Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022

Πάροχοι Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας: Πληρώνονται με το 40% των τιμών που ίσχυαν το 1991

Μια αιματολογική κοστίζει 1,30 ευρώ, δηλαδή λιγότερο και από έναν καφέ.

Επιχειρηματικό Ρεπορτάζ Υγείας

Την άμεση ανακοστολόγηση εξετάσεων-πράξεων εντός του 2023 -ήταν και μια σχετική δέσμευση του Υπουργείου Υγείας στις 28/9/2022- αναμένουν πάροχοι που δραστηριοποιούνται στην ιδιωτική πρωτοβάθμια περίθαλψη, καθώς αρκετά λουκέτα είναι προ των πυλών και όπως λέγεται ακόμη και αυτά που δεν έχουν κλείσει βρίσκονται επί μακρόν σε μηχανική υποστήριξη. Αν και ζούμε το 2022, ο τιμοκατάλογος είναι του 1991 (τιμές Προεδρικού Διατάγματος). Οι εξετάσεις αυτές μολονότι δεν γνωρίζουμε τον ακριβή αριθμό τους, καταλαμβάνουν 151 σελίδες. Το μέγεθος του προβλήματος είναι τεράστιο καθώς η πλειονότητα των παρόχων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της Ιδιωτικής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας είναι μεμονωμένα εργαστήρια (άρα όχι αλυσίδες). Συνολικά στον κλάδο δραστηριοποιούνται 3.020 πάροχοι.

Πραγματικά "βγάζουν μάτι", οι τιμές που πληρώνονται οι εκπρόσωποι του κλάδου. Για του λόγου το αληθές :

Γενική Αίματος: Τιμή Προεδρικού Διατάγματος 2.88 ευρώ, Ασφαλιστική Τιμή ΕΟΠΥΥ 1.99 ευρώ, συμμετοχή ασφαλισμένου 0.43 ευρώ, Αποζημίωση ΕΟΠΥΥ 1.69 ευρώ, Υπολογισμός Rebate 20%, Tιμή μετά Rebate 1.35 ευρώ, Clawback (όπως χρεώθηκε τον Ιούλιο του 2022) 35.80%, Μείωση τιμής λόγω CL 0.,48, Συνολική Τιμή Αποζημίωσης (μετά από R&C) 0.87 ευρώ , Τελική τιμή μετά το CL (ασφαλισμένος + ΕΟΠΥΥ) 1.30 ευρώ.

Ακτινογραφία Θώρακος: Τιμή Προεδρικού Διατάγματος 4.05 ευρώ, Ασφαλιστική Τιμή ΕΟΠΥΥ 4.05 ευρώ, συμμετοχή ασφαλισμένου 0.61 ευρώ, Αποζημίωση ΕΟΠΥΥ 3.44 ευρώ, Υπολογισμός Rebate 4%, Tιμή μετά Rebate 3.30 ευρώ, Clawback (όπως χρεώθηκε τον Ιούλιο του 2022) 14.48%, Μείωση τιμής λόγω CL 0.48, Συνολική Τιμή Αποζημίωσης (μετά από R&C) 2.83 ευρώ, Τελική τιμή μετά το CL (ασφαλισμένος + ΕΟΠΥΥ) 3.43 ευρώ.

Αξονική: Τιμή Προεδρικού Διατάγματος 71,11 ευρώ, Ασφαλιστική Τιμή ΕΟΠΥΥ 45 ευρώ, συμμετοχή ασφαλισμένου 10,67 ευρώ, Αποζημίωση ΕΟΠΥΥ 38,25 ευρώ, Υπολογισμός Rebate 20%, Tιμή μετά Rebate 30,60 ευρώ, Clawback (όπως χρεώθηκε τον Ιούλιο του 2022) 34,80%, Μείωση τιμής λόγω CL 10,65 Συνολική Τιμή Αποζημίωσης (μετά από R&C) 19,95 ευρ, Τελική τιμή μετά το CL (ασφαλισμένος + ΕΟΠΥΥ) 30,62 ευρώ.

Σπινθηρογράφημα Καρδιάς: Τιμή Προεδρικού Διατάγματος 260 ευρώ, Ασφαλιστική Τιμή ΕΟΠΥΥ 195 ευρώ, συμμετοχή ασφαλισμένου 39.00 ευρώ, Αποζημίωση ΕΟΠΥΥ 165.75 ευρώ, Υπολογισμός Rebate 10%, Tιμή μετά Rebate 149.18 ευρώ, Clawback (όπως χρεώθηκε τον Ιούλιο του 2022) 2.19%, Μείωση τιμής λόγω CL 3.27, Συνολική Τιμή Αποζημίωσης (μετά από R&C) 145.91 ευρώ , Τελική τιμή μετά το CL (ασφαλισμένος + ΕΟΠΥΥ) 184.91 ευρώ.

Γενική Ούρων: Τιμή Προεδρικού Διατάγματος 1.76 ευρώ, Ασφαλιστική Τιμή ΕΟΠΥΥ 1.76 ευρώ, συμμετοχή ασφαλισμένου 0.26 ευρώ, Αποζημίωση ΕΟΠΥΥ 1.50 ευρώ, Υπολογισμός Rebate 20%, Tιμή μετά Rebate 1.20 ευρώ, Clawback (όπως χρεώθηκε τον Ιούλιο του 2022) 35.80%, Μείωση τιμής λόγω CL 0.43 Συνολική Τιμή Αποζημίωσης (μετά από R&C) 0.77 ευρώ , Τελική τιμή μετά το CL (ασφαλισμένος + ΕΟΠΥΥ) 1.03 ευρώ.

Καλλιέργεια Κοπράνων: Τιμή Προεδρικού Διατάγματος 5.22 ευρώ, Ασφαλιστική Τιμή ΕΟΠΥΥ 5.22 ευρώ, συμμετοχή ασφαλισμένου 0.78 ευρώ, Αποζημίωση ΕΟΠΥΥ 4.44 ευρώ, Υπολογισμός Rebate 20%, Tιμή μετά Rebate 3.55 ευρώ, Clawback (όπως χρεώθηκε τον Ιούλιο του 2022) 35.80%, Μείωση τιμής λόγω CL 1.27, Συνολική Τιμή Αποζημίωσης (μετά από R&C) 2.28 ευρώ , Τελική τιμή μετά το CL (ασφαλισμένος + ΕΟΠΥΥ) 3.06 ευρώ.

Μαγνητική Νεφρικών Αρτηριών: Τιμή Προεδρικού Διατάγματος 236.95 ευρώ, Ασφαλιστική Τιμή ΕΟΠΥΥ 110 ευρώ, συμμετοχή ασφαλισμένου 35.54 ευρώ, Αποζημίωση ΕΟΠΥΥ 93.50 ευρώ, Υπολογισμός Rebate 20%, Tιμή μετά Rebate 74.80 ευρώ, Clawback (όπως χρεώθηκε τον Ιούλιο του 2022) 34.51%, Μείωση τιμής λόγω CL 25.81, Συνολική Τιμή Αποζημίωσης (μετά από R&C) 48.99 ευρώ , Τελική τιμή μετά το CL (ασφαλισμένος + ΕΟΠΥΥ) 84.53 ευρώ.

Υπέρηχος κύστης/ προστάτη: Τιμή Προεδρικού Διατάγματος 8.28 ευρώ, Ασφαλιστική Τιμή ΕΟΠΥΥ 8.28 ευρώ, συμμετοχή ασφαλισμένου 1.24 ευρώ, Αποζημίωση ΕΟΠΥΥ 7.04 ευρώ, Υπολογισμός Rebate 22,5%, Tιμή μετά Rebate 5.45 ευρώ, Clawback (όπως χρεώθηκε τον Ιούλιο του 2022) 26,53%, Μείωση τιμής λόγω CL 1.45, Συνολική Τιμή Αποζημίωσης (μετά από R&C) 4.01 ευρώ , Τελική τιμή μετά το CL (ασφαλισμένος + ΕΟΠΥΥ) 5.25 ευρώ.

Τ3: Τιμή Προεδρικού Διατάγματος 12.38 ευρώ, Ασφαλιστική Τιμή ΕΟΠΥΥ 4.79 ευρώ, συμμετοχή ασφαλισμένου 1.86 ευρώ, Αποζημίωση ΕΟΠΥΥ 4.07 ευρώ, Υπολογισμός Rebate 20%, Tιμή μετά Rebate 3.26 ευρώ, Clawback (όπως χρεώθηκε τον Ιούλιο του 2022) 35.80%, Μείωση τιμής λόγω CL 1.17, Συνολική Τιμή Αποζημίωσης (μετά από R&C) 2.09 ευρώ, Τελική τιμή μετά το CL (ασφαλισμένος + ΕΟΠΥΥ) 3.95 ευρώ.

Τ4 : Τιμή Προεδρικού Διατάγματος 8.28 ευρώ, Ασφαλιστική Τιμή ΕΟΠΥΥ 4.87 ευρώ, συμμετοχή ασφαλισμένου 1.24 ευρώ, Αποζημίωση ΕΟΠΥΥ 4.14 ευρώ, Υπολογισμός Rebate 20%, Tιμή μετά Rebate 3.31 ευρώ, Clawback (όπως χρεώθηκε τον Ιούλιο του 2022) 35.80%, Μείωση τιμής λόγω CL 1.19, Συνολική Τιμή Αποζημίωσης (μετά από R&C) 2.13 ευρώ , Τελική τιμή μετά το CL (ασφαλισμένος + ΕΟΠΥΥ) 3.37 ευρώ.

Φέτος, σύμφωνα με καλά επιβεβαιωμένες πληροφορίες, οι συνολικές υποβολές του κλάδου θα φτάσουν τα 630 εκατ. ευρώ, τη στιγμή που η δαπάνη είναι στα 467 εκατ. ευρώ για το 2022. Σημειώνεται ότι η αρχική δαπάνη ήταν 405 εκατ. ευρώ και τελικά προστέθηκαν 15 εκατ. ευρώ από το Υπουργείο Οικονομικών και 47 εκατ. από το Υπουργείο Υγείας. Εκτιμάται ότι το clawback της φετινής χρονιάς θα είναι 31-32%. Κάθε χρόνο τα διαγνωστικά εργαστήρια, τα πολυϊατρεία και οι κλινικοεργαστηριακοί ιατροί συγχρηματοδοτούν το σύστημα με 120-150 εκατ. ευρώ!

11 σχόλια:

 1. ΕΑΝ ΤΟ ΔΕΙΤΕ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΜΜΕ, ΓΡΑΨΤΕ ΜΟΥ.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. και ποια είναι η λύση?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. εκλογες.εκλογες εκλογες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Αχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχα.....λυπάμαι αλλά δεν μας περισσεύουν λεφτά γιατρουδάκια...... θα περιμένετε πολύ ακόμη ...... https://www.mononews.gr/health/ti-simveni-me-tin-diikitria-tou-eopii-theano-karpodini

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. «Και γιατί φυτρώνουν τόσα διαγνωστικά σαν τα μανιτάρια ;» Θα ρωτήσει ο υπουργός αφού δεν βγαίνετε ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Γιατί 4.04 δεν είμαστε όλοι Πατσηδες για να μας δίνει δάνειο η τράπεζα να.....αγοράσουμε τα κόκκινα δάνεια της και να ξεσπιτωνουμε τον κοσμακη! Ούτε δημοσιοκαφροι να μας ταιζει η λίστα Πέτσα! Ιατρική σπουδάσαμε , αυτό προσπαθούμε να δουλέψουμε!

   Διαγραφή
  2. Δεν είμαστε όλοι γαλάζια κομματοσκυλα για να ανοίγουμε επιχειρήσεις με......5000€ και να παίρνουμε απευθείας αναθέσεις εκατοντάδων χιλιάδων η εκατομμυριων ! Για αυτό υπουργέ μου

   Διαγραφή
  3. Πλεύρης: 8.49 .....τσάκο το ταληρακι για τις υπηρεσίες σου χαφιεδακο μου

   Διαγραφή
  4. Δεν θα προλάβει να ρωτήσει γιατί μετράει μέρες ως υπουργός! Αέρα αέρα να φύγει η ακροδεξιά χολερα

   Διαγραφή
 6. ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ.ΕΥΤΥΧΩΣ ΒΓΗΚΑΜΕ ΑΠΟ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ.ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΟ ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΤΑ ΛΕΦΤΑ .ΚΡΑΤΟΣ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟ

  ΑπάντησηΔιαγραφή