Τετάρτη 25 Ιουλίου 2012

Αμφιλεγόμενες διατάξεις στο 'άνοιγμα' του ιατρικού επαγγέλματος

Σύγκρουση νόμου και προβληματική εφαρμογή, υπάρχει στο νέο θεσμικό πλαίσιο για το 'άνοιγμα'του ιατρικού επαγγέλματος.

Αυτό προβλέπει γνωμοδότηση του νομικού κ.Χάρη Πολίτη για λογαριασμό του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ).

Ο κ. Πολίτης σημειώνει - μεταξύ άλλων - ότι ο νόμος 3418/2005 προβλέπει ότι 'ο ιατρός ασκεί τα καθήκοντά του στην περιφέρεια του Ιατρικού Συλλόγου στον οποίο έχει εγγραφεί και στη διεύθυνση που έχει δηλώσει.

Απαγορεύεται στον ιατρό να διατηρεί περισσότερα του ενός ιατρεία ή εργαστήρια είτε ατομικά είτε σε συνεργασία με άλλον συνάδελφό του ή με τη μορφή ιατρικής εταιρείας.

Επιτρέπεται η προσφορά ιατρικών υπηρεσιών στην περιφέρεια άλλου Ιατρικού Συλλόγου,όταν υπάρχει άμεσος κίνδυνος της ζωής ή της υγείας ασθενή ή όταν ο ιατρός καλείται να συμμετάσχει σε ιατρικό συμβούλιο, μετά από πρόσκληση του θεράποντος ιατρού ή του ίδιου του ασθενή ή, σε περίπτωση αδυναμίας αυτού, των οικείων του'.

Στον νέο νόμο 3996/2011, ωστόσο, αναφέρεται ότι'επιτρέπεται η προσφορά ιατρικών υπηρεσιών από ιατρούς με την ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας, στην περιφέρεια άλλων ιατρικών συλλόγων χωρίς άδεια των συλλόγων αυτών'.

Σύγκρουση

Στην περίπτωση αυτή, σημειώνει ο κ. Πολίτης,έχουμε σύγκρουση νόμων, ενώ υπάρχουν διαφοροποιήσεις ως προς το πλαίσιο χορήγησης διοικητικής άδειας άσκησης επαγγέλματος.

Ενδεικτικό είναι το επάγγελμα του δικαστικού επιμελητή, για το οποίο διατηρείται η λήψη προηγούμενης διοικητικής άδειας.

Εξαιρέσεις υπάρχουν, επίσης, και για μία σειρά άλλα επαγγέλματα, όπως εκείνα που αφορούν τα υπουργεία Προστασίας του Πολίτη -Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος.

Η επίμαχη διαδικασία αδειοδότησης δικαιολογείται για λόγους που σχετίζονται με τη δημόσια ασφάλεια,υγιεινή και προστασία των καταναλωτών.

iatronet

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου