Πέμπτη 26 Ιουλίου 2012

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΙΚΑ-ΟΕΑΕΔ-ΣΕΠΕ


Από την 1η Σεπτεμβρίου

Σε πλήρη εφαρμογή τίθεται η ηλεκτρονική διασύνδεση ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, ΟΑΕΔ και ΣΕΠΕ από την 1η Σεπτεμβρίου, με απόφαση του υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Ιωάννη Βρούτση. Πρόκειται επί της ουσίας για την ενεργοποίηση του νέου πληροφοριακού συστήματος με ζεύξη ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ και ΙΚΑ, το οποίο προβλέπει την υποβολή μέσω διαδικτύου εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ, από εργοδότες που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα εργοδοτών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Η απόφαση προβλέπει μεταβατικό στάδιο μέχρι το τέλος του χρόνου και υποχρεωτική εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2013. 

Τα έντυπα που θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά αφορούν αναγγελία πρόσληψης, πίνακες προσωπικού, αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού, καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου, βεβαίωση – δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου, αναγγελία υπερωριακής απασχόλησης και αίτηση για την έγκριση υπερωριακής απασχόλησης. Σκοπός του μέτρου, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, είναι η αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας και ο καλύτερος έλεγχος. 

Στη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, αναφέρεται ότι με την αξιοποίηση του Πληροφοριακού Συστήματος του υπουργείου Εργασίας, το οποίο ολοκληρώθηκε μετά από πολύχρονες προσπάθειες, δεν θα απαιτείται πλέον η αυτοπρόσωπη παρουσία των εργοδοτών ή των εκπροσώπων τους στις υπηρεσίες του ΣΕΠΕ ή και του ΟΑΕΔ, προκειμένου να υποβάλλουν έντυπα αρμοδιότητας των παραπάνω φορέων, όπως π.χ. αναγγελίες πρόσληψης προσωπικού, πίνακες προσωπικού, αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού, αναγγελίες υπερωριακής απασχόλησης, κ.λ.π. Παράλληλα, το σύστημα θα συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας και της εισφοροδιαφυγής, ενώ αποδεσμεύεται σημαντικός αριθμός υπαλλήλων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας από τα αντίστοιχα διοικητικά καθήκοντα, και επικεντρώνονται στο κυρίως ελεγκτικό και συμφιλιωτικό τους ρόλο.

HEALTH DAILY

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου