400) ευρώ,

στους επικουρικούς ιατρούς και στους ιατρούς τριετούς θητείας ειδικότητας αναισθησιολογίας που υπηρετούν σε αναισθησιολογικές κλινικές/αναισθησιολογικά τμήματα Νοσοκομείων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, τετρακόσια (400) ευρώ,

στους ιατρούς που ειδικεύονται στην ειδικότητα της αναισθησιολογίας, καθώς και στους ιατρούς, οι οποίοι παρατείνουν την παραμονή τους, μετά από το πέρας του χρόνου ειδίκευσής τους, ως παρατασιακοί ειδικευόμενοι, διακόσια πενήντα (250) ευρώ.

2 σχόλια: